Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Rozwój człowieka Przedsiębiorczość bez tajemnic Klub przedsiębiorczości WSiP 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Rozwój człowieka Przedsiębiorczość bez tajemnic Klub przedsiębiorczości WSiP 2008."— Zapis prezentacji:

1 1. Rozwój człowieka Przedsiębiorczość bez tajemnic Klub przedsiębiorczości WSiP 2008

2 Potrzeba – stan braku czegoś, co jest niezbędne do życia lub rozwoju. Hierarchia potrzeb Maslowa Potrzeba – motor ludzkiego działania 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

3 Potrzeby człowieka 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008 Kategoria potrzebCharakterystykaPrzykład Potrzeby fizjologicznePrzetrwanie i właściwe funkcjonowanie organizmu ludzkiego - Potrzeba picia – pragnienie - Potrzeba oddychania - Potrzeba snu Potrzeby bezpieczeństwa Bezpieczeństwo osobiste i socjalne- Potrzeba dachu nad głową - Potrzeba ochrony przed krzywdą fizyczną - Potrzeba dbania o zdrowie Potrzeby przynależności do grupy Kontakty z innymi osobami i grupami- Potrzeba miłości - Potrzeba akceptacji ze strony innych osób - Potrzeba przyjaźni Potrzeby uznaniaSzacunek i uznanie dla siebie oraz szacunek ze strony innych osób - Potrzeba niezależności - Potrzeba szacunku dla samego siebie - Potrzeba uwagi ze strony innych Potrzeby samorealizacjiWyrażanie własnego ja w działaniu- Potrzeba rozwoju osobistego - Potrzeba odnoszenia sukcesów - Potrzeba awansu w pracy

4 Zaspokojenie (przynajmniej w minimalnym stopniu) jednej potrzeby powoduje powstanie nowej. Warunkiem przejścia do potrzeby wyższego rzędu jest zaspokojenie potrzeb niższego rzędu. Konsekwencje hierarchicznego układu potrzeb 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

5 Każdy człowiek odczuwa inne potrzeby, można mówić o indywidualizacji hierarchii potrzeb i ich zmienności w czasie, Na zmianę potrzeb maja wpływ: Osobowość Wiek Aktualny stopień zaspokojenia potrzeb i poziom zadowolenia z nich Sytuacja rodzinna i zawodowa Zmiana hierarchii potrzeb 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

6 Pomocą w zaspokajaniu potrzeb jest umiejętność wyznaczania celów: Każdy powinien wyznaczać sobie cele Cele powinny być ambitne, wymagające wysiłku Cele muszą być realne – możliwe do osiągnięcia Lepiej wyznaczać cele etapami – realizacja pewnego etapu mobilizuje do dalszych działań. Potrzeby a cele 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

7 Koncepcja behawioralna – objaśnia zachowanie człowieka jako reakcja na bodźce płynące z otoczenia Koncepcja psychodynamiczna – zachowanie człowieka jest wynikiem oddziaływania popędów (sił tkwiących w psychice człowieka) Koncepcja poznawcza – ponieważ człowiek jest wolny, rozumny i racjonalny, nikt nie może nim manipulować, a jedynie należy tworzyć mu warunki i dostarczać informacji, aby sam podejmował najlepsze dla siebie decyzje Zachowanie człowieka 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

8 Osobowość to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka. Cechy te w dużej mierze są dziedziczne, ale także rozwijają się pod wpływem otoczenia, w którym żyjemy. Osobowość człowieka 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

9 Typy osobowości według kryterium wartości preferowanych w życiu 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008 Typy osobowości Charakterystyka osobowości EkonomicznyCeni sobie trwałe wartości materialne, szczególnie, gdy łączą się z nagrodą finansową, ma bardzo praktyczne podejście do życia SpołecznyNajważniejsza dla niego jest miłość innych ludzi, dba o dobrą atmosferę między ludźmi, odczuwa satysfakcję, kiedy może pomagać innym PolitycznyLubi współzawodnictwo, za wszelką cenę dąży do osiągnięcia założonego celu, zawsze odgrywa dominującą rolę TeoretycznyTypowy intelektualista, ceni dociekanie prawdy i zdobywanie informacji, lubi rozważać różnego rodzaju problemy teoretyczne EstetycznyNajważniejsze dla niego jest docenianie piękna we wszystkim, co go otacza, chce poświecić każdą chwilę urozmaiconym doznaniom ReligijnyNajbardziej ceni doznania duchowe, jest osoba zamkniętą w sobie, dużo czasu poświęca rozważaniom

10 Typ osobowości charakteryzuje nastawienie człowieka do otaczającego go świata, opisuje jego zachowanie w różnych sytuacjach i określa wartości, do których przywiązuje on szczególną wagę. Wybierając zawód, warto się zastanowić, jakich wymaga on predyspozycji (np. pielęgniarka – kobieta o typie osobowości społecznym, menedżer - osoba o typie osobowości politycznym). Typ osobowości a nasze życie 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

11 Człowiek musi odpowiednio kształtować swoją osobowość poprzez: Poznanie samego siebie oraz polubienie własnej osoby Koncentrację na swoich silnych stronach Poszukiwanie nowych doświadczeń Zbierać informacje o swoich zachowaniach Zasady rozwoju osobowości 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

12 Umiejętność pokonywania stresu Asertywność Kreatywność Przedsiębiorczość Umiejętności potrzebne do rozwoju osobowości 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

13 Stres to stan ogólnej mobilizacji sił organizmu, który jest odpowiedzią na silny bodziec fizyczny lub psychiczny Przeciwdziałanie stresowi polega na: Dobrej organizacji pracy Wystarczającej ilości snu Rozpoczynaniu dnia z optymistycznym nastawieniem Planowaniu swojej pracy Aktywnym wypoczywaniu Rozwijaniu w sobie tolerancji i życzliwości Uczeniu się relaksu Rozwój osobowości – Jak sobie radzić ze stresem? 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

14 Asertywność to umiejętność pozostawania sobą, wyrażania swoich uczuć i pragnień z poszanowaniem praw innych osób Osoba asertywna: jest stanowcza, umie przedstawiać swoje poglądy w sposób jednoznaczny, a jednocześnie daje się przekonać do stanowiska innej osoby, jeżeli zostaną jej przedstawione racjonalne argumenty, akceptuje siebie i zdobywa zaufania do otaczającego świata, w sposób jednoznaczny mówi innej osobie nie, jeżeli nie zgadza się z jej zdaniem lub nie chce spełnić jej prośby. Rozwój osobowości – asertywność 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

15 Asertywna odmowa składa się z trzech elementów: słowa nie, informacji o decyzji, wyjaśnienia motywów odmowy. Rozwój osobowości – asertywność 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

16 Rozwój osobowości – asertywność 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008 Zachowanie uległeZachowanie asertywneZachowanie agresywne Ze względu na naszą przyjaźń pożyczę ci pieniądze (mimo że nie chcę pożyczyć pieniędzy) Nie pożyczę ci pieniędzy, ponieważ mi ich ostatnio nie oddałeś Nie pożyczę ci pieniędzy, bo nie Zgadzam się z twoją oceną mojego zachowania (mimo że się nie zgadzam) Ocena mojego zachowania wygłoszona przez ciebie jest tylko twoją opinią, ja mam inne zdanie na ten temat Jesteś złośliwy, oceniając w ten sposób moje zachowanie, nie będę więcej z tobą rozmawiał Nic nie rozumiem z tego, co mówi nauczyciel ma lekcji fizyki i nie chcę go poprosić o ponowne wytłumaczenie Przepraszam, czy mógłby pan profesor jeszcze raz wytłumaczyć wcześniejsze zagadnienie Pan profesor źle tłumaczy i ja nic z tego nie rozumiem

17 Kreatywność – umiejętność wykorzystywania wiedzy z różnych odrębnych dziedzin do tworzenia nowych oryginalnych pomysłów Przejawia się w: umiejętności poszukiwania najlepszego rozwiązania danego problemu z uwzględnieniem uwarunkowań, w jakich on powstał, otwartym poszukiwaniu nowych możliwości, nie poddawaniu się w trudnych sytuacjach – osoba kreatywna nigdy nie mówi: nie potrafię tego rozwiązać. Rozwój osobowości – kreatywność 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008

18 Przedsiębiorczość – zdolność człowieka do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb Człowiek przedsiębiorczy potrafi wykorzystać szanse, które pojawiają się w jego otoczeniu i przekształcić je w sukces Rozwój osobowości – przedsiębiorczość 1. Rozwój człowieka Wsparcie internetowe WSiP Przedsiębiorczość bez tajemnic 2008


Pobierz ppt "1. Rozwój człowieka Przedsiębiorczość bez tajemnic Klub przedsiębiorczości WSiP 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google