Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ PŁODU      .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ PŁODU      ."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ PŁODU      

2 Kryteria diagnostyczne ciąży   - objawy domyślne - objawy prawdopodobne - objawy pewne  

3   Domyślne objawy ciąży Objawy podmiotowe  - zatrzymanie miesiączki (u 25% ciężarnych występuje w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży skąpe krwawienie) -  nudności, wymioty, zmiany w łaknieniu – u 50% -  napięcie i bolesność piersi -  częstomocz i uczucie parcia na pęcherz moczowy -  zaparcia (osłabienie ruchów perystaltycznych jelit) -  znużenie, zły nastrój -  ruchy płodu: (pierwiastki tydzień ciąży) (wieloródki tydzień) - przyrost masy ciała - podwyższenie podstawowej temperatury ciała  

4 Objawy przedmiotowe   - przebarwienia skóry (policzki, czoło, pigmentacja sutków, linii białej – jest to działanie przysadkowego hormonu melanotropowego) -  zmiany w obrębie sutków (powiększenie, wzmożona pigmentacja, pojawia się siara od 16 tyg. ciąży – działanie prolaktyny i progesteronu) - upławy – zwiększenie wydzielania estrogenów i progesteronu powoduje zwiększenie wydzielania śluzu szyjkowego oraz złuszczanie się komórek nabłonka błony śluzowej pochwy - powiększenie brzucha (od 14 tygodnia ciąży)  

5 Zmiany w obrębie narządów leżących
Zmiany w obrębie narządów leżących w miednicy mniejszej  - zasinienie błony śluzowej pochwy - rozpulchnienie części pochwowej szyjki - rozpulchnienie w okolicy cieśni macicy (5-6 tydzień ciąży)   (objaw Hegara i objaw Mc Donalda) ↓ ↓ tydzień ciąży 7-8 tydzień ciąży - nieregularne powiększenie i rozpulchnienie trzonu macicy a zwłaszcza jednego rogu (objaw Piskacka) - uogólnione powiększenie i rozpulchnienie trzonu macicy (dopiero po 8 tygodniu ciąży) - zmiany dotyczą także kości i więzadła miednicy (rozluźnienie)  

6 Prawdopodobne objawy ciąży - powiększenie macicy (do 28 tygodnia ciąży proporcjonalne, później zależy od położenia płodu, ilości wód) - szmery maciczne (po 16 tygodniu ciąży może być słyszalny nad spojeniem łonowym szmer zgodny z tętnem matki) - skurcze m. macicy (objaw Braxtona Hicksa - po 28 tygodniu ciąży nieregularne skurcze m. macicy – niebolesne - laboratoryjne próby ciążowe (HCG jakościowy ilościowy, podjednostka βHCG)

7   Pewne objawy ciąży  - wysłuchanie tonów serca płodu (najwcześniejsze od tygodnia ciąży) - badanie palpacyjne zarysów płodu (po 24 tygodniu ciąży) - ruchy płodu (od tygodnia ciąży) - badanie radiologiczne kośćca płodu (dawniej) - ultrasonografia (nieinwazyjna metoda – rejestracja faz dźwiękowych o wysokiej częstotliwości odbitych od różnych struktur anatomicznych)   - prezentacja A – pomiary liniowe – ocena wymiarów główki BP - prezentacja B – przestrzenne odtworzenie odbitych fal

8 Elektrokardiografia serca płodu
Elektrokardiografia serca płodu zapis czynności serca płodu (od 12 tygodnia ciąży)  

9 Rozpoznanie różnicowe ciąży Objawy podmiotowe:
Rozpoznanie różnicowe ciąży   Objawy podmiotowe: - zatrzymanie miesiączki (czynniki psychiczne, hormonalne, metaboliczne, zarośnięcie jamy macicy) - nudności, wymioty (choroby psychiczne, ciąża urojona, zatrucia pokarmowe, zapalenie wyrostka robaczkowego , niedrożność) - powiększenie piersi (napięcie przedmiesiączkowe, zmiany dysplastyczne, następstwo terapii hormonalnej) - częstomocz (zakażenie dróg moczowych, obniżenie ścian pochwy) - rzekome ruchy płodu (nasilenie prystaltyki jelit)

10   Objawy przedmiotowe:   - mleczna wydzielina gruczołów sutkowych (mlekotok, stymulacja po poprzedniej ciąży) - powiększenie obwodu brzucha (otyłość, ciąża urojona, wodobrzusze, guz!) - upławy (stany zapalne) - przebarwienia pochwy i szyjki (w okresie przedmiesiączkowym) - zmiany konsystencji macicy i szyjki (w okresie przedmiesiączkowym oraz schorzenia ginekologiczne)

11   Rozpoznanie wewnątrzmacicznej śmierci płodu   - brak powiększania się macicy - 2 kolejne ujemne wyniki próby ciążowej (często pomimo ciąży obumarłej jakiś czas próby są dodatnie !!!) - brak ruchów płodu (w ciąży zaawansowanej) - potwierdzenie w USG ! (nieprawidłowa pozycja płodu, objaw Spaldinga – czyli dachówkowate nakładanie się kości czaszki)  

12 Czas trwania ciąży – data spodziewanego porodu Ciąża trwa:
  Czas trwania ciąży – data spodziewanego porodu   Ciąża trwa: 10 miesięcy księżycowych 9 miesięcy kalendarzowych średnio 266 dni

13 Obliczanie czasu trwania ciąży
    Obliczanie czasu trwania ciąży Reguła Naegelego Od daty ostatniej miesiączki odejmuje się 3 miesiące i dodaje 7-10 dni (dla cyklu miesiączkowego co 28 dni). Tylko 4% rodzi w tym terminie, 60% rodzi w okresie 2 tygodni obejmujących ten termin  

14 Obliczanie czasu trwania ciąży
  Obliczanie czasu trwania ciąży na podstawie wysokości dna macicy   8-10 tydzień ciąży macica wyczuwalna nad spojeniem łonowym 16 tydzień ciąży dno macicy jest badalne w połowie odległości między pępkiem a spojeniem łonowym tydzień ciąży dno macicy badalne jest na wysokości pępka tydzień ciąży dno macicy znajduje się dłoń powyżej pępka 28 tydzień ciąży dno macicy znajduje się w połowie odległości miedzy pępkiem wyrostkiem mieczykowatym mostka 36 tydzień ciąży dno macicy badalne jest maksymalnie najwyżej 40 tydzień ciąży obserwuje się obniżenie dna macicy (ciąża donoszona)

15   CIĄŻA DONOSZONA   - od 37 zakończonego tygodnia ciąży do 42 tygodnia ciąży -  główka lub pośladki płodu przyparte do wchodu miednicy (uwaga na położenie poprzeczne płodu) -  szyjka (miękka, rozwiera się, kieruje się w stronę osi pochwy) -  amniopunkcja: 1.     stężenie kreatyniny większe niż 177 μmol/l 2.     badane gęstości optycznej wód płodowych 3.     osmolarność wód płodowych 4.     płodowe komórki tłuszczowe 5.     stosunek lecytyny do sfingomieliny -  ocena w USG (pomiaru płodu, ilości wód, łożyska, punkty kostnienia

16   CIĄŻA PRZENOSZONA  - trwa 2 tygodnie lub dłużej ponad spodziewany termin porodu (uwaga na nieregularne cykle miesiączkowe) - niewydolność łożyska: ostra (nagłe zagrożenie płodu) przewlekła (stałe zagrożenie płodu) - bardzo ważne jest badanie kliniczne i USG z I trymestru ciąży  

17   Postępowanie wyczekujące (rozpoznanie niepewne)   -   ocena aktywności ruchów płodu (osłabienie) -   ocena szyjki (zgładzenie, rozwarcie) -   ocena wód płodowych (amnioskopia – ilość, barwa) -   oznaczanie stężeń estriolu w surowicy krwi  

18     Postępowanie aktywne (rozpoznanie pewne)   - indukowanie czynności skurczowej mięśnia macicy - monitorowanie tętna płodu - monitorowanie ilości i barwy wód płodowych (ewentualnie amniocenteza)  

19   Ciąża wysokiego ryzyka (high risk pregnancy)     Istnieje rzeczywiste lub prawdopodobne zagrożenie zdrowia lub życia matki albo płodu  

20 Czynniki wysokiego ryzyka Z wywiadu 1
  Czynniki wysokiego ryzyka  Z wywiadu  1.     przebyty poród przedwczesny (martwo urodzone dziecko) 2.     uraz okołoporodowy (poprzednio) 3.     wady płodu (poprzednio) 4.     czynniki socjalne (alkohol, palenie tytoniu, narkomania, młody wiek, zły status sojo-ekonomiczny) 5.     ciąża piąta i kolejna 6.     wiek matki <18 lub > 35 lat 7.     brak opieki w obecnej ciąży 8.     długotrwała niepłodność 9.     zakażenie wirusowe w obecnej ciąży stosowanie leków teratogennych w obecnej ciąży  

21 Czynniki wysokiego ryzyka Stwierdzane w przebiegu aktualnej ciąży
  Czynniki wysokiego ryzyka  Stwierdzane w przebiegu aktualnej ciąży  - wzrost poniżej 150 cm - nadmiar masy ciała lub brak przyrostu masy ciała - powikłania położnicze:    1.    nadciśnienie, białkomocz 2.    obrzęki     ciąża mnoga 4.    wielowodzie 5.    hypotrophia 6.    ciąża przenoszona 7.    nieprawidłowe położenie płodu

22 Postępowanie diagnostyczne 1
    Postępowanie diagnostyczne    1.  Wstępne postępowanie skriningowe:  szczegółowe badania lekarskie (masa ciała, wzrost, choroby ogólne)  szczegółowe badanie ginekologiczne (macica, szyjka, miednica)  badania laboratoryjne (morfologia, mocz, grupa krwi i Rh, poziom p-ciał, WR, Hbs, cytologia)  2.  Opieka przedporodowa  częste badania kontrolne (co 2 tygodnie – położnik) co 2 tygodnie u odpowiedniego specjalisty (np. kardiolog) 3. Ocena rozwoju, dobrostanu płodu i stopienia dojrzałości płodu

23   Metody pośrednie (nieinwazyjne)   -  ocena wieku ciążowego (OM, ruchy, temperatura, tętno płodu) -  ocena rozmiarów macicy (wysokość dna macicy – hypotrofia) -  stosunek główki płodu do wchodu miednicy -  badanie USG (biometria i wady rozwojowe) -  oznaczanie estriolu w surowicy krwi i moczu matki  

24 Metody bezpośrednie (inwazyjne)   -  amniopunkcja (badanie enzymów, kreatyniny, bilirubiny, L/S, osmolarności, chromosomów, cytochemiczne) -  amnioskopia (ilość wód i barwa)  

25 Rozpoznanie różnicowe. Zbyt duże różnice
Rozpoznanie różnicowe   Zbyt duże różnice w stosunku do ostatniego krwawienia miesiączkowego -  ciąża mnoga -  wielowodzie -  guz macicy (mięśniak)  

26 Zbyt mała macica w stosunku do OM. - hypotrofia płodu. - małowodzie
Zbyt mała macica w stosunku do OM -   hypotrofia płodu -   małowodzie -   wady płodu -   błąd w obliczeniu czasu trwania ciąży  

27 Ocena stanu płodu podczas porodu 1
Ocena stanu płodu podczas porodu   1. Wywiad fizykalny, położniczy, wymiary miednicy, ocena czynności serca płodu 2. Charakter i rodzaj bólów porodowych (ocena postępu porodu, barwa wód płodowych) 3. Wczesne rozpoznanie zagrożenia płodu w czasie porodu (tachykardia, bradykardia)  

28 Tradycyjne monitorowanie za pomocą 1. Stetoskopu (niewystarczające) 2
Tradycyjne monitorowanie za pomocą   1.     Stetoskopu (niewystarczające) 2.     Najważniejszym wykładnikiem dobrostanu płodu jest czynność serca płodu (Fetal Heart Rate – FHR) rejestrowane podczas skurczów macicy 3.     Zmiany czynności serca płodu poza skurczami mogą także mieć znaczenie diagnostyczne 4.     Nieregularna czynność skurczowa mięśnia macicy może wskazywać na stan zagrożenia płodu

29 Aparatura intensywnego nadzoru płodu umożliwia monitorowanie dwoma sposobami 1. Monitorowanie zewnętrzne (pobieranie impulsów pochodzących z serca płodu oraz ocena za pomocą tokometru aktywności czynności skurczowej mięśnia macicy): szerokie zastosowanie         niekomfortowy ucisk od taśmy         unieruchomienie rodzącej 2.     Monitorowanie wewnętrzne (założenie elektrody na główkę płodu) –  brak pęcherza płodowego, rozwarcie około 2 cm, inwazyjne (zakażenie skóry) –  wskazane gdy są deceleracje w KTG, zielone wody płodowe

30   Interpretacje zapisu KTG  - normokardia FHR /min. - tachycardia FHR > 160/min (zakażenie, zagrożenie płodu, leki) - bradykardia FHR < 120/min (niedotlenienie płodu) - amplituda oscylacji częstości skurczów serca płodu + 5/min  

31 Patologiczny zapis KTG
  Patologiczny zapis KTG   deceleracja wczesna zwolnienie tętna płodu na szczycie skurczu deceleracja późna zwolnienie tętna płodu występuje po skurczu deceleracja zmienna elementy wczesnej i późnej akceleracje periodyczne wyłącznie podczas skurczów macicy akceleracje nieperiodyczne są wynikiem ruchów płodu    

32 Postępowanie w przypadku zagrożenia płodu Zachowawcze
Postępowanie w przypadku zagrożenia płodu   Zachowawcze zmiana pozycji ciała ograniczone stosowanie oksytocyny podanie tlenu matce badanie krwi włośniczkowej płodu (pH) zamówić krew do ewent. operacji   Operacyjne najszybciej i najbezpieczniej dla matki i płodu (kleszcze, cięcie cesarskie)  

33 Ocena dobrostanu płodu:
  Ocena dobrostanu płodu:  Test spoczynkowy → nieskurczowy→ non stress test   -         prawidłowy zapis KTG + 20 min -         test jest reaktywny jeśli w ciągu 20 min. Można stwierdzić 4 lub więcej akceleracji o amplitudzie co najmniej 15 uderzeń/minutę, trwające dłużej niż 15 sekund – do powtórzenia po 7 dniach - test może być niereaktywny: kontynuujemy go nadal przez kolejne 20 min. I wówczas są wskazania do testu z obciążeniem oksytocyną

34 Test z obciążeniem oksytocyną (test skurczowy → OCT → oxytocin challenge test   -         przez 20 min. KTG -         następnie podanie w pompie infuzyjnej dożylny wlew oksytocyny z szybkością 0,5 mjm/min -         dalej stopniowo zwiększamy aż do wystąpienie 3 skurczów na 10 minut

35 Wyniki testu Pozytywny. - występowanie deceleracji na szczycie
Wyniki testu   Pozytywny - występowanie deceleracji na szczycie skurczu mięśnia macicy lub tuż po nim – należy zakończyć ciążę Negatywny - nadal intensywny nadzór Wątpliwy - dwuznaczny – powtórzenie po 24 godzinach   


Pobierz ppt "ROZWÓJ PŁODU      ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google