Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AQOR- Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 1 Podnoszenie kompetencji doradców zawodowych - efekty prac uczestników Seminarium otwierającego projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AQOR- Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 1 Podnoszenie kompetencji doradców zawodowych - efekty prac uczestników Seminarium otwierającego projekt."— Zapis prezentacji:

1 AQOR- Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 1 Podnoszenie kompetencji doradców zawodowych - efekty prac uczestników Seminarium otwierającego projekt AQOR – Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 15 - 16 kwietnia 2008

2 AQOR- Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 2 Odpowiedź na 3 pytania: 1)Jakie kompetencje są ważne, aby rozwijać/podnosić jakość świadczonych przez doradców zawodowych usług? 2)W jaki sposób można zdobyć te kompetencje? 3)Na jakie trudności napotykacie Państwo przy zdobywaniu tych kompetencji?

3 AQOR- Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 3 Ważne kompetencje z punktu widzenia podnoszenia jakości świadczonych przez doradców zawodowych usług? Wiedza merytoryczna, Chęć podnoszenia wiedzy –ciągłe kształcenie się, Aktywne słuchanie, Empatia, Komunikatywność, Cierpliwość, Umiejętność pracy z grupą, Radzenie sobie ze stresem, Adaptacja do nowych warunków, Cierpliwość, Orientacja na klienta, Orientacja na rezultaty, Samomotywowanie, Prowadzenia rozmowy doradczej, Umiejętność publicznej prezentacji, Umiejętność przekazywania informacji, Umiejętność analizy i syntezy, Umiejętność obsługi urządzeń multimedialnych i programów komputerowych, Odpowiedzialność, Samodzielność, Dobra organizacja pracy, Powołanie do pracy z człowiekiem, Poczucie humoru, Umiejętność współpracy z innymi, Kompetencje osobiste, Umiejętności interpersonalne, Znajomość narzędzi badania (testy), Otwartość na zmiany, Dobra pamięć, Umiejętność wyszukiwania informacji, Otwartość na informacje zwrotne ze strony klientów, Umiejętność obserwacji, Asertywność.

4 AQOR- Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 4 Sposoby rozwijania ważnych kompetencji doradców zawodowych Szkolenia specjalistyczne, Praca własna (czytanie literatury, zdobywanie informacji), Seminaria, warsztaty, treningi, Wymiana doświadczeń z innymi doradcami/instytucjami, Studia podyplomowe, Superwizje, Coaching, Korzystanie ze sprawdzonych wzorców, Uczestnictwo w grupach wsparcia dla doradców, Uczenie się przez obserwację innych doradców, E-learning, Mentoring, Umiejętności wrodzone

5 AQOR- Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 5 Trudności przy zdobywaniu ważnych kompetencji Finanse, Brak odpowiedniej oferty szkoleniowej- brak systemowego podejścia do szkolenia doradców zawodowych, brak certyfikacji szkoleń, Brak polityki szkoleniowej - brak planu szkoleniowego dla nowych pracowników, Brak czasu, Przeciążenie pracą, Niski poziom szkoleń – niedopasowanie do potrzeb, słaby poziom merytoryczny, krótkie szkolenia, Niechęć przełożonych do wysyłania na szkolenia, Niska motywacja do zdobywania nowych kompetencji związana z niskim wynagrodzeniem. Mała ilość doświadczonych doradców, którzy mogliby podzielić się wiedzą i doświadczeniem.


Pobierz ppt "AQOR- Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej 1 Podnoszenie kompetencji doradców zawodowych - efekty prac uczestników Seminarium otwierającego projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google