Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja warunkowa i wyboru

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja warunkowa i wyboru"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja warunkowa i wyboru

2 Instrukcja warunkowa - składnia Pascal C++/Java
if warunek then instrukcja; if (warunek) instrukcja; warunek Tak instrukcja

3 if warunek then instrukcja1 else instrukcja2;
Pascal C++ if warunek then instrukcja1 else instrukcja2; if (warunek) instrukcja1; warunek Tak Nie instrukcja 1 instrukcja 2

4 Pascal C++ if warunek then begin instrukcja_1; instrukcja_2; …
instrukcja_n; end; if (warunek) { } instrukcja_11; instrukcja_21; instrukcja_n1; end else instrukcja_12; instrukcja_22; instrukcja_n2;

5 Operatory relacji: Pascal C++/Java operator znaczenie < mniejsze > większe <= mniejsze bądź równe >= większe bądź równe = równe == <> różne !=

6 Operatory logiczne: Warunek (operacja logiczna) zwraca wartość logiczną: True (logiczna jedynka, 1 dla C++) False (logiczne zero, 0 dla C++) Operator Pascal C++/Java Koniunkcja (iloczyn logiczny) AND && Alternatywa (suma logiczna) OR || Negacja (zaprzeczenie) NOT !

7 Koniunkcja (iloczyn logiczny)
1 Alternatywa (suma logiczna) alternatywa 1 Negacja (zaprzeczenie) negacja 1

8 Przykłady: [C++] int k; cin>>k; if((k == 2) || (k == 10)) {
cout<<"Liczba jest równa 2 lub 10"<<endl; } if((k > 2) && (k < 10)) cout<<"Liczba jest większa od 2 i mniejsza od 10"<<endl; if(k != 2) cout<<"Liczba jest różna od 2"<<endl; if(!k) cout<<"Liczba jest równa zero"<<endl;

9 warunek ? instrukcja1 : instrukcja2;
Wyrażenie warunkowe w języku C++: warunek ? instrukcja1 : instrukcja2; Przykłady: int i = 10; i!=10?cout<<1:cout<<0; return x % 2 == 0 ? "parzysta" : "nieparzysta";

10 Instrukcja wyboru (instrukcja decyzyjna)
Instrukcja umożliwiająca wybór instrukcji do wykonania spośród wielu opcji Instrukcja wyboru – składnia Pascal C++/Java case wyrażenie of lista_wartości_1 : instrukcja-1 ... lista_wartości_n : instrukcja-n else instrukcja-else end; switch(wyrażenie) { case wyr-stałe-1 : instrukcje-1; [break;] case wyr-stałe-n : instrukcje-n; default : instrukcje-default; }

11 Przykłady: [C++] cout<<"Podaj cyfrę"<<endl; cin>>k;
int k; cout<<"Podaj cyfrę"<<endl; cin>>k; switch(k) { case 0: cout<<"zero"<<endl; break; case 1: cout<<"jeden"<<endl; default: cout<<"to nie 0 i 1"<<endl; }

12 Przykłady: [Pascal] var a:char; begin readln(a); case a of
'a'..'c': writeln('a lub b lub c'); 'd': writeln('d'); 'e','f': writeln('e lub f'); else writeln('inna niż a,b,c,d,e,f'); end; readln; end.

13 Koniec


Pobierz ppt "Instrukcja warunkowa i wyboru"

Podobne prezentacje


Reklamy Google