Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH."— Zapis prezentacji:

1 SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH

2 Sprawozdanie z realizacji zadania 1 Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

3 Do realizacji tego zadania długo się przygotowywaliśmy, zastanawialiśmy się jak należy go właściwie zrealizować. Dla uczniów szkoły podstawowej jest to bardzo trudny temat. Doszliśmy do wniosku, że poszukamy pomocy u osoby specjalizującej się w prowadzeniu tego rodzaju spotkań. Zaprosiliśmy jako eksperta, nauczycielkę uczącą wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, wolontariuszkę pracującą w Towarzystwie Przyjaciół Bielin i prowadząca koło prawne dla młodzieży gimnazjum panią Julitę Skrzyniarz. Do zajęć włączeni byli uczniowie od kl. II do VI. Na potrzeby debat połączyliśmy ze sobą klasy z tego samego rocznika, tak by stworzyć dużą grupę dyskusyjną i wyłonić liderów każdej z debat. Na początku odbyły się zajęcia wprowadzające mające na celu zapoznanie dzieci z nowymi dla nich pojęciami.

4 Pani Julita Skrzyniarz w czasie prowadzenia zajęć wprowadzających z klasami IV a i IV b.

5 Zależało nam na przybliżeniu uczniom zagadnień związanych z funkcjonowaniem obywateli w państwie prawa oraz z podstawowymi zasadami ustrojowymi zapisanymi w konstytucji.

6 Cele szczegółowe zajęć wprowadzających to: - próby definiowania pojęć: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel; - doskonalenie umiejętności: odnajdowanie i gromadzenie informacji na podstawie fragmentu tekstu, posługiwania się słownikiem języka polskiego, Konstytucją RP, współpracy w grupie, wyciąganie wniosków na podstawie zebranych informacji.

7 Tematem przewodnim każdej z debat było postawione pytanie: Czy przestrzegamy prawa? Celem było uświadomienie uczniom roli obywateli w państwie, a także tego, że sami są obywatelami, którzy mają prawa i obowiązki. Wskazano pożądane społecznie postawy jak patriotyzm i tolerancja.

8 Debaty okazały się atrakcyjną metodą pracy z uczniami. Opracowane zostały testy, które na koniec spotkań wypełnili uczniowie.


Pobierz ppt "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google