Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zespół projektowy Bliżyn, 19 grudnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zespół projektowy Bliżyn, 19 grudnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zespół projektowy Bliżyn, 19 grudnia 2008 r.

2 Program spotkania Przywitanie gości Prezentacja projektu Dyskusja Podsumowanie i zakończenie spotkania

3

4 PO Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

5 Tytuł projektu Młodzi przyszłością rodziny-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn

6 Cele projektu Celem ogólnym projektu jest integracja młodzieży pełnoletniej poprzez realizację kontraktów socjalnych. Cele szczegółowe: - zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły osób wspartych w projekcie, - nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, - podnoszenie kwalifikacji, - rozwój form aktywnej integracji w gminie Bliżyn.

7 Grupy docelowe Projekt był skierowany do 10 beneficjentów w wieku 15-25 lat zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których są osobami bezrobotnymi bądź nieaktywnymi zawodowo.

8 Jak realizowaliśmy projekt?

9 Promocja projektu

10 Praca socjalna

11 Aktywna integracja Kontrakty socjalne Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Nowoczesny sprzedawca Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci Nowoczesne technologie wykończeniowe w budownictwie Kurs prawa jazdy kat. B

12 REZULTATY TWARDE - pozyskaliśmy do projektu 10 beneficjentów, - zatrudniliśmy 2 nowych pracowników, -zrealizowaliśmy 10 kontraktów socjalnych, Zakładaliśmy, że 50 proc. uczestników - ukończy warsztat umiejętności społecznych (psycholog) -ukończy warsztat aktywności zawodowej (doradca zawodowy). - ukończy kursy zawodowe. - podejmie pracę lub dalszą naukę. - ukończy ścieżkę zaplanowaną w ramach kontraktu.

13 REZULTATY MIĘKKIE Zakładaliśmy, że rezultaty miękkie zostaną osiągnięte na poziomie 50 % i będą dotyczyły: - wzrostu umiejętności poruszania się po rynku pracy, - nabycia bądź zwiększenia umiejętności społecznych. - podniesienia kompetencji osobistych oraz samooceny uczestników projektu. - podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych beneficjentów, - zwiększenia zdolności komunikacyjnych. - rozwinięcia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych. - nabycia wiedzy z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. - zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy. - podniesienia aktywności zawodowej. - nabycia umiejętności skutecznej autoprezentacji w sytuacjach związanych z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi.

14 Czas realizacji projektu Projekt jest realizowany przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. Czas realizacji do 31 grudnia 2008.

15 Dużo się nauczyliśmy…. Pozytywne efekty…

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ zapraszamy www.gopsblizyn.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zespół projektowy Bliżyn, 19 grudnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google