Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim Raport z badania popytowego wśród przedstawicieli firm (CATI) Warszawa, sierpień 2011

2 Slajd 2 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Spis treści 2 Informacje o badaniu 3 Główne wyniki4 Próba - informacje o firmach8 Źródła informacji o rynku nieruchomości19 Aktualnie zajmowane powierzchnie22 Plany dotyczące zmiany powierzchni w firmach26 Najem powierzchni35 Czynniki wpływające na wybór 40 Plany dotyczące remontu43

3 Slajd 3 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIEDY? KTO? JAK? Wywiad telefoniczne CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 15.07-28.08.2011 ILE? n=1601 Informacje o badaniu Reprezentatywna firm województwa śląskiego zatrudniających powyżej 4 pracowników; respondenci: osoby w firmach odpowiedzialne za decyzje związane z najmem lub zakupem powierzchni dla firmy lub sprawy związane z remontem budynków firmy CELE BADANIA Diagnoza aktualnego popytu na produkty i usługi firm sektora budowlanego i prognoza zmian trendów w popycie w najbliższym okresie.

4 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główne wyniki

5 Slajd 5 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główne wyniki (1) Na podstawie przeprowadzonych wyników badania należy stwierdzić, że pod względem informacyjnym rynek nieruchomości dla firm nie jest specjalnie rozwinięty. Głównym źródłem informacji o ofertach są dla przedstawicieli firm właściciele nieruchomości. Jeżeli dodać do tego, że na miejscu trzecim pojawiły się kontakty osobiste, to widać, że właściciele nieruchomości nie zabiegają aktywnie o klientów. Przeciętna firma w województwie śląskim posiada biuro o powierzchni do 100 m2 oraz inne pomieszczenia np. socjalne również do 100 m2. Powierzchnie magazynowe posiada 2/3 firm, zaś pomieszczenia produkcyjne 40% (w obu przypadkach najczęściej do 100 m2). W ciągu ostatnich 2 lat mało firm inwestowało w zmianę/ rozszerzenie powierzchni. Mniej więcej 1/3 badanych podmiotów w tym czasie dokonała zmian w tym względzie, przy czym część firm redukowała posiadane powierzchnie. W tym samym czasie większość firm, które wynajmują powierzchnię nie prowadziła renegacji warunków umowy. Firmy, które podejmowały tego typu negocjacje najczęściej negocjowały wysokość cenę najmu.

6 Slajd 6 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główne wyniki (2) Przeprowadzone badanie pokazują, że w firmach województwa śląskiego odczuwany jest deficyt powierzchni w stosunku do potrzeb. Połowa badanych firm w województwie śląskim rozważa w przyszłości zmianę posiadanej powierzchni. Co czwarty badany podmiot chce to zrobić w ciągu najbliższych 2 lat, co dziesiąty w dalszej perspektywie. Relatywnie największym zainteresowaniem będzie się cieszył najem powierzchni, jednak niewiele mniej firm rozważa zakup powierzchni oraz budowę. Jeżeli idzie o lokalizacje to największym zainteresowaniem cieszy się podregion katowicki. Rzadziej nowe inwestycje lokowane są w podregionach częstochowskim, bielskim, gliwickim. Najmniej popularny okazał się podregion tyski. Pod względem metrażu firmy w województwie śląskim najczęściej poszukują nieruchomości do 250 m2. Podczas poszukiwania odpowiedniej lokalizacji 38% badanych zamierzało skorzystać z usług biura pośrednictwa nieruchomości. Kluczowymi czynnikami przy wyborze powierzchni dla firmy to cena oraz łatwość dostępu klientów do firmy. Co czwarta firma w województwie śląskim planuje remont w ciągu najbliższych 2 lat. Remontowi zostaną poddane najczęściej pomieszczenia biurowe.

7 Slajd 7 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główne wyniki (3) O ile Polska nie zostanie dotknięta kolejną fala kryzysu wydaje się, że można oczekiwać rozwoju w sektorze rynku budowlanego dla firm. Uzyskane wyniki badania wskazują, że można oczekiwać aktywności firm w budowie, powiększaniu i zakupie powierzchni biurowych. Z uzyskanych danych wynika, że również zainteresowanie najmem powierzchni będzie wzrastać. Oprócz tego firmy budowlane mogą liczyć na zainteresowanie potencjalnych klientów pracami remontowymi.

8 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Próba - informacje o firmach

9 Slajd 9 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – wielkość zatrudnienia S2. Ile w przybliżeniu osób jest zatrudnionych w Pana(i) firmie? Baza: cała próba, n=1601

10 Slajd 10 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – liczba oddziałów M1. Niektóre firmy mają złożoną strukturę organizacyjną, posiadają filie, oddziały, jednostki zlokalizowane w różnych punktach kraju lub miasta. Czy Pana(i) firma do nich należy? Baza: cała próba, n=1601

11 Slajd 11 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – zasięg działalności firmy M2. Jak określił(a)by Pan(i) zasięg działania Pana(i) firmy? Baza: cała próba, n=1601

12 Slajd 12 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – branża M3. Do której z wymienionych branż należy Pana(i) firma? Baza: cała próba, n=1601

13 Slajd 13 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – długość działania firmy na rynku M4. Od kiedy Pana(i) firma działa na rynku polskim? Baza: cała próba, n=1601

14 Slajd 14 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – forma prawna firmy M5. Jaka jest forma prawna Państwa firmy? Baza: cała próba, n=1601

15 Slajd 15 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – kapitał firmy M6. Jaki jest kapitał Państwa firmy? Baza: cała próba, n=1601

16 Slajd 16 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – przewidywania co rozwoju firmy M8. Proszę powiedzieć, które z określeń najlepiej opisuje sytuację Pana(i) firmy w najbliższej przyszłości? Baza: cała próba, n=1601

17 Slajd 17 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – sub-region Sub-region Baza: cała próba, n=1601

18 Slajd 18 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o firmach – główna lokalizacja firm Q2. W którym regionie/ podregionie woj. Śląskiego znajduje się siedziba firmy? Jeśli firma korzysta z kilku miejsc, proszę podać lokalizację głównego z nich. Baza: cała próba, n=1601

19 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o rynku nieruchomości

20 Slajd 20 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o ofertach nieruchomości - podsumowanie Głównym źródłem informacji o ofertach nieruchomości są dla przedstawicieli firm właściciele nieruchomości (62% wskazań). To źródło informacji częściej było wymieniane przez przedstawicieli: gastronomii i turystyki oraz instytucji finansowych. W drugiej kolejności wymieniano Internet (35%) oraz kontakty osobiste (znajomi) (34%). Te źródła informacji częściej wymieniano w firmach zajmujących się handlem hurtowym. W trzeciej kolejności jako źródło informacji wymieniano: agencje nieruchomości (23%) oraz prasę codzienną (21%).

21 Slajd 21 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o ofertach nieruchomości Q1. Z których z następujących źródeł informacji korzystała Pana(i) firma podczas poszukiwania lokalizacji dla firmy? Baza: cała próba, n=1601

22 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktualnie zajmowane powierzchnie

23 Slajd 23 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o ofertach nieruchomości - podsumowanie Większość badanych firm ostatnie inwestycje związane z nieruchomościami dokonała ponad 2 lata temu (63%). Częściej odpowiedź ta była wymieniana wśród przedstawicieli firm, które: działają na rynku 20 lat lub dłużej zatrudniają do 10 pracowników działają na rynku lokalnym Jeżeli idzie o pomieszczenia biurowe, to największa grupa firm posiada biura do 100 m2, przy czym występuje to zależność, że im większa jest firma, zatrudnia więcej pracowników, tym większym metrażem biurowym dysponuje. Prawie co trzecia firma uczestnicząca w badaniu (29%) nie posiada pomieszczeń magazynowych. Blisko 1/3 posiada (35%) pomieszczenia magazynowe do 100 m2. Pomieszczenia produkcyjne posiada 40% badanych firm. Największa grupa respondentów posiadających pomieszczenia produkcyjne dysponuje metrażem do 100 m2. Inny rodzaj pomieszczeń np. pomieszczenia socjalne znajduje się w 84% firm. Większość tych pomieszczeń posiada metraż do 100 m2 (67%).

24 Slajd 24 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas ostatniej zmiany powierzchni w firmach Q4. Kiedy ostatnio Pan(i) firma najęła, kupiła, pomniejszyła lub powiększyła powierzchnię firmy, używaną na własne potrzeby? Baza: cała próba, n=1601

25 Slajd 25 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Posiadane powierzchnie w firmach Q3. W jakiej wielkości są obecne Wasze …? Baza: cała próba, n=1601

26 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące zmiany powierzchni w firmach

27 Slajd 27 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące zmiany powierzchni w firmach - podsumowanie Wg deklaracji respondentów co czwarta firma (40%) w województwie śląskim w ciągu najbliższych 2 lat zamierza dokonać zmian jeżeli idzie o posiadane powierzchnie firmowe. Co dziesiąta firma (10%) rozważa zmianę powierzchni w dłuższej perspektywie czasowej. Wśród firm, które mają zamiar zmienić posiadane powierzchnie największa liczba zamierza dokonać najmu – głównie powierzchni biurowych. Następne w kolejności to firmy, które chcą kupić lub wybudować dodatkowe powierzchnie przeznaczając je bądź na biura bądź na magazyny. Co dziesiąta firma zamierza powiększyć posiadana powierzchnię na cele biurowe lub magazynowe. Firmy, które zamierzają pomniejszyć posiadana powierzchnię stanowią niewielki odsetek (3% z ogółu firm w województwie śląskim). Głównym bodźcem do zmiany jest z reguła zbyt mała powierzchnia w stosunku do potrzeb.

28 Slajd 28 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące zmiany powierzchni w firmach - podsumowanie Uczestnicy badania najczęściej chcieli pozyskać nowe powierzchnie w podregionie katowickim (34%). Rzadziej wymieniano podregiony: częstochowski, bielski, gliwicki. Najmniej popularny okazał się podregion tyski. Pod względem metrażu respondenci najczęściej poszukiwali nieruchomości do 250 m2. Podczas poszukiwania odpowiedniej lokalizacji 38% badanych zamierzało skorzystać z usług biura pośrednictwa nieruchomości.

29 Slajd 29 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące zmiany powierzchni w firmach w ciągu 24 miesięcy Q5. Czy w okresie najbliższych 24 miesięcy Pana (i) firma zamierza nająć, kupić, pomniejszyć lub powiększyć powierzchnię firmową? Baza: cała próba, n=1601

30 Slajd 30 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rodzaje zmienianych powierzchni Q5x. Jaki rodzaj powierzchni zamierza Pan(i) zmienić? Baza: osoby z firm, które planują zmianę dotychczasowej powierzchni pomieszczenia biurowe pomieszczenia magazynowe pomieszczenia produkcyjne pozostałe pomieszczenia

31 Slajd 31 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powody zmiany powierzchni/ lokalizacji firmy Q6. Proszę powiedzieć dlaczego firma planuje zmianę dotychczasowej powierzchni\ lokalizacji firmowej? Baza: osoby z firm, które planują zmianę dotychczasowej powierzchni lub lokalizacji firmy, n=680

32 Slajd 32 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowana lokalizacja Q9. Które regiony woj. śląskiego Pana(i) firma bierze pod uwagę, jeśli chodzi o lokalizację? Baza: osoby z firm, które planują zmianę dotychczasowej powierzchni lub lokalizacji firmy, n=680

33 Slajd 33 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowany metraż Q10. Jaki metraż Pana(i) firma chce nająć/zakupić/wybudować? Proszę podać metraż w przybliżeniu. Baza: osoby z firm, które planują zmianę dotychczasowej powierzchni lub lokalizacji firmy, n=678

34 Slajd 34 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące korzystania z agencji nieruchomości Q12. Czy podczas finalizowania transakcji odnośnie najmu/zakupu powierzchni biurowej Pana(i) firma zamierza korzystać z usług agencji nieruchomości? Baza: osoby z firm, które planują najem/ zakup powierzchni, n=280

35 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najem powierzchni

36 Slajd 36 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najem powierzchni - podsumowanie Wśród firm, które najmują powierzchnię pod swoja działalność ponad połowa (53%) nie podejmowała w ciągu ostatnich 2 lat żadnych renegocjacji warunków umowy. Firmy, które podejmowały tego typu negocjacje najczęściej negocjowały wysokość cenę najmu (21%). Wśród innych odpowiedzi pojawiało się: powiększenie powierzchni (13%), wydłużenie czasu najmu (12%). Firmy, które nie decydowały się na najem powierzchni, ale postanowiły zakupić lub wybudować budynki/ lokale uważają, że jest to opcja wygodniejsza (77%). Jako argumenty przeciwko najmowi pojawiało się również: kwestia cenowa (73%), brak możliwość wpływu na zarządzanie obiektem (73%), brak poczucia stabilizacji (72%). Firmy, które decydują się na najem powierzchni najczęściej są zainteresowane najmem długoterminowym: 5-10 lat (19%), powyżej 10 lat (23%).

37 Slajd 37 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Renegocjacje umowy najmu Q7. Czy w ciągu ostatnich 24 m-cy Pana(i) firma renegocjowała warunki umowy na najem powierzchni? Jeśli efektem tych negocjacji była zmiana warunków umowy, to jakiego typu była to zmiana? Baza: osoby z firm, które najmują powierzchnię, n=192

38 Slajd 38 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powody braku zainteresowania najmem powierzchni Q8. Z jakich powodów Pana(i) firma nie zdecydowała się na najem, lecz na zakup powierzchni /wybudowanie własnego budynku? Baza: osoby z firm, które planują zakup lub budowę powierzchni, n=263

39 Slajd 39 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowana długość najmu Q11. Na jaki okres Pana(i) firma chce nająć tę powierzchnię? Baza: osoby z firm, które najmują powierzchnię, n=192

40 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czynniki wpływające na wybór

41 Slajd 41 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czynniki wpływające na wybór powierzchni - podsumowanie Kluczowymi czynnikami przy wyborze powierzchni dla firmy to cena (64%) oraz łatwość dostępu klientów do firmy (62%). Cena była częściej wskazywana przez osoby reprezentujące handel hurtowy i mniejsze firmy. Łatwość dostępu klientów istotnie częściej była wskazywany przez przedstawicieli firm zajmujących się handlem detalicznym oraz usługami. W dalszej kolejności pod względem ważności wymieniano: łatwość dojazdu dla pracowników (38%), wielkość powierzchni (37%) i standard powierzchni (34%).

42 Slajd 42 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czynniki wpływające na wybór powierzchni Q13. Jakie czynniki są najważniejsze dla Pana(i) firmy przy wyborze powierzchni? Baza: cała próba, n=1601

43 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące remontu

44 Slajd 44 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące remontu - podsumowanie Co czwarty ankietowany przedstawiciel firmy (41%) stwierdził, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy planowany jest remont. Częściej chęć przeprowadzenia remontu deklarowano w firmach: Działających w sektorze edukacji Działających na rynku powyżej 30 lat Zatrudniających powyżej 200 pracowników Spółkach akcyjnych i przedsiębiorstwach państwowych Planowane remonty najczęściej maja dotyczyć pomieszczeń biurowych (60%). Rzadziej plany remontowe dotyczą pomieszczeń produkcyjnych (38%) oraz pomieszczeń magazynowych (31%).

45 Slajd 45 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące remontu Q14. Czy w ciągu najbliższych 24 miesięcy Państwa firma planuje remont pomieszczeń? Baza: cała próba, n=1601

46 Slajd 46 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typ pomieszczeń do remontu Q15. Jaki rodzaj powierzchni zamierza Pana(i) firma remontować? Baza: osoby z firm, które planują remont, n=420


Pobierz ppt "Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląski (badania popytowe, firmy, CATI), sierpień 2011 Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google