Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W GRUPIE SIŁA! O ZASADACH BUDOWY SKUTECZNEGO ZESPOŁU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W GRUPIE SIŁA! O ZASADACH BUDOWY SKUTECZNEGO ZESPOŁU."— Zapis prezentacji:

1 W GRUPIE SIŁA! O ZASADACH BUDOWY SKUTECZNEGO ZESPOŁU

2 ZESPÓŁ A GRUPA ROBOCZA GRUPA ROBOCZA: - rola koordynatora/ki, dysponowanie zadaniami - niski poziom współpracy wewnątrz grupy ZESPÓŁ: - wzajemnie uzupełniające się umiejętności - wspólny cel nadrzędny, współzależność podczas jego realizacji - wspieranie się w działaniu B C A ABCD

3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRACY ZESPOŁOWEJ Zespół jako źródło twórczych rozwiązań Wspólne wypracowywanie rozwiązań ułatwia wprowadzanie ich w życie Łączenie potencjałów w rozwiązywaniu złożonych problemów Współpraca umożliwia gromadzenie i analizowanie większej ilości informacji Funkcja motywacyjna zespołu

4 WARUNKI SUKCESU Fachowość Jasny wspólny cel Ewaluacja Motywacja Zaangażowanie Sprawiedliwy podział pracy i korzyści

5 ROLA LIDERA/KI Tworzenie struktury umożliwiającej działanie zespołu Utrzymywanie jasnej wizji Koordynowanie działań Reprezentowanie zespołu na zewnątrz Łagodzenie konfliktów Określanie zapotrzebowania na zasoby Wyznaczanie celów pośrednich Monitorowanie zaangażowania członków/iń, sprawiedliwego podziału pracy i korzyści Utrzymywanie ciągłości pracy

6 ZASOBY W ZESPOLE Umiejętności zawodowe Umiejętności rozwiązywania problemów (analiza sytuacji, twórcze myślenie, zarzą- dzanie w kryzysie, łagodzenie konfliktów) Umiejętności interpersonalne Umiejętności organizacyjne

7 PODSTAWY PRACY ZESPOŁOWEJ Misja, podstawowe założenia współpracy Role w zespole Prawa i obowiązki członków/iń zespołu Priorytety Harmonogram oczekiwanych postępów Oczekiwane korzyści Analiza ryzyka Biznesplan

8 ŚRODKI I CELE Źródło: J.R. Hackman, Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances, Harvard Business School Press, Boston 2002, str. 73 Czy określone są cele? NIE TAK NIE Czy określone są środki? TAK AnarchiaSamodzielna praca zorientowana na cele WyłączenieZmarnowane zasoby ludzkie

9 MYŚLENIE GRUPOWE Wysoki poziom integracji Jednomyślność Brak świadomości alternatyw Ograniczenia twórczego myślenia i konstruktywnej krytyki Niechęć do psucia atmosfery Odrzucanie informacji burzących ogląd rzeczywistości Wykluczanie osób mających innych zdanie

10 PROCEDURY PODEJMOWANIA DECYZJI Źródło: Stwórz zespół z ikrą, Harvard Business Essentials, 2006, str. 83 Ludzie, pracując zespołowo oczekują jasnych reguł gry i łatwiej akceptują niepopularną decyzję, jeśli wierzą, że sposób jej podjęcia był uczciwy. Kluczowym elementem tego zagadnienia jest zaufanie. Ludzie muszą ufać osobie nadzorującej procedury. Jeśli zauważą, iż inni oszukują lu działają wyłącznie w swoich osobistych interesach, ich chęć akceptacji decyzji zniknie.

11 MOŻLIWE SPOSOBY PODEJMOWANIA DECYZJI Rozstrzyga większość Uzyskanie ogólnej zgody Decyduje mała grupa Lider/ka podejmuje decyzję samodzielnie

12 CELE I ZADANIA 1. Tworzymy szczegółową listę zadań - kolejność - współzależność - czas 2. Wskazujemy cel każdej czynności 3. Wypisujemy cele pośrednie wraz terminami realizacji i budżetem na ich wykonanie 4. Szukamy tzw. wąskich gardeł 5. Zastanawiamy się nad sposobami ich eliminacji 6. Określamy sposób kontroli i komunikowania się w sprawach reaizacji harmonogramu 7. Wyznaczamy wskaźniki sukcesu (kamienie milowe)

13 SZCZEGÓŁOWE ROLE LIDERA/KI Lider/ka to: Inicjator/ka Wzór Negocjator/ka Coach

14 COACHING KIEROWANIECOACHING mówieniesłuchanie, poznanie wskazywanieułatwianie władzapartnerstwo bezpośrednie potrzebydługoterminowe polepszanie typowe poszukiwanie szczególnych rozwiązań bycie otwartym/ą na możliwe rozwiązania osobiste podporządkowaniewzajemne uzupełnianie się Źródło: Stwórz zespół z ikrą, Harvard Business Essentials, 2006, str. 114

15 POCZUCIE TOŻSAMOŚCI Wspólna odpowiedzialność za wyniki Zaangażowanie, gotowość do wysiłku na rzecz zespołu Identyfikacja, zaufanie Skłonność do współpracy Cele zespołu ważne same w sobie

16 KREATYWNOŚĆ ZESPOŁU - PARADOKSY Paradoksalne cechy kreatywnych grup Umysł nowicjuszaŚwieża perspektywa versus wiedza, sprawdzone umiejętności i rozwiązania Doświadczenie SwobodaPrecyzyjna strategia versus względna wolność sposobów jej realizacji Dyscyplina ZabawaJaki czas i miejsce są odpowiednie na rozluźnienie atmosfery? Profesjonalizm ImpowizacjaTrzymanie się planu versus elastyczność (nowe szanse, reagowanie na kryzys, wypracowywanie jeszcze lepszych rozwiązań niż założone) Planowanie Źródło: Harvard Business Essentials: Managing Creativity and Innovation, Harvard Business School Press, Boston 2003, str. 85

17 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI Bardzo częstym źródłem konfliktów jest brak dobrego przepływu informacji w zespole. Nad czym warto się zastanowić: - Jakimi kanałami przekazujemy sobie informacje w zespole? Czy są to skuteczne kanały? Czy można jakoś usprawnić komunikację za ich pomocą? - Czy wszyscy z własnej inicjatywy dobrowolnie przekazują sobie wzajemnie informacje? - Czy w zespole działa pewna jawność informacji? - Czy otrzymywane informacje są wartościowe i aktualne?

18 EWALUACJA Metody: - benchmarking - ewaluacja stopnia realizacji celów i przestrzegania harmonogramu - zewnętrzny/a obiektywny/a ewaluator/ka - dyskusje ewaluacyjne

19 JAK BYĆ GRACZEM ZESPOŁOWYM? Bądź otwarty/a na nowe pomysły i wyzwania, różne punkty widzenia Szukaj okazji do współpracy Dziel się tym, co masz Szukaj alternatyw, niestandardowych rozwiązań

20 JAK BYĆ GRACZEM ZESPOŁOWYM? Szukaj rozwiązań oznaczających zwycięstwo wszystkich stron - dostarczaj wszystkie informacje o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przedmiot sporu - rozmawiaj o rzeczywistych interesach - ujawniaj i uzasadniaj swoje preferencje dotyczące różnych rozwiązań

21 JAK BYĆ GRACZEM ZESPOŁOWYM? Buduj zaufanie zespołu do Ciebie: - obiecuj tylko to, czego zamierzasz dotrzymać - nie obiecuj czegoś, czego nie jesteś w stanie zrealizować - przychodź do pracy punktualnie, kończ pracę nie wcześniej niż o ustalonej porze - na spotkania zespołu przychodź przygotowana/y - staraj się realizować zadania najlepiej jak potrafisz - szanuj swoje słowo - bądź szczery/a i obiektywny/a, kiedy ludzie proszą Cię o opinię

22 JAK BYĆ GRACZEM ZESPOŁOWYM? Koncentruj się na rezultatach: - wyznaczaj sobie serię krótkoterminowych celów i osiągaj je jeden po drugim - pilnuj, by każde spotkanie zespołu kończyło się ustaleniami na temat DZIAŁANIA - rozmawiaj szczerze z osobami w zespole, które dużo mówią, a mało robią o ich wkładzie w realizację zadań; bądź asertywny/a

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I SKUPIENIE!!!


Pobierz ppt "W GRUPIE SIŁA! O ZASADACH BUDOWY SKUTECZNEGO ZESPOŁU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google