Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia zmian."— Zapis prezentacji:

1 Założenia zmian

2 Strategia województwa
Budowanie optymalnej infrastruktury ochrony zdrowia Dolnego Śląska utrudnia brak jednego podmiotu tworzącego dla jednostek ochrony zdrowia oraz brak wypracowanego jednolitego stanowiska w zakresie interpretacji przepisów ustawowych

3 Problem nadpodaży usług w województwie
Na Dolnym Śląsku w roku 2003 funkcjonowało 81 szpitali w tym 56 ogólnych publicznych, 12 ogólnych niepublicznych, 8 psychiatrycznych ogólnych, 3 psychiatrycznych niepublicznych, 2 ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów. Ogromna skala zadłużenia jednostek, wynika właśnie z braku korelacji pomiędzy podażą a popytem na świadczenia medyczne.

4 Priorytet1: Stałe podnoszenie stanu zdrowia mieszkańców województwa i zmniejszanie różnic w stanie zdrowia pomiędzy grupami społecznymi. zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych zwiększenie skuteczności zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia chorób zapewnienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w najbardziej optymalny i efektywny sposób promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych

5 Priorytet 2: Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu publicznej ochrony zdrowia zapewnienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych zmniejszenie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne

6 Priorytet 3: Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych
podnoszenie standardów świadczeń zdrowotnych

7 Priorytet 4: Budowa konkurencyjnego i dynamicznego systemu ochrony zdrowia
poprawa stanu sanitarnego województwa optymalne wykorzystanie zasobów poprawa stanu infrastruktury jednostek ochrony zdrowia poprawa wyposażenia jednostek ochrony zdrowia w sprzęt i aparaturę medyczną budowa stabilnych i przejrzystych mechanizmów ekonomicznych działania jednostek ochrony zdrowia rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych odciążających system ochrony zdrowia

8 Założenia zmian Restrukturyzacja organizacyjna oraz finansowa ma doprowadzić do zrównoważenia popytu i podaży usług medycznych. Konsolidacja jednostek, zapewni efektywne wykorzystanie środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, co w efekcie zapewni równy dostęp do usług zdrowotnych wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska. Program restrukturyzacji finansowej zmniejszy dynamikę narastania długu publicznego jednostek, uwolnieni konta oraz udrożnieni dostawy do zadłużonych jednostek

9 Założenia metody restrukturyzacji
Przyjęcie pierwotności (prymatu) restrukturyzacji oferty produktowej nad zmianami w innych sferach funkcjonowania szpitali, Akceptacja metody „sita” jako podstawy analizy i projekcji zmian restrukturyzacyjnych.

10 Proponowane kolejne „sita”:
obecną i prognozowaną sytuację demograficzną, obecną i prognozowaną sytuację epidemiologiczną, analizę nasycenia usługami medycznymi, zalecenia metodologiczne wskaźników docelowych,

11 analizę strukturalną szpitali przy uwzględnieniu:
analizy wykorzystania łóżek szpitalnych oraz średniego pobytu pacjentów na oddziałach, kosztów mocy niewykorzystanych, oceny wydolności zaplecza diagnostycznego i zabiegowego szpitali, nasycenia kadrą medyczną,

12 analizy ekonomiczno- finansowej i majątkowej:
poziomu wskaźników dynamiki kosztów i przychodów, poziomu kosztów, rentowności i wyznaczenie progów rentowności, ryzyko finansowe związane z nadmiernym zadłużeniem i utrata wypłacalności, struktura i wykorzystanie posiadanego potencjału, analizy infrastruktury: stan techniczny i sanitarny bazy, mienie zbędne dla działalności statutowej spzoz, oceny ryzyka i zagrożeń.

13 Kierunki zmian struktury łóżek szpitalnych
Szpitale z „łóżkami ostrymi” Szpitale i oddziały dzienne Szpitale opieki długoterminowej Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze Zakłady ( hospicja) i oddziały szpitalnej opieki paliatywnej.

14 Trendy zmian w działalności szpitali
Główne lecznicze funkcje szpitala poszerzą się o pewne aspekty promocji zdrowia, prewencji, informacji o zdrowiu i świadczeniach zdrowotnych. Szpital będzie potrzebował statystycznych danych demograficznych i epidemiologicznych używanych w celu poznania, zrozumienia tła chorobowego w obsługiwanym obszarze oraz zaplanowania struktury świadczeń.

15 Ogólna liczba przyjęć do szpitala będzie się wyraźnie zmniejszać
Ogólna liczba przyjęć do szpitala będzie się wyraźnie zmniejszać. Wiele popularnych procedur, np. radiologiczne i funkcjonalno-wydolnościowe, będzie wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych i w oddziałach dziennych.

16 Rozwinie się poradnictwo przyszpitalne traktowane jako alternatywna opieka zastępująca hospitalizację organizowana na zasadzie procesów programowych,

17 Utrwalona koncepcja specjalności szpitalnych zostanie zastąpiona zintegrowanym procesem wytwarzania świadczeń i sprawowania opieki całościowej.

18 Działanie efektu skali
Efekt skali występuje wtedy, gdy zwiększenie rozmiarów produkcji przyczynia się do zmniejszenia średnich kosztów jednostkowych Efekt skali dotyczy szpitali powyżej 100 łóżek Najważniejszymi czynnikami tworzącymi efekt skali są korzyści płynące ze specjalizacji pracy i większego podziału kosztów inwestycji.

19 W szpitalu posiadającym 40 łóżek zróżnicowanie przyjęć sięga +/-10%, dlatego średnio wykorzystanych będzie jedynie 30 łóżek. W szpitalu posiadającym 400 łóżek, przy nadspodziewanie dużej liczbie pacjentów na jednym oddziale towarzyszy niedobór pacjentów na innym, w efekcie ogólna fluktuacja może wynieść +/- 25% pacjentów. Jednak procent wolnych miejsc do całkowitej liczby łóżek będzie znacznie mniejszy, niż w szpitalu na 40 pacjentów.

20 Niektóre usługi generują efekt skali nawet przy rozmiarach dalece przekraczających rozmiary istniejących szpitali. Np. wykonywanie testów laboratoryjnych, najniższe koszty uzyskują zakłady wykonujące setki tysięcy badań dziennie. Szpitale chcąc skorzystać z efektu skali podpisują kontrakty na tego typu usługi. Podpisuje się także kontrakty na usługi żywieniowe, pranie czy ochronę dzięki czemu szpitale uzyskują dostęp do korzyści związanych z efektem skali za pośrednictwem relacji kontraktowych”.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google