Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NEGOCJACJE W ŻYCIU CODZIENNYM I BIZNESIE Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NEGOCJACJE W ŻYCIU CODZIENNYM I BIZNESIE Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich."— Zapis prezentacji:

1 NEGOCJACJE W ŻYCIU CODZIENNYM I BIZNESIE Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2 DEFINICJA KONFLIKTU Słowo konflikt pochodzi od łacińskiego wyrazu conflictus oznaczającego zderzenie. Oznacza ono sprzeczność dążeń, niezgodność interesów, poglądów i wartości, spór. Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

3 KONFLIKT JAKO SYTUACJA ROZWOJOWA? MITPRAWDA Konflikt to coś złegoKonflikt to coś naturalnego Skoro ja mam rację, to ty musisz się mylić Oboje mamy rację Zwycięzca bierze wszystko Oboje wygrywamy Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

4 TRADYCYJNE UJĘCIE KONFLIKTU Konflikt jest złem i szkodą Konfliktu można uniknąć Konflikt wynika z błędu ludzi Konflikty niszczą organizację Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

5 WSPÓŁCZESNE UJĘCIE KONFLIKTU Normalne zjawisko Jest nieunikniony Źródła są wielostronne Pomaga organizacji w rozwoju Konfliktem trzeba zarządzać Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

6 KONFLIKT JAKO SYTUACJA ROZWOJOWA Konflikt może być pozytywny: Jest promotorem zmian poprzez uświadomienie istniejących różnic i uczenia radzenia sobie z nimi, Prowokuje do zrozumienia i ekspresji dążeń, potrzeb i interesów obu stron, Pomaga w tworzeniu się grup i koalicji, dzięki czemu ludzie uczą się komunikacji Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

7 KONFLIKT JAKO SYTUACJA ROZWOJOWA Współczesne spojrzenie na konflikt pozwala stwierdzić, że jest zjawiskiem neutralnym i nieuniknionym w relacjach międzyludzkich: Staje się konstruktywny gdy walczymy z problemem Staje się destrukcyjny gdy walczymy z ludźmi Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

8 Rodzaje konfliktów według Christophera Moorea : Konflikt danych Konflikt strukturalny Konflikt interesów Konflikt wartości Konflikt relacji Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

9 KONFLIKT DANYCH źle skonstruowany system przepływu informacji różne procedury zbierania danych brak informacji błędne rozumienie odmienne interpretacje tych samych informacji niechęć do uczciwej weryfikacji informacji Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

10 KONFLIKT STRUKTURALNY różny zasięg władzy nierówny rozkład sił nierówna kontrola zasobów niejasny podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności chaos organizacyjny nieskuteczna organizacja pracy brak koordynacji działań Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

11 KONFLIKT INTERESÓW Interesy to prawdziwe powody podejmowania jakichś decyzji, odwołujące się do realnych potrzeb i obaw. Zabieganie o realizację interesów jest czymś naturalnym, staje się jednak szkodliwe gdy jest niewyartykułowane wprost Pułapki społeczne (dylemat więźnia, dylemat pastwiska, dylemat brakującego bohatera) Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

12 KONFLIKT WARTOŚCI dotyczy podstaw funkcjonowania zespołu ma bezpośredni związek z misją i wizją zespołu dotyka kwestii związanych z tożsamością danych członków zespołu wymaga prowadzenia dialogu Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

13 KONFLIKT RELACJI silne emocje błędne spostrzeżenia stereotypy i uprzedzenia zła komunikacja negatywne odwetowe zachowania Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

14 PODSTAWOWE DEFINICJE NEGOCJACJI Rozwiązywanie konfliktów (nacisk na efekt) Wymiana dóbr (nacisk na uzgadnianie interesów) Sztuka prowadzenia rozmów i polemik (nacisk na sam proces) Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

15 PODSTAWOWE DEFINICJE NEGOCJACJI Negocjacje traktuje się jako dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy niektóre przynajmniej interesy zaangażowanych stron są konfliktowe. (R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1990) Negocjacje to sposób porozumiewania się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron. Proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowanie w konflikt strony (M.C. Donaldson, Negocjacje, Warszawa 1999). W każdych negocjacjach uczestniczące w nich strony mają interesy zarówno wspólne, jak i sprzeczne, gdyż bez wspólnych interesów nie ma po co negocjować, a bez sprzecznych nie ma o czym. (Zob. F. C. Ikle, How Nations negotiate, New York 1964, [w:] P. J. Dąbrowski, Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1990). Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

16 PO CO NEGOCJACJE? Celem negocjacji nie jest zniszczenie przeciwnika, ale skuteczna obrona własnych interesów i uzyskanie maksimum dających się w danych warunkach osiągnąć korzyści. Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy zastosowanie siły bądź przymusu jest niemożliwe, nieskuteczne, lub też gdy odrzucamy je z przyczyn etycznych. Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

17 PO CO NEGOCJACJE? – KONTEKST SPOŁECZNY Negocjacje pozwalają uniknąć pułapek społecznych Pozwalają stworzyć sytuację, w której oponenci współpracując zyskują więcej niż rywalizując Negocjacje pozwalają uzgodnić interes wspólny Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

18 DYLEMATY SPOŁECZNE Dylemat społeczny to taka sytuacja decyzyjna czy też konfliktowa, w której stojące naprzeciwko siebie strony, starając się doprowadzić do optymalnego urzeczywistnienia własnych interesów, w rezultacie wychodzą na tym, zarówno każda z osobna jak i obie razem, gorzej niż gdyby interesy te ze sobą uzgodniły (E. Hankiss Pułapki społeczne, Warszawa 1986 r.) Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

19 DYLEMAT WIĘŹNIA Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

20 TRAGEDIA WSPÓLNEGO PASTWISKA (G. Hardin, 1968r.) Liczba krówCiężar jednej krowyŁączny ciężar krów należących do posiadaczy dwóch krów Zysk gospodarza wypasającego dwie krowy w porównaniu ze stanem pierwotnym Łączny ciężar krówSpadek ciężaru łącznego krów 101000 0-10 000 0 11 9001800800 9 900 100 12 8001600600 9 600 400 13 7001400400 9 100 900 14 6001200200 8 4001 600 15 50010000 7 5002 500 16 400 800-200 6 4003 600 17 300 600-400 5 1004 900 18 200 400-600 3 6006 400 19 100 200-800 1 9008 100 20 0 0-1000 0 10 000

21 PRAWDA I MITY O NEGOCJACJACH MITPRAWDA Zawsze wygrywa silniejszyNegocjacje polegają na wzajemnych korzystnych ustępstwach Moja wygrana = Twoja przegranaMożliwe są korzyści obu stron Negocjacje polegają na wymuszeniu czegoś na drugiej osobie Negocjacje to proces wzajemnej komunikacji polegający na szukaniu płaszczyzny porozumienia Istota: agresja, rywalizacja, dążenie doIstota: komunikacja i współpraca Negocjacje to forma manipulacjiNegocjacje polegają na szczerym wyartykułowaniu swoich oczekiwań, potrzeb i dążeń Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

22 WARUNKI NIEZBĘDNE PRZED PODJĘCIEM NEGOCJACJI Sprzeczność części interesów Pewien wspólny obszar interesów Obopólna chęć osiągnięcia porozumienia Upoważnienie do podjęcia ostatecznej decyzji Brak psychicznych barier Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

23 NEGOCJACJE – OD CZEGO ZACZĄĆ? sformułowanie celów, w związku z którymi siadamy do negocjacji (w sposób szczery i prosty) wyznaczenie wskaźników realizacji celów spisanie celów i wskaźników, by w toku negocjacji, gdy pojawią się nowe informacje, nie odejść w swoich dążeniach od ich pierwotnego brzmienia Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

24 CELE – ZASADA SMART S - Specyfic (specyficzny, konkretny) M - Measurable (mierzalny, możliwy do określenia przy pomocy liczb, jednostek, norm) A - Acceptable (akceptowany przez wszystkich, którzy będą dążyć do jego realizacji) R - Reliable (realny, możliwy do osiągnięcia) T - Time banded (określony w czasie) Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

25 CEL IDEALNY VS CEL MINIMALNY CEL IDEALNY CEL MINIMALNY stanowi maksimum tego, co możesz uzyskać wyznacza granice poza którą jakiekolwiek negocjacje tracą sens; to co chcesz osiągnąć, jeśli wszystko ułoży się dobrze. minimum tego, na co możesz przystać; zmierzasz do niego metodą małych kroków dopóki warunki na to pozwalają zaczynasz go uwzględniać pod koniec negocjacji Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

26 NEGOCJACJE – MATRYCA W ANALIZY SYTUACJI JAOPONENT 1OPONENT 2OPONENT 3ZGODNOŚĆ/ NIEZGODNOŚĆ KON- TEKST CEL 1 CEL 2 CEL 3 CEL 4 Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

27 PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI - CHECKLISTA Określenie własnych celów i sposobów ich realizacji Określenie celów, interesów i dążeń strony przeciwnej Przygotowanie planu negocjacji Określenie ról osób uczestniczących w negocjacjach. Ustalenie granic kompromisu. Zdobycie i uporządkowanie informacji o stronie przeciwnej Przygotowanie wyjścia awaryjnego w sytuacjach patowych Opanowanie techniki radzenia sobie ze stresem. Poznanie obiektywnej wartości swojej oferty Poznanie swoich wad i zalet z perspektywy oponenta Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

28 PIRAMIDA EFEKTYWNOŚCI NEGOCJACJI S. DIAMONDA Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

29 ROLA ZAUFANIA W NEGOCJACJACH Atmosfera zaufania sprzyja najważniejszemu elementowi procesu negocjacji – podejmowaniu zobowiązań W sytuacji braku zaufania musimy znaleźć substytut, który uwiarygodni zdolność obu stron do realizacji zobowiązań Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

30 BARIERA PERCEPCJI (podstawowy błąd atrybucji) ĆWICZENIE Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

31 ĆWICZENIE - PODSUMOWANIE Czynniki sukcesu komunikacyjnego: -rozmawianie, rozmawianie, rozmawianie -słuchanie i zadawanie pytań -podsumowywanie rozmowy -empatia -kontrolowanie emocji -koncentracja na celu -porzucenie kategorii racji Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

32 KATEGORIA WALKI O SWOJĄ RACJĘ negocjacje nie są grą o sumie zerowej spieranie się wokół stanowisk jest nieefektywne i naraża wzajemne stosunki dobre porozumienie osiąga się dzięki pogodzeniu interesów, a nie stanowisk stąd kluczowa rola analizy interesów stron Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

33 3 ELEMENTY POPRAWNEJ KOMUNIKACJI W NEGOCJACJACH NIEPOZYCYJNYCH Zadawanie pytań zamiast formułowanie stwierdzeń Komunikat typu ja zamiast komunikat typu ty Postawa asertywna zamiast postawy pasywnej lub agresywnej Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

34 POSTAWA W NEGOCJACJACH I. Pojęcie postawy: Komponent emocjonalny Komponent poznawczy Komponent behawioralny II. Trzy rodzaje postaw: Pasywna Agresywna Asertywna Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

35 KOMUNIKACJA PASYWNA -wyrażanie się w sposób niebezpośredni, czynienie sugestii -skrywanie swojego punktu widzenia, uczuć, potrzeb, oczekiwań -postawa ofiary -nieskuteczność -frustracja (przeradzająca się w agresję) Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

36 KOMUNIKACJA AGRESYWNA agresja w komunikowaniu swoich uczuć i potrzeb wyrażanie się w sposób nieprecyzyjny, uogólnianie ofensywność, wymuszanie ignorowanie uczuć, poglądów i praw drugiej osoby strategia krótkofalowa, nienastawiona na długotrwały rozwój zespołu Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

37 KOMUNIKACJA ASERTYWNA -wyrażanie własnych uczuć związanych z daną sytuacją, punktu widzenia i oczekiwań bez zrażania do siebie innych osób -stwierdzenie w prosty, jasny sposób, czego się chce lub nie chce i bronienie tego -radzenie sobie z krytyką i oporem -podtrzymywanie wzajemnego szacunku i poczucia własnej wartości (strategia nastawiona na długofalową współpracę) Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

38 POSTAWA W NEGOCJACJACH ĆWICZENIE Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

39 PODSTAWOWE TECHNIKI NEGOCJACYJNE Odwoływanie się do zasad, regulaminów, umów (mechanizm dysonansu poznawczego) Stopniowanie żądań – metoda małych kroków Stopniowanie odwrotne – od żądań wyolbrzymionych do żądań właściwych (np. dobry i zły policjant) Parafrazowanie Zamiana nie na tak, pod warunkiem, że Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

40 STRATEGIE NEGOCJACYJNE Rywalizacja dążenie do zrealizowania własnych interesów kosztem możliwości zaspokojenia potrzeb drugiej strony daleko idące żądania kosztem interesów drugiej strony negocjacji konflikt to gra o sumie zerowej, którą należy wygrać jesteśmy znacznie silniejsi i możemy narzucać swoją wolę partnerowi – sytuacja dominacji wygrana to sukces, przegrana to słabość i utrata prestiżu nie zawsze używa się uczciwych środków. Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

41 STRATEGIE NEGOCJACYJNE Ustępowanie postawa pasywna, uległa daleko idące ustępstwa na rzecz strony negocjacji, kosztem własnych interesów; postępowanie zgodne z interesem strony przeciwnej; nastawienie na utrzymanie dobrych stosunków z innymi bez uwzględnienia własnych interesów świadoma rezygnacja z zaspokojenia własnych potrzeb, po to aby zrealizować interesy drugiej strony i utrzymać z nią dobre stosunki Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

42 STRATEGIE NEGOCJACYJNE Unikanie niepodejmowanie żadnych aktywnych działań, obliczone na samoistne wygaśnięcie konfliktu po zniknięciu jego przedmiotu, ignorowanie sądzimy, że poniesione koszty są większe od możliwych korzyści brak poczucia wywierania wpływy na sytuację, który skutkuje: - wewnętrznym wycofaniem się, - utratą zaangażowania, - niechęcią do działania ponad wymagane minimum; strona świadomie podporządkowuje się partnerowi, aby uniknąć konfliktu Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

43 STRATEGIE NEGOCJACYJNE Kompromis opiera się na założeniu, że każda ze stron częściowo zyska i straci, jeśli chodzi o realizację własnych interesów częściowe ustępstwo i częściowa realizacja interesów układających się stron przekazanie, że nie ma możliwości wygranej obu stron obydwie strony są równe i silne i mają szczególne wygórowane żądania Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

44 STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z KONFLIKTEM Współpraca założenie, że zwyciężają wszystkie strony, zmierzając do rozwiązania problemu i wyjaśnienia ważnych kwestii, a nie godzenia różnych punktów widzenia (konflikt potraktowany problemowo) zakłada stosowanie kreatywnych rozwiązań typu win-win – akceptacja celów drugiej strony konfliktu bez rezygnacji z własnych założenie, że zawsze można znaleźć rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony konfliktu korzyści bezpośrednie zależą od wspólnie wypracowanych zasobów Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

45 CZYNNIKI WYBORU STRATEGII CZY WYNIK JEST BARDZO WAŻNY? CZY BUDOWANE SĄ RELACJE? TAKNIE TAKwspółpracaustępowanie NIErywalizacjaunikanie Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

46 MIĘKKIE I TWARDE NEGOCJACJE POZYCYJNE VS METODA NEGOCJACJI WOKÓŁ MERITUM GRA MIĘKKAGRA TWARDAGRA NIEPOZYCYJNA Uczestnicy są przyjaciółmi Uczestnicy są przeciwnikami Uczestnicy rozwiązują problem Celem jest porozumienieCelem jest zwycięstwoCelem jest mądry wynik osiągnięty efektywnie i polubownie Ustępuj, aby pielęgnować wzajemne stosunki Żądaj ustępstw jako warunku stosunków wzajemnych Oddziel ludzi od problemu Bądź miękki w stosunku do ludzi i problemu Bądź twardy w stosunku do ludzi i problemu Bądź miękki w stosunku do ludzi i twardy wobec problemu Ufaj innymNie ufaj innymDziałaj niezależnie od zaufania

47 MIĘKKIE I TWARDE NEGOCJACJE POZYCYJNE VS METODA NEGOCJACJI WOKÓŁ MERITUM GRA MIĘKKAGRA TWARDAGRA NIEPOZYCYJNA Łatwo zmieniaj stanowisko Okop się na swoim stanowisku Skoncentruj się na interesach, nie na stanowiskach Składaj ofertyStosuj groźbyBadaj i odkrywaj interesy Odkryj dolną granicę porozumienia (akceptowalne minimum) Wprowadzaj w błąd co do dolnej granicy porozumienia Unikaj posiadania dolnej granicy porozumienia Akceptuj jednostronne straty w imię osiągnięcia porozumienia Żądaj jednostronnych korzyści jako warunku porozumienia Opracuj możliwości korzystne dla obu stron

48 MIĘKKIE I TWARDE NEGOCJACJE POZYCYJNE VS METODA NEGOCJACJI WOKÓŁ MERITUM GRA MIĘKKAGRA TWARDAGRA NIEPOZYCYJNA Poszukaj jednego rozwiązania-takiego, które oni zaakceptują Poszukaj jednego rozwiązania-tego, które ty akceptujesz Opracuj wiele możliwości, z których wybierzesz później Upieraj się przy porozumieniu Upieraj się przy swoim stanowisku Upieraj się przy stosowaniu obiektywnych kryteriów Staraj się unikać woli walki Staraj się wygrać walkę woli Staraj się osiągnąć rezultat oparty na obiektywnych kryteriach Poddawaj się presjiWywieraj presjęUzasadniaj i bądź otwarty uzasadnienia; poddawaj się regułom, a nie presji

49 ROZWIĄZANIA WIN/WIN, WIN/LOOSE, LOOSE/LOOSE Przykład: W czasie pewnego polowania dwóch myśliwych niemal jednocześnie wystrzeliło do pięknego jelenia, który przebiegał nieopodal. Każdy z nich uważa, że to jemu należy się zwierzę i nie chce ustąpić. Co można w tej sytuacji zrobić? Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

50 ROZWIĄZANIA WIN/WIN, WIN/LOOSE, LOOSE/LOOSE LOOSE/LOOSEWIN/LOOSEWIN/WIN Początkowo myśliwi próbują załatwić sprawę polubownie, jednak nie odnosi to skutku, więc zwracają się do wymiaru sprawiedliwości. Proces sądowy trwa tak długo, że zwierzę ulega rozkładowi, w związku z czym nikt nie ponosi korzyści w tej sprawie. Myśliwi rozwiązują problem we własnym zakresie, ale sprawę wygrywa bardziej twardy i bezwzględny z nich. Czyni to kosztem drugiego, bardziej ustępliwego. Należy jednak wątpić, czy ktokolwiek będzie chciał się teraz wybrać ze zwycięzcą na polowanie. Myśliwi dochodzą do porozumienia w tym sensie, że jeden zadowala się mięsiwem, a drugiemu przypadają trofea myśliwskie w postaci skóry i poroża. Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

51 Dziękuję za uwagę! Malwina Pokrywka Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Pobierz ppt "NEGOCJACJE W ŻYCIU CODZIENNYM I BIZNESIE Program współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google