Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPIERANIE ZATRUDNIENIA I OGRANICZANIA BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Gostyń, 11 grudnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPIERANIE ZATRUDNIENIA I OGRANICZANIA BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Gostyń, 11 grudnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 WSPIERANIE ZATRUDNIENIA I OGRANICZANIA BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Gostyń, 11 grudnia 2007 r.

2 Liczba mieszkańców powiatu gostyńskiego 76 509
Osoby niepełnosprawne ogółem 11 090 Osoby niepełnosprawne (% ogółu mieszkańców powiatu) 14,5 % Osoby niepełnosprawne pracujące ogółem: - % liczby osób niepełnosprawnych: 1 905 17,2 % w tym: - w zakładach pracy chronionej 175 - w zakładach aktywności zawodowej - na otwartym rynku pracy 1030 - prowadzący działalność rolniczą 593 - prowadzący działalność gospodarczą 107

3 Osoby niepełnosprawne bezrobotne
109 w tym: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 1 - z umiarkowanym stopniem 22 - z lekkim stopniem 86 Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy 32 w tym: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 15 - z umiarkowanym stopniem - z lekkim stopniem 2 Liczba osób niepełnosprawnych niepracujących w wieku produkcyjnym: 4360

4 Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
1. Zakłady Aktywności Zawodowej 2. Zakłady Pracy Chronionej 3. Dofinansowanie do szkoleń 4. Zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb niepełnosprawnych 5. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 6. Zwrot 60%wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne nowo zatrudnianej osoby niepełnosprawnej

5 7. Refundacja kosztów zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w miejscu pracy
8. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników 9. Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych Wsparcie samozatrudnienia osób niepełnosprawnych: 1. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 2. Dofinansowanie odsetek kredytów 3. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą

6 Dylematy przy zatrudnianiu niepełnosprawnych:
1. Niski poziom wykształcenia 2. Obawa przed niską wydajnością 3. Konieczność dopasowania pracy do osoby i jej indywidualnych możliwości 4. Niestabilność prawna 5. Nadmierna biurokracja przy rozliczaniu wsparcia 6. Nadmierne uprzywilejowanie pracowników niepełnosprawnych


Pobierz ppt "WSPIERANIE ZATRUDNIENIA I OGRANICZANIA BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Gostyń, 11 grudnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google