Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

e-Learning jako forma nowoczesnego uczenia się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "e-Learning jako forma nowoczesnego uczenia się"— Zapis prezentacji:

1 e-Learning jako forma nowoczesnego uczenia się
A. Retkiewicz J. Klimczyk

2 Nasza szkoła

3

4

5 eAkademia Przyszłości
Od września 2010r. nasze Gimnazjum uczestniczy w ogólnopolskim programie eAkademia Przyszłości. Przystąpiło do niego 9 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i WOS-u oraz ponad 60 uczniów klas pierwszych.

6 Rozpoczęcie pracy na platformie poprzedzały testy diagnozujące, które miały pomóc ustalić poziom wiedzy i umiejętności naszych uczniów. Kolejne testy będą miały miejsce na koniec każdego roku szkolnego. W ramach projektu nauczyciele realizują jednostki e-learningowe i projekty lokalne. W tym roku szkolnym realizujemy dwa projekty: „Poczuj ciepło wód geotermalnych” „Wsiądź na bicykl i spraw razem z nami, by ścieżki rowerowe były odlotowe”. Ponadto w pierwszym półroczu funkcjonowała Szkolna Grupa Wyrównawcza.

7 Platforma umożliwia prócz realizacji jednostek lekcyjnych inne formy aktywności uczniów:
blog, forum, czat, poczta … Nauczyciel może opracować dodatkowe zadania w formie testu, pracy domowej – może je udostępnić swoim uczniom ale także innym nauczycielom, również tym z innych szkół.

8 Przykład lekcji e-learningowej
Każda lekcja składa się z trzech części: wiedza, utrwalenie, test. Lekcje mogą być realizowane zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i samodzielnie przez uczniów w domu lub w udostępnianej im pracowni informatycznej.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Nauczyciel ma możliwość monitorowania postępów i zaawansowania uczniów w realizację poszczególnych zadań. Każda lekcja posiada zestawienie wyników poszczególnych uczniów (liczbę zdobytych punktów, czas poświęcony na realizację określonego modułu).

26 Dostępny jest również raport zawierający informację o tym, w jakim stopniu i czy w ogóle uczeń zrealizował zadaną przez nauczyciela lekcję.

27 Spostrzeżenia Gotowa baza materiałów dydaktycznych.
Ciekawy dla uczniów sposób uczenia się. Komputer jako narzędzie przydatne w procesie uczenia się. E-learning jako forma utrwalania i sprawdzania wiadomości i umiejętności nabytych w szkole. Możliwość realizowania poszczególnych jednostek w dowolnym miejscu i czasie, poza systemem klasowo- lekcyjnym.

28 Inne doświadczenia w zakresie e-learningu
Duża grupa nauczycieli z naszego Gimnazjum wzięła udział w kursie doskonalącym umiejętności informatyczne w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia oraz administrowania platformą zdalnego kształcenia w oparciu o darmową platformę Moodle.

29 Moodle Środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci Internet, dostępne przez przeglądarkę internetową. Na platformie nauczyciele mogą tworzyć swoje własne „kursy”, które mogą zawierać różne zasoby i składowe.

30 Rodzaje zasobów i składowych

31

32

33

34 może odsłaniać stopniowo kolejne części kursu,
Nauczyciel: może odsłaniać stopniowo kolejne części kursu, może oceniać różne formy aktywności uczniów zapisanych na kurs, ma możliwość przejrzenia logów swoich kursantów z ostatnich godzin lub raportu aktywności uczniów w odniesieniu do każdej składowej i zasobu kursu, ma możliwość przejrzenia zapisów na forach oraz minionych sesji czatów, po zakończeniu kursu może go zresetować, po to aby móc wykorzystać go ponownie.


Pobierz ppt "e-Learning jako forma nowoczesnego uczenia się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google