Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potas ● Zawartość potasu w ustroju wynosi 53,8mmol/kg masy ciała ● Ogólna ilość potasu wynosi około 150g ● 90% tej ilości znajduje się wewnątrz komórek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potas ● Zawartość potasu w ustroju wynosi 53,8mmol/kg masy ciała ● Ogólna ilość potasu wynosi około 150g ● 90% tej ilości znajduje się wewnątrz komórek."— Zapis prezentacji:

1 Potas ● Zawartość potasu w ustroju wynosi 53,8mmol/kg masy ciała ● Ogólna ilość potasu wynosi około 150g ● 90% tej ilości znajduje się wewnątrz komórek ● 10% poza komórkami ● Tkanka tłuszczowa, a ustrojowa zawartość K +

2 Potas ● Dobowe zapotrzebowanie na potas 20-33mmol ● Zawartość potasu w diecie 75-100mmol (3-4g) ● Wchłanianie w górnym odcinku przewodu pok. ● Wydalanie 90% przez nerki 10% z kałem ● Maksymalne wydalanie 350mmol/dobę ● Słabe możliwości konserwowania potasu

3 Potas-wydalanie ● Wydalanie potasu pobudza: aldosteron, deoksykortykosteron, kortyzol ● Jedyny znany czynnik hamujący – antagoniści aldosteronu: amylorid, triamteren, spironolakton

4 Potas-rola fizjologiczna ● 1. Decyduje o elektroobojętności i osmolarności komórek (główny kation wnętrza komórki) ● 2. Przeciwdziała zmianom stężenia jonów wodorowych ● 3. Aktywuje wiele enzymów komórkowych ● 4. Uczestniczy w transporcie tlenu przez Hg ● 5. Ułatwia wydalanie CO 2 z ustroju

5 Hipokaliemia-przyczyny ● Stężenie potasu w surowicy poniżej 3,5mmol/l ● 1. Niedostateczna podaż ● 2. Utrata przez przewód pokarmowy (wymioty, biegunki, przetoki) ● 3. Utrata przez nerki ● -nadużycie diuretyków pętlowych lub tiazydowych ● -tubulopatie ● -zapalenia nerek (kłębuszkowe i odmiedniczkowe) ● -wielomocz po ostrej niewydolności nerek ● -diureza osmotyczna ● 4. Transmineralizacja – alkaloza, po podaniu glukozy

6 Objawy hipokaliemii ● 1. Ze strony serca: ● - skurcze dodatkowe ● - częstoskurcz ● - nadwrażliwość na naparstnicę ● - migotanie komór (ostatni objaw)

7 Objawy hipokaliemii ● 1. Ze strony serca: ● - spłaszczenie załamka T ● - obniżenie odcinka ST ● - pojawienie się fali U

8 Objawy hipokaliemii ● 2. Ze strony mięśni szkieletowych: ● - osłabienie siły mięśniowej ● - porażenie mięśni ● 3. Ze strony mięśni gładkich: ● - zaparcie ● - niedrożność porażenna jelit ● - trudności w oddawaniu moczu

9 Objawy hipokaliemii ● 4. Ze strony OUN: ● - apatia ● - senność ● - śpiączka ● 5. Ze strony nerek: ● - utrata potasu przez komórki kanalików nerkowych prowadzi do ich zwyrodnienia wodniczkowego – słabe zagęszczanie moczu - wielomocz

10 Objawy hipokaliemii ● 6. Ze strony komórek (ogólnie): ● - do komórek napływa wodór (w miejsce potasu) – we krwi występuje zatem alkaloza

11 Hiperkaliemia ● Stan, w którym dochodzi do wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi powyżej 5,5 mmol/l Przyczyny: 1. nadmierna podaż potasu 2. niedostateczne wydalanie potasu 3. nadmierne uwalnianie potasu z komórek

12 Hiperkaliemia - przyczyny: Nadmierna podaż potasu: -podawanie pokarmów bogatych w potas chorym z niewydolnością nerek -stosowanie dużych dawek soli potasowej penicyliny -zastosowanie płynu dializacyjnego o dużej zawartości potasu

13 Hiperkaliemia - przyczyny: Niedostateczne wydalanie potasu: -w niewydolności nerek -w niewydolności kory nadnerczy -przy nadmiernym przyjmowaniu leków - antagonistów aldosteronu -przy wrodzonym bloku cewkowym w zakresie wydalania potasu ( zespół Arnolda-Healy )

14 Hiperkaliemia - przyczyny: Nadmierne uwalnianie potasu z komórek: - w zespole zmiażdżenia - w oparzeniach - przy masywnej hemolizie - w ostrym zapaleniu trzustki - napadowe dziedziczne porażenie mięśni

15 Hiperkaliemia - objawy: Ze strony mięśnia sercowego: - bradykardia, a następnie asystolia - w EKG występuje: - zanik załamka P - poszerzenie zespołu QRS - skrócenie odcinka ST - wysokie, szpiczaste T

16 Hiperkaliemia - objawy: Ze strony układu nerwowego: - zaburzenia świadomości Ze strony mięśni szkieletowych: - osłabienie mięśni - skurcze pojedynczych grup mięśniowych

17 Hiperkaliemia - objawy: Równowaga kwasowo-zasadowa: - hiperkaliemia rodzi tendencje do kwasicy

18 Wapń ● Całkowita zawartość wapnia w ustroju – 1000- 1400g. ● 99% w kościach, 1% w płynie poza i wewnątrzkomórkowym ● 1% szybko ulega wymianie ● Stężenia wapnia w osoczu 2,25-2,75 mmol/l ● Wapń przesączalny 65%, nieprzesączalny 35% ● Frakcja przesączalna dzieli się na zjonizowaną i kompleksową

19 Wapń Na stężenie wapnia w osoczu wpływają 4 czynniki: 1. wchłanianie w jelicie 2. wydalanie przez nerki 3. nasilenie procesów osteogenezy 4. nasilenie procesów osteolizy

20 Wapń Wchłanianie wapnia w jelicie zależy od: - ilości wapnia w pokarmie - pH (niskie sprzyja jonizacji wapnia, wzrost wchłaniania, wysokie hamuje wchłanianie) - czynników hormonalnych

21 Wapń Pobudzające czynniki hormonalne: - parathormon - kalcitriol - hormon wzrostu - tyroksyna i 3-jodotyronina Hamujące czynniki hormonalne: - glikokortykoidy - kalcytonina

22 Wapń Na wydalanie wapnia przez nerki wpływają: 1. hormony - pobudzają wydalanie: GH, glikokortykoidy, kalcytonina, tyroksyna, 3-jodotyronina - hamuje wydalanie: parathormon 2. dieta - pobudza wydalanie: sód, magnez, glukoza, białko 3. leki - diuretyki pętlowe pobudzają wydalanie - tiazydy hamują wydalanie

23 Wapń Czynniki pobudzające ostegenezę: - kalcytonina - fosforany - androgeny - estrogeny - alkalizacja ustroju

24 Wapń Czynniki pobudzające osteolizę: - parathormon - kalcitriol - glikokortykoidy - PGE1 - zakwaszenie ustroju - hiperwitaminoza A - procesy zapalne i nowotworowe toczące się w kościach

25 Wapń Rola w ustroju: 1. Regulator pobudliwości komórek (zmniejsza przepuszczalność błony komórkowej dla sodu) 2. Aktywator kalmoduliny i troponiny C 3. Aktywator procesów krzepnięcia 4. Ma podstawowe znaczenie w procesie odnowy i mineralizacji tkanki kostnej.

26 Hipokalcemia Przyczyny: 1. Niedobór wapnia w pokarmach 2. Niedostateczne wchłanianie spowodowane: - niedobór witaminy D - niedoczynność przytarczyc - zespół złego wchłaniania 3. Nadmierna utrata z moczem (diuretyki pętlowe) 4. Spadek uwalniania z kości (niedoczynność przytarczyc) 5. Nadmierne odkładanie w kościach i tk. miękkich

27 Hipokalcemia Objawy: 1. Tężyczka 2. Zaburzenia psychiczne (niepokój, obniżenie nastroju) 3. Zaburzenia neurologiczne 4. Zaburzenia troficzne skóry

28 Hiperkalcemia - przyczyny 1. Nadmierne wchłanianie - w hiperwitaminozie D - w niedoborze glikokortykoidów - w sarkoidozie (nadmierna hydroksylacja wit. D) 2. Wzmożona osteoliza - z przyczyn hormonalnych (nadczynność przytarczyc, kory nadnerczy) - z przyczyn nowotworowych (szpiczak mnogi) 3. Upośledzone wydalanie z moczem (tiazydy) 4. Hiperproteinemia (w gammapatiach)

29 Hiperkalcemia - objawy 1. Zaburzenia czynności nerek - zaburzenia zagęszczania i zakwaszania moczu - wielomocz - wapnica i kamica nerek 2. Zaburzenia czynności układu pokarmowego - nudności - wymioty - zaparcia

30 Hiperkalcemia - objawy 3. Zaburzenia czynności układu nerwowego - osłabienie odruchów - adynamia mięśni - depresja - senność 4. Zaburzenia czynności serca - tachykardia - skurcze dodatkowe - nadwrażliwość na glikozydy naparstnicy

31 Hiperkalcemia - objawy Gdy stężenie wapnia w osoczu przekroczy 4 mmole/l dochodzi do przełomu hiperkalcemicznego przejawiającego się tachykardią, odwodnieniem (występującym wskutek wcześniejszej poliurii), oligurią (występującą wskutek powstałego odwodnienia) i śpiączką.

32 Magnez ● Zawartość magnezu w ustroju 14,5mmol/kg ● W całym ustroju jest ok. 1 mola magnezu (24g) ● Wchłanianie magnezu – transport aktywny w jelicie cienkim ● Nerki mają zdolność konserwowania magnezu ● Rozmieszczenie: -50% kości -5% płyny pozakomórkowe -45% wewnątrz komórek

33 Funkcje magnezu 1. Regulator pobudliwości 2. Aktywator wielu enzymów komórkowych 3. Uczestniczy w agregacji rybosomów 4. Integralnym składnikiem receptorów beta- adrenergicznych 5. Wpływ na magazynowanie noradrenaliny 6. Udział w budowie tkanki kostnej

34 Niedobory magnezu Stężenie magnezu w osoczu 0,75-1,25 mmol/l A. Hipomagnezemia: 1. Ostre zapalenie trzustki 2. Wyrównywanie kwasicy ketonowej B. Niedobór magnezu: 1. Niedostateczna podaż 2. Nadmierna utrata przez przewód pokarmowy 3. Nadmierna utrata przez nerki

35 Hipomagnezemia - objawy 1. Nadwrażliwość nerwowo-mięśniowa 2. Napady tężyczki przy prawidłowej kalcemii 3. Pląsawica 4. Depresja, dezorientacja, splątanie 5. Podniecenie lęk 6. Halucynacje, majaczenia 7. Drgawki

36 Hipermagnezemia - przyczyny 1. Nadużywanie środków zobojętniających i przeczyszczających zawierających magnez 2. Niedostateczne wydalanie przez nerki: - przewlekła niewydolność nerek – faza skąpomoczu - ostra niewydolność nerek – faza bezmoczu - niewydolność przytarczyc lub kory nadnerczy

37 Hipermagnezemia - objawy 1. Wymioty, zaparcia 2. Niemożność oddania moczu 3. Osłabienie mięśni 4. Senność 5. Rozszerzenie naczyń krwionośnych 6. Spadek pobudliwości serca


Pobierz ppt "Potas ● Zawartość potasu w ustroju wynosi 53,8mmol/kg masy ciała ● Ogólna ilość potasu wynosi około 150g ● 90% tej ilości znajduje się wewnątrz komórek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google