Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.biomasa.org Odnawialne źródła energii w Polsce Dokumenty programowe i wsparcie finansowe Kraków, 8 września 2006 r. Monika Lesz, Dyrektor Krajowy Projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.biomasa.org Odnawialne źródła energii w Polsce Dokumenty programowe i wsparcie finansowe Kraków, 8 września 2006 r. Monika Lesz, Dyrektor Krajowy Projektu."— Zapis prezentacji:

1 www.biomasa.org Odnawialne źródła energii w Polsce Dokumenty programowe i wsparcie finansowe Kraków, 8 września 2006 r. Monika Lesz, Dyrektor Krajowy Projektu Ministerstwo Środowiska

2 Plan: 1.Dokumenty strategiczne i cele Polski w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) 2.Najważniejsze akty prawne dotyczące OZE 3.Wsparcie finansowe 4.Projekt GEF

3 1. Dokumenty strategiczne i cele Polski w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

4 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej rezolucja Sejmu RP z dnia 8 lipca 1998 r. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej – dokument zaprezentowany przez Ministra Środowiska – wrzesień 2000 r. Biomasa – jako źródło energii odnawialnej zarówno w procesach bezpośredniego spalania, jak i przetwarzania na paliwa ciekłe

5 1999 r. – udział biomasy w wykorzystaniu energii odnawialnej w Polsce – 98,5 %* (przy udziale energii odnawialnej w zużyciu energii pierwotnej w wysokości 2,5%) 2006 r. – udział zasobów odnawialnych w bilansie zużycia energii pierwotnej w Polsce – 4,5 %** *Wg Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej ** Wg Ministerstwa Gospodarki Strategia rozwoju energetyki odnawialnej

6 2010 r. – przewidywany następujący udział OZE w krajowym zużyciu energii elektrycznej: biomasa – ok. 4 %wiatr – ok. 2,3 %woda – ok. 1,2 %

7 na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 konieczność wykonania założeń z Traktatu Akcesyjnego, dokumentów rządowych i dyrektyw unijnych (2001/77/WE o wspieraniu OZE, 2003/30/WE o wspieraniu biopaliw) Polityka Ekologiczna Państwa

8 Wspierane kierunki działań: 1.budowa nowych instalacji OZE 2.współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi dla zapewnienia stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych rozwoju OZE 3.identyfikacja barier w rozwoju OZE i podjęcie działań w celu ich likwidacji 4.stworzenie systemu informacyjnego o OZE 5.działania edukacyjne 6.prace naukowo-badawcze etc.

9 Polityka energetyczna Polski do 2025 r. przyjęta 4 stycznia 2005 r. Technologie wykorzystania biomasy: rozwój skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w małych zespołach wytwórczych wykorzystujących uprawy energetyczne, słomę i inne odpady z rolnictwa i leśnictwa zagospodarowanie biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i ferm hodowlanych termiczne przekształcenia biomasy pochodzącej z odpadów komunalnych

10 2.Najważniejsze akty prawne dotyczące OZE

11 Prawo energetyczne 1997 r. – pierwsze zapisy dotyczące OZE Prawo energetyczne – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej

12 Zielone certyfikaty Rozdział energii wytworzonej w OZE od energii ze źródeł konwencjonalnych umożliwił z dniem 01.10.2005 r. obrót na giełdzie towarowej prawami majątkowymi wynikającymi z tych świadectw.

13 3. Wsparcie finansowe

14 NFOŚiGW od drugiej poł. lat 90. Ministerstwo Środowiska finansuje – poprzez NFOŚiGW – przedsięwzięcia związane z OZE NFOŚiGW – zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest państwowym funduszem przeznaczającym środki zgodnie z ustawąPrawo ochrony środowiska na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

15 Udział NFOŚiGW w energetyce odnawialnej W sumie: 519,1 mln zł 399 przedsięwzięć o łącznym koszcie inwestycyjnym 1 117 mln zł RokNFOŚIGW Ilość przedsięwzięć Całkowity koszt inwestycji 2000ponad 90 mln9ponad 204 mln 2001około 65,5 mln26ponad 148 mln 2002ponad 17 mln13około 48 mln 2003ponad 42,8 mln117około 130 mln 2004ponad 53,8 mln227około 108 mln 2005ponad 140 mln6około 277 mln 2006110 mln1ponad 166 mln ŁĄCZNIE519,13991 117 mln

16 NFOŚiGW w 2006 r.: Priorytet 4 Ochrona powietrza, zad. 4.1. – dot. alternatywnych źródeł energii BENEFICJENCI jednostki samorządu terytorialnego jednostki administracji państwowej przedsiębiorcy inne jednostki organizacyjne

17 EkoFundusz 1994–2005 185 inwestycji OZE na łączną kwotę 200 mln zł (w tym 100 kotłowni na słomę i odpady drzewne o łącznej mocy 300 MW, w kwocie 120 mln zł) dotacje dla OZE – 25-30% wydatków EkoFunduszu biomasa – jako największe i najtańsze źródło energii odnawialnej

18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko start: 01.01.2007 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działanie 10.2 – 337,6 mln na wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, w tym biopaliw

19 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 3 obszarach: 1. energia elektryczna z OZE 2. ciepło z OZE 3. biokomponenty i paliwa ciekłe Dodatkowo – wspierana będzie kogeneracja na potrzeby lokalne

20 ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO WYKORZYSTANIA ODPADÓW DRZEWNYCH DO PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ W POLSCE UNDP/GEF – finansowanie w kwocie 950 tys. $ propozycja projektu przygotowana przez FEWE – zespół Prof. Adama Guły z AGH w Krakowie Instytucje realizujące Projekt: okres realizacji: 2002–2006 UNDP/GEF – finansowanieJednostka WykonawczaJednostka Wdrażająca

21 www.biomasa.org Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Www.biomasa.org Odnawialne źródła energii w Polsce Dokumenty programowe i wsparcie finansowe Kraków, 8 września 2006 r. Monika Lesz, Dyrektor Krajowy Projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google