Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość bez tajemnic

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość bez tajemnic"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość bez tajemnic
1. Rozwój człowieka Przedsiębiorczość bez tajemnic Klub przedsiębiorczości WSiP 2008

2 Potrzeba – motor ludzkiego działania
1. Rozwój człowieka Potrzeba – motor ludzkiego działania Potrzeba – stan braku czegoś, co jest niezbędne do życia lub rozwoju. Hierarchia potrzeb Maslowa Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

3 Potrzeby człowieka 1. Rozwój człowieka Kategoria potrzeb
Charakterystyka Przykład Potrzeby fizjologiczne Przetrwanie i właściwe funkcjonowanie organizmu ludzkiego Potrzeba picia – pragnienie Potrzeba oddychania Potrzeba snu Potrzeby bezpieczeństwa Bezpieczeństwo osobiste i socjalne Potrzeba dachu nad głową Potrzeba ochrony przed krzywdą fizyczną - Potrzeba dbania o zdrowie Potrzeby przynależności do grupy Kontakty z innymi osobami i grupami Potrzeba miłości Potrzeba akceptacji ze strony innych osób Potrzeba przyjaźni Potrzeby uznania Szacunek i uznanie dla siebie oraz szacunek ze strony innych osób Potrzeba niezależności Potrzeba szacunku dla samego siebie Potrzeba uwagi ze strony innych Potrzeby samorealizacji Wyrażanie własnego „ja” w działaniu Potrzeba rozwoju osobistego Potrzeba odnoszenia sukcesów Potrzeba awansu w pracy Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

4 1. Rozwój człowieka Konsekwencje hierarchicznego układu potrzeb Zaspokojenie (przynajmniej w minimalnym stopniu) jednej potrzeby powoduje powstanie nowej. Warunkiem przejścia do potrzeby wyższego rzędu jest zaspokojenie potrzeb niższego rzędu. Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

5 Zmiana hierarchii potrzeb
1. Rozwój człowieka Zmiana hierarchii potrzeb Każdy człowiek odczuwa inne potrzeby, można mówić o indywidualizacji hierarchii potrzeb i ich zmienności w czasie, Na zmianę potrzeb maja wpływ: Osobowość Wiek Aktualny stopień zaspokojenia potrzeb i poziom zadowolenia z nich Sytuacja rodzinna i zawodowa Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

6 Pomocą w zaspokajaniu potrzeb jest umiejętność wyznaczania celów:
1. Rozwój człowieka Potrzeby a cele Pomocą w zaspokajaniu potrzeb jest umiejętność wyznaczania celów: Każdy powinien wyznaczać sobie cele Cele powinny być ambitne, wymagające wysiłku Cele muszą być realne – możliwe do osiągnięcia Lepiej wyznaczać cele etapami – realizacja pewnego etapu mobilizuje do dalszych działań. Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

7 1. Rozwój człowieka Zachowanie człowieka Koncepcja behawioralna – objaśnia zachowanie człowieka jako reakcja na bodźce płynące z otoczenia Koncepcja psychodynamiczna – zachowanie człowieka jest wynikiem oddziaływania popędów (sił tkwiących w psychice człowieka) Koncepcja poznawcza – ponieważ człowiek jest wolny, rozumny i racjonalny, nikt nie może nim manipulować, a jedynie należy tworzyć mu warunki i dostarczać informacji, aby sam podejmował najlepsze dla siebie decyzje Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

8 1. Rozwój człowieka Osobowość człowieka Osobowość to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka. Cechy te w dużej mierze są dziedziczne, ale także rozwijają się pod wpływem otoczenia, w którym żyjemy. Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

9 Charakterystyka osobowości
1. Rozwój człowieka Typy osobowości według kryterium wartości preferowanych w życiu Typy osobowości Charakterystyka osobowości Ekonomiczny Ceni sobie trwałe wartości materialne, szczególnie, gdy łączą się z nagrodą finansową, ma bardzo praktyczne podejście do życia Społeczny Najważniejsza dla niego jest miłość innych ludzi, dba o dobrą atmosferę między ludźmi, odczuwa satysfakcję, kiedy może pomagać innym Polityczny Lubi współzawodnictwo, za wszelką cenę dąży do osiągnięcia założonego celu, zawsze odgrywa dominującą rolę Teoretyczny Typowy intelektualista, ceni dociekanie prawdy i zdobywanie informacji, lubi rozważać różnego rodzaju problemy teoretyczne Estetyczny Najważniejsze dla niego jest docenianie piękna we wszystkim, co go otacza, chce poświecić każdą chwilę urozmaiconym doznaniom Religijny Najbardziej ceni doznania duchowe, jest osoba zamkniętą w sobie, dużo czasu poświęca rozważaniom Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

10 Typ osobowości a nasze życie
1. Rozwój człowieka Typ osobowości a nasze życie Typ osobowości charakteryzuje nastawienie człowieka do otaczającego go świata, opisuje jego zachowanie w różnych sytuacjach i określa wartości, do których przywiązuje on szczególną wagę. Wybierając zawód, warto się zastanowić, jakich wymaga on predyspozycji (np. pielęgniarka – kobieta o typie osobowości społecznym, menedżer - osoba o typie osobowości politycznym). Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

11 Zasady rozwoju osobowości
1. Rozwój człowieka Zasady rozwoju osobowości Człowiek musi odpowiednio kształtować swoją osobowość poprzez: Poznanie samego siebie oraz polubienie własnej osoby Koncentrację na swoich silnych stronach Poszukiwanie nowych doświadczeń Zbierać informacje o swoich zachowaniach Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

12 Umiejętność pokonywania stresu Asertywność Kreatywność
1. Rozwój człowieka Umiejętności potrzebne do rozwoju osobowości Umiejętność pokonywania stresu Asertywność Kreatywność Przedsiębiorczość Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

13 Przeciwdziałanie stresowi polega na:
1. Rozwój człowieka Rozwój osobowości – Jak sobie radzić ze stresem? Stres to stan ogólnej mobilizacji sił organizmu, który jest odpowiedzią na silny bodziec fizyczny lub psychiczny Przeciwdziałanie stresowi polega na: Dobrej organizacji pracy Wystarczającej ilości snu Rozpoczynaniu dnia z optymistycznym nastawieniem Planowaniu swojej pracy Aktywnym wypoczywaniu Rozwijaniu w sobie tolerancji i życzliwości Uczeniu się relaksu Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

14 1. Rozwój człowieka Rozwój osobowości – asertywność Asertywność to umiejętność pozostawania sobą, wyrażania swoich uczuć i pragnień z poszanowaniem praw innych osób Osoba asertywna: jest stanowcza, umie przedstawiać swoje poglądy w sposób jednoznaczny, a jednocześnie daje się przekonać do stanowiska innej osoby, jeżeli zostaną jej przedstawione racjonalne argumenty, akceptuje siebie i zdobywa zaufania do otaczającego świata, w sposób jednoznaczny mówi innej osobie nie, jeżeli nie zgadza się z jej zdaniem lub nie chce spełnić jej prośby. Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

15 Asertywna odmowa składa się z trzech elementów: słowa nie,
1. Rozwój człowieka Rozwój osobowości – asertywność Asertywna odmowa składa się z trzech elementów: słowa nie, informacji o decyzji, wyjaśnienia motywów odmowy. Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

16 Rozwój osobowości – asertywność
1. Rozwój człowieka Rozwój osobowości – asertywność Zachowanie uległe Zachowanie asertywne Zachowanie agresywne Ze względu na naszą przyjaźń pożyczę ci pieniądze (mimo że nie chcę pożyczyć pieniędzy) Nie pożyczę ci pieniędzy, ponieważ mi ich ostatnio nie oddałeś Nie pożyczę ci pieniędzy, bo nie Zgadzam się z twoją oceną mojego zachowania (mimo że się nie zgadzam) Ocena mojego zachowania wygłoszona przez ciebie jest tylko twoją opinią, ja mam inne zdanie na ten temat Jesteś złośliwy, oceniając w ten sposób moje zachowanie, nie będę więcej z tobą rozmawiał Nic nie rozumiem z tego, co mówi nauczyciel ma lekcji fizyki i nie chcę go poprosić o ponowne wytłumaczenie Przepraszam, czy mógłby pan profesor jeszcze raz wytłumaczyć wcześniejsze zagadnienie Pan profesor źle tłumaczy i ja nic z tego nie rozumiem Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

17 1. Rozwój człowieka Rozwój osobowości – kreatywność Kreatywność – umiejętność wykorzystywania wiedzy z różnych odrębnych dziedzin do tworzenia nowych oryginalnych pomysłów Przejawia się w: umiejętności poszukiwania najlepszego rozwiązania danego problemu z uwzględnieniem uwarunkowań, w jakich on powstał, otwartym poszukiwaniu nowych możliwości, nie poddawaniu się w trudnych sytuacjach – osoba kreatywna nigdy nie mówi: „nie potrafię tego rozwiązać”. Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

18 1. Rozwój człowieka Rozwój osobowości – przedsiębiorczość Przedsiębiorczość – zdolność człowieka do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb Człowiek przedsiębiorczy potrafi wykorzystać szanse, które pojawiają się w jego otoczeniu i przekształcić je w sukces Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość bez tajemnic"

Podobne prezentacje


Reklamy Google