Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Apteki w Polsce od 1989 roku do dnia dzisiejszego mgr farm. Alina Fornal Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Apteki w Polsce od 1989 roku do dnia dzisiejszego mgr farm. Alina Fornal Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Apteki w Polsce od 1989 roku do dnia dzisiejszego mgr farm. Alina Fornal Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

2 Od 1989 roku – prywatyzacja aptek 1991 rok – uchwalono ustawę o Izbach Aptekarskich Proces integracji rozpoczął się od 08.04.1994 – z chwilą złożenia przez Polskę wniosku akcesyjnego - przystąpienie do Unii mogło mieć miejsce po spełnieniu przez Polskę kryteriów ekonomicznych i politycznych Rys historyczny

3 Od 01.05.2004 roku Polska jest w Unii Europejskiej – na mocy Traktatu akcesyjnego, podpisanego w Atenach w 16.04.2003 - W trakcie negocjacji akcesyjnych określono zakres i czas dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego. Rys historyczny

4 - W trakcie referendum ogólnopolskiego, Polacy wypowiedzieli się czy wyrażają zgodę na przystąpienie polski do Unii Europejskiej. Frekwencja wyborcza wynosiła ok. 59%: Rys historyczny 77,5% - ZA PRZYSTĄPIENIEM 22,5% - PRZECIW

5 Kolejne etapy dostosowania polskiego prawa farmaceutycznego Rys historyczny

6 Obecne problemy do rozwiązania Ilość aptek i zasady ich otwierania - demografia - geografia Zasady refundacji leków Porównywanie tabel marż obowiązujących w różnych krajach nie jest proste ponieważ: - w różnych krajach są różne średnie ceny leków refundowanych (np. w Polsce ok. 30 zł, a w Austrii i Niemczech około 20,- Euro)

7 - na przychody apteki oprócz wielkości marży wpływa też liczba pacjentów przypadających na statystyczną aptekę - niski stopień współpłacenia pacjentów za leki (np. poniżej 10%) wpływa na liczbę realizowanych recept w aptece – co umożliwia osiąganie odpowiednich przychodów nawet przy niższej marży aptecznej Obecne problemy do rozwiązania

8 - większość tabel marż zawiera marże liczone od ceny hurtowej, ale w niektórych krajach tabele marż zawierają marże liczone od ceny detalicznej (np. Belgia, Włochy) - w niektórych krajach do marży aptecznej doliczana jest też stała opłata (np. Finlandia, Łotwa, Norwegia, Niemcy) Obecne problemy do rozwiązania

9 W tabelach I i II przedstawione zostanie porównanie realizowanej efektywnej marży aptecznej na leki refundowane w cenie: -20,- 50,- 100,- w następujących krajach: Austria, Belgia, Finlandia, Włochy, Niemcy, Norwegia - 10,- 25,- 50,- w następujących krajach: Węgry, Łotwa, Polska Obecne problemy do rozwiązania

10 Tabele umo ż liwiaj ą porównanie realizowanych mar ż na leki refundowane liczonych od ceny hurtowej w wybranych krajach Unii Europejskiej z uwzgl ę dnieniem ś rednich cen na leki refundowane w tych krajach. Obecne problemy do rozwiązania

11 Tab. I 20,- 50,- 100,- (Austria, Belgia, Finlandia, Włochy, Niemcy, Norwegia) Obecne problemy do rozwiązania Tab. II 10,- 25,- 50,- (Węgry, Łotwa, Polska)

12 Obecne problemy do rozwiązania Wyniki przedstawione w tabelach pokazują wyraźnie, że tabela degresywnych marż aptecznych w Polsce zawiera bardzo niskie marże, niższe nawet w porównaniu z krajami naszego regionu.

13 Obecne problemy do rozwiązania W związku z pogarszającą się sytuacją aptek z grupy nowych państw Unii, w wielu krajach proponowane są nowe rozwiązania prawne mające poprawić sytuację.

14 Rozwiązania prawne w innych krajach W krajach dawnej Unii W krajach, które przystąpiły do Unii razem z Polską

15 Moratorium dotyczące otwierania nowych aptek na Węgrzech - lipiec 2010 – przyjęcie propozycji rządu, której celem jest zakończenie procesu liberalizacji rynku aptecznego Rozwiązania prawne w innych krajach

16 Moratorium zawiera zakaz otwierania nowych aptek na Węgrzech, z wyjątkiem miast, w których nie ma jeszcze aptek. Natomiast od 1 stycznia 2011r – propozycja ustawowego ograniczenia otwierania nowych aptek Rozwiązania prawne w innych krajach

17 - kryteria geograficzne i demograficzne Samorząd aptekarski proponuje wprowadzenie dla kryterium demograficznego minimalną liczbę ubezpieczonych na jedną aptekę 4500 (sieci apteczne proponują 3000), a dla kryterium geograficznego minimalną odległością między aptekami 250 - 300m. - kryterium własnościowe Nowe przepisy zawierać będą również ograniczenie, że apteki muszą być co najmniej w 50% własnością aptekarzy. Rozwiązania prawne w innych krajach

18 Przedłużone moratorium dotyczące otwierania nowych aptek w Belgii -W grudniu 2009r. przedłużone zostało moratorium na otwieranie nowych aptek w Belgii na kolejne 5 lat. -Zakaz otwierania nowych aptek w Belgii obowiązuje od roku 1994. Został wprowadzony, ponieważ w roku 1994 liczba pacjentów przypadających na statystyczną aptekę spadła do poziomu około 2000. Rozwiązania prawne w innych krajach

19 W Polsce staramy się o podobnie korzystne rozwiązania. - DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ -


Pobierz ppt "Apteki w Polsce od 1989 roku do dnia dzisiejszego mgr farm. Alina Fornal Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google