Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka w Biznesie Michał Karwacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka w Biznesie Michał Karwacki."— Zapis prezentacji:

1 Etyka w Biznesie Michał Karwacki

2 Czym jest Etyka? Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości, swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe. Etyka bada społeczne i psychologiczne źródła powstawania poglądów moralnych, ich funkcję społeczną oraz historyczny rozwój kryteriów ocen moralnych.

3 Czym jest etyka w biznesie?
Etyka w biznesie zajmuje się oceną oraz stworzeniem standardów moralnych, potrzebnych w konkretnej dziedzinie gospodarczej. Koncentruje się na działaniu człowieka w sferze biznesowej, nie zajmując się pozostałymi sferami jego życia.

4 Etyka w biznesie: główne pojęcia
Sprawiedliwość Uczciwość Prawda Słuszność

5 Czy etyka się opłaca ? TAK !
Etyczne postępowanie usprawnia działanie firm i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów wynikających z nieprzestrzegania owych zasad. Jej poznanie i stosowanie służy lepszemu robieniu interesów. Zdecydowanie szybciej jesteśmy w stanie podjąć ryzyko współpracy z kontrahentem, który cieszy się zaufaniem, ze względu na przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad etycznych.

6 Etyka w Biznesie a Lider
Etyka biznesu wpływa na umiejętność kierowania ludźmi. Etyczne zarządzanie usprawnia działania całego zespołu. Lider jest wzorem, poprzez swoje zachowanie. Nie tylko wyznacza normy postępowania swym podwładnym, ale i wskazuje na podstawowy kierunek, reguły, według których rozwija się cała organizacja.

7 Cele etyki biznesowej ustalanie standardów zachowań,
podejmowanie decyzji trafnych z perspektywy organizacji, rozwiązywanie konfliktów etycznych, umożliwienie odnalezienia wspólnych reguł dla stron konfliktu, połączenie wymogów organizacyjnych z poszanowaniem wartości osobowych, cel integracyjny,

8 Nieetyczne zachowania firm względem pracowników itp.
Zatruwanie środowiska naturalnego Nieuczciwa reklama Dumping – ustalanie cen towarów poniżej granicy opłacalności Ukrywanie dochodów w celu niepłacenia podatków Oszukiwanie akcjonariuszy, oszukiwanie pracowników Dyskryminacja kobiet i mniejszości narodowych Zwalnianie pracowników bez wcześniejszego uprzedzenia Produkcja wyrobów niebezpiecznych Dbanie tylko o wyniki finansowe Lobbing Sprzedawanie produktów o obniżonej jakości jako pełnowartościowych Fikcyjne obniżanie cen

9 Mierniki Etyki w biznesie
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Nagroda Fair Play jest efektem starań, mających na celu uzyskanie wizerunku przedsiębiorstwa profesjonalnie zarządzanego i efektywnie gospodarującego dostępnymi zasobami, działającego jednocześnie w zgodzie z istniejącymi regulacjami prawnymi. Program z założenia promuje firmy rzetelne i uczciwe w biznesie tj. we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

10 Fair Play – kryteria stosunki międzyludzkie panujące w firmie
warunki i bezpieczeństwo pracy terminowość wywiązywania się ze zobowiązań wobec kontrahentów sposób załatwiania reklamacji, skarg i wniosków terminowość regulowania należności wobec Skarbu Państwa wrażliwość społeczna (działalność charytatywna, społeczna itp.)

11 Dziękuję za uwagę

12


Pobierz ppt "Etyka w Biznesie Michał Karwacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google