Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Heinrich Dietel Historia Działalność Zasługi Urodzony 15 marca 1839 r,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Heinrich Dietel Historia Działalność Zasługi Urodzony 15 marca 1839 r,"— Zapis prezentacji:

1 Heinrich Dietel Historia Działalność Zasługi Urodzony 15 marca 1839 r,
Zmarł 27 czerwca 1911 r. Uczył się w Stanach Zjednoczonych , praktykował w Saksonii i Czechach 11-4-1

2 historia Historia Dietlów w Sosnowcu zaczyna się od momentu, gdy w 1878 r. przybyli tutaj z Saksonii: Heinrich Dietel i jego żona Klara Jacob. Heinrich Dietel, dysponując ojcowskim kapitałem i już dość sporym doświadczeniem zawodowym, przystąpił od razu do budowy Pogoni : Wznoszenie fabryki ukończył w 1880 r., ale produkcja w niej rozpoczęła się już w 1879 r. W 1890 r. powiększona i zmodernizowana fabryka zatrudniała 2000 robotników. Budowa pałacu trwała do ok r. Wcześniej natomiast wybudowali Dietlowie kolonię mieszkalną dla swoich pracowników, licznie przybyłych ze Śląska i Niemiec. Obok całości założyli park, otoczony wówczas murem, z oranżerią i elementami małej architektury. Wsparł także hojnie budowę katolickiego kościoła św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni. W 1903 r., po uzyskaniu przez Sosnowiec praw miejskich, objął honorową funkcję: radcy kolegialnego. Wybitne zasługi położył Heinrich Dietel w dziedzinie oświaty. Już w 1879 r. założył szkołę przyfabryczną Podczas rewolucji 1905 roku Dieltowie zamknęli swoją fabrykę i wyjechali z Sosnowca. W 1911 r. pogrzeb Heinricha Dietla zgromadził tłumy ludzi. Spoczywa on w swoim mauzoleum na Cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu. 11-4-1

3 Działalność W 1879 r. założył szkołę fabryczną ,a w 1882 r. szkołę kantoratową , w 1889 r. szkołę Aleksandryjską dla jej potrzeb ufundował też budynek. Zwieńczeniem tej działalności było otwarcie w 1894 r. pierwszej szkoły średniej w Sosnowcu - Sosnowieckiej Szkoły Realnej Zadbał o potrzeby religijne pracowników tego samego wyznania .W 1886 r. przeznaczył jedną z hal fabrycznych ,a w 1888 r. ufundował jej rozbudowę . Powstał tam kościół ewangelicki. W 1893 r. sprowadził pastora, nauczyciela-Eugeniusza Uthke. Podczas I wojny światowej jego żona Klara Dietel wyróżniała się w akcjach charytatywnych dla biednych. 11-4-1

4 Sosnowiecka szkoła Realna
Sosnowiecka Szkoła Realnea, dla której ufundował gmach, wzniesiony pomiędzy 1895 a 1898 r. według projektu Antoniego Jabłońskiego-Jasieńczyka w stylu neorenesansu północnego. Dla jej uczniów zorganizował, w porozumieniu z dyrekcją kolei, dojazd specjalnym pociągiem. Wszystkie te szkoły utrzymywane były na własny koszt Dietlów. 11-4-1

5 Mauzoleum rodziny Dietlów
Mauzoleum rodziny Dietlów – mauzoleum na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu przy ul. Smutnej, zbudowane w 1912 r. wg projektu Józefa Pomian-Pomianowskiego. Jest to jedno z największych dzieł architektury cmentarnej na świecie i żywy dowód świadczący o wartości miasta Sosnowiec. 11-4-1

6 Pałac Dietlów Na zdjęciu widzimy pałac Dietlów wzniesiony w 1900 r. Wcześniej natomiast wybudowali Dietlowie kolonię mieszkalną dla swoich pracowników z Niemiec i Śląska obok pałacu został założony park otoczony murem z oranżerią 11-4-1

7 Kościół ewangelicki w Sosnowcu - Pogoń
Zbudowany z inicjatywy Heinricha Dietla, na bazie hali fabrycznej przędzalni czesankowej z 1880 r., zaadoptowanej do potrzeb odprawiania nabożeństw w 1886 r., następnie rozbudowanej według projektu Ignatz Grünfeld o wieżę w 1888 r., którą podwyższono w latach r. Ostatecznie budowla nabrała formę eklektyczną z elementami neobaroku. W 1894 r., kiedy założono w Sosnowcu cmentarz ewangelicki, Heinrich Dietel ufundował okalający go mur. Na tym cmentarzu znajduje się mauzoleum Dietlów. 11-4-1

8 Park dietla Park Dietla jest potocznie nazywany „Parkiem Zeromsiego” - Został załóżony w r przez Heinricha Dietla. Był przykładem kompozycji neoromantycznej były w nim sztuczne groty, jeziora, wzgórza. Centralnym punktem parku było wzgórze z położoną na nim rzymsko-dorycką świątynią dumania (na zdjęciu).Był połączony z pałacem Dielta , w roku 1945 park został parkiem miejskim, otwartym ogólnodostępnie Świątynia dumania (zwana świątynią Sybilli) została zniszczona w roku Park został dodatkowo w części zniszczony. Teraz znajduje się tam kryta pływalnia 11-4-1

9 Przygotowali : Jakub Niemiec, Przemysław Zając 11-4-1


Pobierz ppt "Heinrich Dietel Historia Działalność Zasługi Urodzony 15 marca 1839 r,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google