Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mł. kpt. inż. Tomasz Kiełbasa Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Poznań, 27 kwietnia 2010 r. M IĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY PRACY, POŻARNICTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mł. kpt. inż. Tomasz Kiełbasa Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Poznań, 27 kwietnia 2010 r. M IĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY PRACY, POŻARNICTWA."— Zapis prezentacji:

1 mł. kpt. inż. Tomasz Kiełbasa Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Poznań, 27 kwietnia 2010 r. M IĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY PRACY, POŻARNICTWA I RATOWNICTWA M IĘDZYNARODOWA WYSTAWA ZABEZPIECZEŃ

2 1. nowelizacja rozporządzenia 2. zespoły robocze 3. główne kierunki zmian 4. efekty prac zespołów 2 Zespół nr 1 - wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka Zespół nr 2 - pompy pożarnicze, armatura i osprzęt pożarniczy Zespół nr 3 - pojazdy pożarnicze Zespół nr 4 - sprzęt ratowniczy, narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnych Zespół nr 5 - podręczny sprzęt gaśniczy, środki gaśnicze, sorbenty i zwilżacze Zespół nr 6 - elementy systemów alarmowania i powiadamiania, elementy systemów ostrzegania i ewakuacji, urządzenia do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

3 Proces legislacyjny omawianych zmian do rozporządzenia prowadzony był przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt rozporządzenia został poddany uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom społecznym. W ich wyniku zgłoszono 110 uwag. Uwagi te zostały uwzględnione, bądź odrzucone z podaniem wymaganego uzasadnienia merytorycznego. 3

4 ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA 2007nadal CERTYFIKATY ZGODNOŚCI 19982007 ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA 19921998 ATESTY 19821992 4

5 5 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 178 poz. 1380). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U. Nr 143 poz. 1001) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143 poz. 1002)

6 6 Wyroby posiadające dopuszczenie, powinny być znakowane przez posiadacza dopuszczenia znakiem jednostki dopuszczającej.

7 7 nowelizacja postanowień rozporządzenia nowelizacja wymagań techniczno - użytkowych

8 8 Nowe wyroby ??

9 w NAJBLISZM CZASIE: Konferencja w CNBOP – szczegółowo o zmianach rozporządzenia ŚD więcej www.cnbop.pl 9 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Mł. kpt. inż. Tomasz Kiełbasa Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Poznań, 27 kwietnia 2010 r. M IĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY PRACY, POŻARNICTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google