Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z jakim problemem może spotkać się mój rówieśnik?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z jakim problemem może spotkać się mój rówieśnik?."— Zapis prezentacji:

1 Z jakim problemem może spotkać się mój rówieśnik?

2 Przykłady: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie kogoś w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy. Przemoc Wszelkiego rodzaju działania, zachowania wobec drugiej osoby (dziecka) powodujące nieprzypadkowe urazy. 2

3 3

4 Uzależnienie od gier komputerowych może poważnie zagrażać zdrowiu psychicznemu dzieci W szczególności brutalne gry mogą negatywnie wpływać na postrzeganie świata przez najmłodszych. Nieodpowiednie gry komputerowe Nieodpowiednie gry komputerowe 4

5 stopniowy zanik więzi rodzinnych i możliwości oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców, szkodzi zdrowiu, gdyż z jednej strony oznacza wielogodzinne wystawianie się na promieniowanie w zamkniętym pomieszczeniu, a z drugiej strony prowadzi do rezygnacji z ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, korzystając z komputera bez obecności rodziców młodzi ludzie narażeni są na szkodliwe bodźce psychiczne Uzależnienie od komputera 5

6 6

7 Przemoc psychiczna (emocjonalna) – rozmyślne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej, zachowanie dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, w tym zaburzenia osobowości. Przykłady: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie poprzez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka. Przemoc psychiczna (emocjonalna) – rozmyślne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej, zachowanie dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, w tym zaburzenia osobowości. Przykłady: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie poprzez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka. Przemoc psychiczna 7

8 CYBERprzemoc 8 Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetuu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMSs, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne

9 9

10 10 1.Pamiętaj, że w Internecie nie wiesz z kim tak naprawdę rozmawiasz. 2.Nie przeglądaj stron oznaczonych ostrzeżeniami o nieodpowiedniej treści. 3.Nie podawaj danych osobowych na podejrzanych stronach. 4.Nie klikaj w podejrzane linki. 5.Pamiętaj swoje hasła i ich nie udostępniaj osobom trzecim. 6.Nie ignoruj ostrzeżeń zapory sieciowej. 7.Przestrzegaj ostrzeżeń programu antywirusowego. 8.Pobieraj tylko legalne pliki. 9.Nie udostępniaj dokumentów nie należących do Ciebie. 10.Pamiętaj o przestrzeganiu zasad dobrego wychowania kiedy surfujesz po Internecie. 10 przykazań bezpiecznego internetu

11 Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie ich godności Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie ich godności Przemoc domowa 11

12 12

13 Pomyśl zanim coś zrobisz? nie krzywdź !!! 13


Pobierz ppt "Z jakim problemem może spotkać się mój rówieśnik?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google