Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADOSNA SZKOŁA (I edycja – 2009 r.). złożone wnioski miejsca zabaw place zabaw JST 144 stowarzyszenia i osoby fizyczne 15 wnioski szkół 773 - zakup 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADOSNA SZKOŁA (I edycja – 2009 r.). złożone wnioski miejsca zabaw place zabaw JST 144 stowarzyszenia i osoby fizyczne 15 wnioski szkół 773 - zakup 1."— Zapis prezentacji:

1 RADOSNA SZKOŁA (I edycja – 2009 r.)

2 złożone wnioski miejsca zabaw place zabaw JST 144 stowarzyszenia i osoby fizyczne 15 wnioski szkół 773 - zakup 1 - zwrot wnioski szkół 147 – utworzenie 3 – zwrot koszt. utw. 19 – modernizacja 2 – zwrot koszt. mod. JST 70 stowarzyszenia i osoby fizyczne 3

3 Fundusze I edycji W pierwszej edycji Radosnej Szkoły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w pierwszej kolejności wsparcie finansowe zostało przydzielone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach

4 kwota przyznana dla Małopolski 3.967.464,00 PLN wydatkowana kwota 3.967.430,00 PLN złożone wnioski na kwotę: 13.727.944,00 PLN

5 Zakończenie I edycji programu w szkołach w terminie do 15 grudnia 2009 r. przekazanie przez organy prowadzące sprawozdań do Wojewody Małopolskiego z I edycji programu Radosna Szkoła (za rok 2009)

6

7

8

9

10 Błędy, które w złożonych wnioskach pojawiały się najczęściej brak akceptacji organu prowadzącego oraz właściwych podpisów i pieczęci: - we wniosku składanym przez szkołę brak było podpisu wójta, - pojawiały się podpisy kierownika GZEAS (bez upoważnienia), - nadużywano pieczęci okrągłej (na każdej stronie wniosku szkoły), - brak było pieczątek nagłówkowych szkoły i organów prowadzących.

11 rozbieżności kwot wnioskowanych przez dyrektorów i akceptowanych przez organy prowadzące: -szkoły wnioskowały kwoty niezgodne z rozporządzeniem, -w kwotach wnioskowanych przez szkoły i organy prowadzące występowały rozbieżności, -wnioskowane kwoty były różne od kwot wynikających z kalkulacji.

12 wnioskowanie na zakup pomocy nieobjętych programem: -pomoce dla przedszkola (kącik lalek, piaskownice, karuzele), -wyposażenie – meble, dywany, ochrony na kaloryfery, -sprzęt audiowizualny – komputery, tablice interaktywne, -materiały – farby, kredki, flamastry, papier.

13 pobieżne opisy stanu faktycznego bazy szkół oraz zamierzonych działań, nieprecyzyjne harmonogramy, wpisywanie w kalkulacji kosztów kwot z groszami, niewykorzystanie 100% dotacji, wskazywanie przez JST szkół, dla których nie są organami prowadzącymi

14 Radosna Szkoła Edycja II – rok 2010

15 Harmonogram składania wniosków na rok 2010 składanie przez dyrektorów szkół wniosków o wsparcie finansowe na 2010 r. do organów prowadzących. do 12.10. 2009 składanie przez organy prowadzące wniosków o wsparcie finansowe na 2010 r. do Wojewody Małopolskiego do 2.11. 2009 r.

16 liczba dzieci sześcioletnich w klasach I - na dzień 30 września 2009 r. ogłoszenie listy ocenionych wniosków II edycji 35 dniu od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 r.

17 Ocena wniosków (w szczególności) Liczba dzieci sześcioletnich w szkole, Wyrównanie dostępu do edukacji uczniów z terenów wiejskich, Aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw oraz dysponowanie szkolnymi placami zabaw, Potrzeby szkół w zakresie zakupu pomocy oraz utworzenia/modernizacji/zwrotu kosztów szkolnego placu zabaw.

18 Czego należy unikać w kolejnych edycjach? wypełniania wniosków pismem odręcznym, wprowadzania przez organy prowadzące ( w załączniku) kwot różniących się od proponowanych przez szkoły, przesyłania wniosków szkół, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub brakuje funduszy na ich współfinansowanie.

19


Pobierz ppt "RADOSNA SZKOŁA (I edycja – 2009 r.). złożone wnioski miejsca zabaw place zabaw JST 144 stowarzyszenia i osoby fizyczne 15 wnioski szkół 773 - zakup 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google