Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11-4-1 Historia Działalność Heinrich Dietel Urodzony 15 marca 1839 r, Zmarł 27 czerwca 1911 r. Uczył się w Stanach Zjednoczonych, praktykował w Saksonii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11-4-1 Historia Działalność Heinrich Dietel Urodzony 15 marca 1839 r, Zmarł 27 czerwca 1911 r. Uczył się w Stanach Zjednoczonych, praktykował w Saksonii."— Zapis prezentacji:

1 11-4-1 Historia Działalność Heinrich Dietel Urodzony 15 marca 1839 r, Zmarł 27 czerwca 1911 r. Uczył się w Stanach Zjednoczonych, praktykował w Saksonii i Czechach Zasługi

2 11-4-1 Historia Dietlów w Sosnowcu zaczyna się od momentu, gdy w 1878 r. przybyli tutaj z Saksonii: Heinrich Dietel i jego żona Klara Jacob. Heinrich Dietel, dysponując ojcowskim kapitałem i już dość sporym doświadczeniem zawodowym, przystąpił od razu do budowy Pogoni : Wznoszenie fabryki ukończył w 1880 r., ale produkcja w niej rozpoczęła się już w 1879 r. W 1890 r. powiększona i zmodernizowana fabryka zatrudniała 2000 robotników. Budowa pałacu trwała do ok. 1900 r. Wcześniej natomiast wybudowali Dietlowie kolonię mieszkalną dla swoich pracowników, licznie przybyłych ze Śląska i Niemiec. Obok całości założyli park, otoczony wówczas murem, z oranżerią i elementami małej architektury. Wsparł także hojnie budowę katolickiego kościoła św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni. W 1903 r., po uzyskaniu przez Sosnowiec praw miejskich, objął honorową funkcję: radcy kolegialnego. Wybitne zasługi położył Heinrich Dietel w dziedzinie oświaty. Już w 1879 r. założył szkołę przyfabryczną Podczas rewolucji 1905 roku Dieltowie zamknęli swoją fabrykę i wyjechali z Sosnowca. W 1911 r. pogrzeb Heinricha Dietla zgromadził tłumy ludzi. Spoczywa on w swoim mauzoleum na Cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu. historia

3 11-4-1 Działalność W 1879 r. założył szkołę fabryczną,a w 1882 r. szkołę kantoratową, w 1889 r. szkołę Aleksandryjską dla jej potrzeb ufundował też budynek. Zwieńczeniem tej działalności było otwarcie w 1894 r. pierwszej szkoły średniej w Sosnowcu - Sosnowieckiej Szkoły Realnej Zadbał o potrzeby religijne pracowników tego samego wyznania.W 1886 r. przeznaczył jedną z hal fabrycznych,a w 1888 r. ufundował jej rozbudowę. Powstał tam kościół ewangelicki. W 1893 r. sprowadził pastora, nauczyciela-Eugeniusza Uthke. Podczas I wojny światowej jego żona Klara Dietel wyróżniała się w akcjach charytatywnych dla biednych.

4 11-4-1 Sosnowiecka Szkoła Realnea, dla której ufundował gmach, wzniesiony pomiędzy 1895 a 1898 r. według projektu Antoniego Jabłońskiego- Jasieńczyka w stylu neorenesansu północnego. Dla jej uczniów zorganizował, w porozumieniu z dyrekcją kolei, dojazd specjalnym pociągiem. Wszystkie te szkoły utrzymywane były na własny koszt Dietlów. Sosnowiecka szkoła Realna

5 11-4-1 Mauzoleum rodziny Dietlów – mauzoleum na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu przy ul. Smutnej, zbudowane w 1912 r. wg projektu Józefa Pomian-Pomianowskiego. Jest to jedno z największych dzieł architektury cmentarnej na świecie i żywy dowód świadczący o wartości miasta Sosnowiec. Mauzoleum rodziny Dietlów

6 11-4-1 Pałac Dietlów Na zdjęciu widzimy pałac Dietlów wzniesiony w 1900 r. Wcześniej natomiast wybudowali Dietlowie kolonię mieszkalną dla swoich pracowników z Niemiec i Śląska obok pałacu został założony park otoczony murem z oranżerią

7 11-4-1 Kościół ewangelicki w Sosnowcu - Pogoń Zbudowany z inicjatywy Heinricha Dietla, na bazie hali fabrycznej prz ę dzalni czesankowej z 1880 r., zaadoptowanej do potrzeb odprawiania nabo ż e ń stw w 1886 r., nast ę pnie rozbudowanej wed ł ug projektu Ignatz Grünfeld o wie żę w 1888 r., któr ą podwy ż szono w latach 1909 - 1910 r. Ostatecznie budowla nabra ł a form ę eklektyczn ą z elementami neobaroku. W 1894 r., kiedy za ł o ż ono w Sosnowcu cmentarz ewangelicki, Heinrich Dietel ufundowa ł okalaj ą cy go mur. Na tym cmentarzu znajduje si ę mauzoleum Dietlów.

8 11-4-1 Park dietla Park Dietla jest potocznie nazywany Parkiem Zeromsiego - Został załóżony w 1890 r przez Heinricha Dietla. Był przykładem kompozycji neoromantycznej były w nim sztuczne groty, jeziora, wzgórza. Centralnym punktem parku było wzgórze z położoną na nim rzymsko-dorycką świątynią dumania (na zdjęciu).Był połączony z pałacem Dielta, w roku 1945 park został parkiem miejskim, otwartym ogólnodostępnie Świątynia dumania (zwana świątynią Sybilli) została zniszczona w roku 1970. Park został dodatkowo w części zniszczony. Teraz znajduje się tam kryta pływalnia

9 11-4-1 Przygotowali : Jakub Niemiec, Przemysław Zając


Pobierz ppt "11-4-1 Historia Działalność Heinrich Dietel Urodzony 15 marca 1839 r, Zmarł 27 czerwca 1911 r. Uczył się w Stanach Zjednoczonych, praktykował w Saksonii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google