Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU."— Zapis prezentacji:

1 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO …najlepiej poznasz problem, jeśli sam będziesz miał okazję go rozwiązać.

2 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Platforma Wymiany Dobrych Praktyk Gminy Sadki pn. Nowoczesny Urząd Gminy. Kilka słów o projekcie 26 listopad 2010 rok

3 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Okres realizacji 04 maja 2010 Do 30 kwietnia 2011 Dofinansowanie – 235 605,00 zł – 89,38% Wkład własny – 28 000,00 zł – 10,62% Beneficjenci: o Urząd Gminy w Sadkach o 43 pracowników UG Sadki o 32 osoby wezmą udział w szkoleniach (23 Kobiety i 9 Mężczyzn) o 20% osób w wieku ponad 45+ lat

4 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CELE 1. Wzrost poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych 2.Poprawa jakości obsługi klientów poprzez uruchomienia BOK 3.Usprawnienie funkcjonowania urzędu poprzez system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009, wdrożenie elektronicznego systemu obsługi dokumentów, wdrożenie budżetu zadaniowego 4.Podniesienie kompetencji kadr urzędu poprzez szkolenia 5.Zapewnienie przejrzystości działania urzędu poprzez stworzenie samorządowego portalu internetowego 6.Stworzenie indywidualnych i zespołowych potrzeb szkoleniowych pracowników UG 7.Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych 8.Budowa kultury wymiany informacji i dobrych praktyk dla JST 9.Podniesienie świadomości w zakresie równości płci

5 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2. Kursy i szkolenia 3. Budżet zadaniowy 4. Elektroniczny obieg dokumentów 5. ISO 6. Portal Internetowy – strona internetowa 7. BOK Biuro Obsługi Klienta 8. Monitoring satysfakcji klientów 9. Mapa aktywności i jej aktualizacja 10.System rozwoju kompetencji kadr 11. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST 12. Seminarium Równość Płci i Szans ZADANIA

6 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zespół projektowy – powołany Zarządzeniem Wójta Koordynator – Katarzyna Łukaszczyk Sekretarz projektu – Łukasz Stankiewicz Ekspert ds.. Monitoringu i Ewaluacji – Hanna Łowicka Księgowość - Anna Gręda i Bogumiła Żłobińska Informatyk - Ryszard Adamkiewicz Specjalista ds. Zamówień publicznych – Jolanta Fejfer /Joanna Nowicka

7 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Tacy jesteśmy

8 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Elektroniczny Obieg Dokumentów: 1.Nowe narzędzie informatyczne 1.Wiele możliwości 2.E-urząd (dostępne w sieci) 3.Uproszczenie pracy 4.Czas na wdrożenie 5.Lęki związane z informatyzacją

9 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Portal Samorządowy 1.Element promocji gminy/BIP 2.Informacja i wiedza 3.Monitoring zadowolenia – ankieta (Pamiętaj! Nie zadowolisz wszystkich) 4.Zaangażowanie wszystkich pracowników 5.Zasad równości płci

10 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO System Kompetencji kadr a.Indywidualne profile kompetencyjne pracowników b.Indywidualne ścieżki rozwoju c.Opracowanie wyników d.Raport i diagnozę potrzeb zespołu e.Propozycje metod rozwoju zespołu

11 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Perfekt Consulting: Opis stanowisk pracy – 12.000,00 netto Zakresy Obowiązków – 5.600,00 netto System Rozwoju Kompetencji Kadr – 36.000,00 netto Razem: 53.600,00 zł netto – 65.392,00 brutto 2.HRM Partners S.A: Opis stanowisk pracy – 11.712,00 brutto Zakresy Obowiązków – 7.808,00 brutto System Rozwoju Kompetencji Kadr – 31.720,00 brutto Razem: 53.600,00 zł netto – 51.240,00 brutto 3.Halibut Grupa Szkoleniowa: Opis stanowisk pracy – 17 568,00 brutto Zakresy Obowiązków – 2440,00 brutto System Rozwoju Kompetencji Kadr – 21.960,00 brutto Razem: 53.600,00 zł netto – 41.968,00 brutto 4.Bigram S.A Personnel Consulting: Opis stanowisk pracy – 25.620,00 brutto Zakresy Obowiązków – 15.860,00 brutto System Rozwoju Kompetencji Kadr – 23.790,00 brutto Razem: 53.600,00 zł netto – 65.270,00 zł brutto

12 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Etap I przygotowania prezentacji z zakresu przebiegu projektu i zastosowanych narzędzi: do 30 października 2010 wstępna analiza organizacji: od momentu podpisania umowy do 30 listopada 2010 przeprowadzenie wywiadów wstępnych z wybranymi pracownikami gminy (kadrą zarządzającą, samodzielnymi stanowiskami, samodzielny zakres badań) Gminy: od 1 do 17 grudnia 2010 Etap II przeprowadzenie badania kwestionariuszem PXT dla 20 pracowników Gminy: od 17 do 21 stycznia 2011 przeprowadzenie indywidualnych informacji zwrotnych :: od 24 stycznia do 11 lutego 2011 przygotowanie indywidualnych i grupowych planów rozwoju w zakresie kompetencji miękkich i zawodowych dokument – Polityka Szkoleniowa Urzędu Gminy w Sadkach: do 11 marca 2011 podsumowanie projektu: do 18 marca 2011

13 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dziękuję za uwagę Katarzyna Łukaszczyk Kierownik Projektu


Pobierz ppt "CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google