Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywna współpraca NGO i JST na rzecz pokolenia 50 plus Praktyka lokalnej aktywności na przykładzie miasta Zawiercia Konferencja podsumowująca projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywna współpraca NGO i JST na rzecz pokolenia 50 plus Praktyka lokalnej aktywności na przykładzie miasta Zawiercia Konferencja podsumowująca projekt."— Zapis prezentacji:

1 Efektywna współpraca NGO i JST na rzecz pokolenia 50 plus Praktyka lokalnej aktywności na przykładzie miasta Zawiercia Konferencja podsumowująca projekt "Platforma wiedzy nt. starzenia się społeczeństw Europy Środkowej" Katowice, 26 czerwca 2013 r.

2 Zawiercie przyjazna przestrzeń

3 AKTYWNOŚĆ INTERESARIUSZY - mieszańców i NGO-sów organizacji statutowo ukierunkowanych na aktywność pokolenia 50 plus PRAWNE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA AKTYWNYCH interesariuszy – zasady dofinansowania pomysłów i przedsięwzięć w ramach: otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Miejski i Prezydenta Miasta projektów pro-zawodowych i pro-edukacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy projektów integracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej projektów własnych NGO-sów

4 Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. ok. 100 Na terenie Gminy Zawiercie oprócz Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych jest ok. 100 takich podmiotów. Są to w szczególności stowarzyszenia (rejestrowe i zwykłe), stowarzyszenia pożytku publicznego, fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz terenowe jednostki organizacyjne.

5 Gmina Zawiercie ogłaszała otwarte konkursy ofert na realizację w następujących obszarach: 1.kultury i dziedzictwa narodowego; 2.turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży; 3.edukacji, opiece wychowawczej, aktywizacji społeczności lokalnej; 4.ochronie środowiska i ochronie zwierząt; 5.rozwoju sportu. Podejmowana przez uprawnione podmioty działalność obejmuje szeroki zakres ważnych społecznie zadań odpowiadający katalogowi zadań publicznych realizowanych na rzecz mieszkańców miasta, w tym w dużej mierze dotyczących pokolenia 50 plus.

6 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych Programem współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 ustalona została w uchwale budżetowej i wynosiła ogółem 466.000,00 zł, w tym ok. 20% tej kwoty przeznaczono na małe granty czyli dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7 Skuteczna aktywność na przykładzie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku NIE STARZEJE SIĘ TEN, KTO NIE MA NA TO CZASU BENJAMIN FRANKLIN

8 Skuteczna aktywność na przykładzie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku www.u3wzawiercie.pl Sekcja rowerowa na dniach Poręby – czerwiec 2013r. Sekcja rowerowa na dniach Poręby – czerwiec 2013r.

9 Skuteczna aktywność na przykładzie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku www.u3wzawiercie.pl II Piknik międzypokoleniowy – czerwiec 2013r. II Piknik międzypokoleniowy – czerwiec 2013r.

10 Skuteczna aktywność na przykładzie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku www.u3wzawiercie.pl Warsztaty Sekcji SPINACZ– czerwiec 2013r. Warsztaty Sekcji SPINACZ– czerwiec 2013r. W ramach projektu UTW dla społeczności lokalnych zorganizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę oraz Polsko -Amerykańską Fundację Wolności wybrano do współpracy 10 UTW w Polsce, tym nasz - zawierciański

11 Skuteczna aktywność na przykładzie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku www.u3wzawiercie.pl Zajęcia z jogi Zajęcia z jogi Chór Chór

12 Skuteczna aktywność na przykładzie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku www.u3wzawiercie.pl VI Juwenalia III wieku w Warszawie VI Juwenalia III wieku w Warszawie

13 Skuteczna aktywność na przykładzie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku www.u3wzawiercie.pl Udział w olimpiadach Udział w olimpiadach Osiągnięcia Osiągnięcia http://www.u3wzawiercie.pl/?page_id=272

14 Skuteczna aktywność pokolenia 50 plus na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy Projekty pro –zawodowe Zrealizowane w latach 2010 – 31.03.2013r. programy aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, w których uczestniczyły osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia (stanowiący ponad 20% bezrobotnych) : 26 projektów1 059 26 projektów, w których ogółem udział wzięło – 1 059 osób z tej grupy wiekowej projekty obejmowały pośrednictwo i poradnictwo zawodowe oraz zajęcia aktywizacyjne atrakcje w projektach

15 Skuteczna aktywność pokolenia 50 plus na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Projekty integracyjne i pro - edukacyjne

16 Lokalna praktyka globalny wymiar Budowa partnerskich relacji z organizacjami pozarządowymi, a głównie z ludźmi zaangażowanymi w ich działalność, stanowi istotny element polityki lokalnej Gminy Zawiercie. Wyrazem tego jest m.in. wspólne wypracowanie zasad Programu Współpracy na 2013 rok

17 Wyzwania Środkowoeuropejskiej Strategii Starzenia Się a lokalne działania i zarządzanie Zarządzanie i reagowanie władzy lokalnej na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi i problemem jakości starzenia się jest niezbędnym elementem strategii, aby poradzić sobie z jakością lokalnego rozwoju. Dlatego Miasto Zawiercie nadal podejmować będzie działania zbliżone lub odpowiadające zapisom Środkowoeuropejskiej Strategii Starzenia Się, a w szczególności w obszarze: integracji pokoleń, solidarności międzypokoleniowej; wspierania na miarę indywidualnych potrzeb i zaangażowania interesariuszy (nie wg: schematu czy tzw. po równo każdemu lub na siłę i wbrew woli zainteresowanych) kwestii globalizacji ale i względności kulturowej, z zachowaniem tożsamości i tradycji lokalnej w odniesieniu do modelu rodzinnego. To kwestie bardzo istotne w odniesieniu do efektywności zarządzania zmianami demograficznymi na poziomie lokalnym i oddziaływania na poprawę jakości życia społeczności lokalnej.

18 Dziękuję za uwagę Grażyna Rajczyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie ds. Innowacji Społeczno - Gospodarczych


Pobierz ppt "Efektywna współpraca NGO i JST na rzecz pokolenia 50 plus Praktyka lokalnej aktywności na przykładzie miasta Zawiercia Konferencja podsumowująca projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google