Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Barbara Czahajda ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Barbara Czahajda ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Barbara Czahajda ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 Opracowała: Barbara Czahajda Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200:

3 Opracowała: Barbara Czahajda za wyniki egzaminu gimnazjalnego: 100 punktów Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik podajemy z dokładnością do jedności). Przykład: język polski 74 % historia i WOS 83 % matematyka 59 % przedmioty przyrodnicze 67 % język angielski 65 % _____________ 348 x 0,2 = 69,6 czyli 70 punktów

4 Opracowała: Barbara Czahajda za ocenę z języka polskiego: 17 punktów, za ocenę z języka polskiego: 17 punktów, - celująca – 17 punktów, - celująca – 17 punktów, - bardzo dobra – 15 punktów, - bardzo dobra – 15 punktów, - dobra – 10 punktów, - dobra – 10 punktów, - dostateczna – 3 punkty, - dostateczna – 3 punkty,

5 Opracowała: Barbara Czahajda za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę: łącznie 48 punktów (po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne): za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę: łącznie 48 punktów (po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne): - celująca – 16 punktów, - bardzo dobra – 14 punktów, - dobra – 10 punktów, - dostateczna – 3 punkty,

6 Opracowała: Barbara Czahajda za ocenę z zachowania – 5 punktów: - wzorowa – 5 punktów, - wzorowa – 5 punktów, - bardzo dobra – 3 punkty, - bardzo dobra – 3 punkty,

7 Opracowała: Barbara Czahajda za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów

8 Opracowała: Barbara Czahajda za osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym lub wolontariat (co najmniej przez okres jednego roku): 5 punktów, w tym za szczebel powiatowy – 3 punkty, za wojewódzki – 5 punktów,

9 Opracowała: Barbara Czahajda za uzyskanie - tytułu finalisty: 15 punktów, - dwóch i więcej tytułów finalisty: 20 punktów w konkursach przedmiotowych w konkursach przedmiotowych (polonistycznym, historycznym, matematycznym, biologicznym, geograficznym, fizycznym,chemicznym lub z języków obcych) na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty (polonistycznym, historycznym, matematycznym, biologicznym, geograficznym, fizycznym,chemicznym lub z języków obcych) na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Losy żołnierza i oręża polskiego oraz Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Losy żołnierza i oręża polskiego

10 maksymalnie 10 punktów: za uzyskanie tytułu laureata – 7 punktów, a za uzyskanie tytułu finalisty – 4 punkty, w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim: Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy Poznajemy Ojcowiznę, Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki o Nagrodę im. Włodzimierza Korsaka, Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, V Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach Muzyka i Plastyka, XXX Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF W poszukiwaniu praw przyrody, XI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum Papież Słowianin, Ogólnopolski konkurs tematyczny Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989, Ogólnopolski konkurs tematyczny z historii Polski pt: W Kalejdoskopie Pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 – 1989, Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie Zmagania z X Muzą. Opracowała: Barbara Czahajda

11 Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów.

12 Ważne terminy podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 - 14 do 25 maja 2012 – składanie podań - 4 lipca 2012 do godz. 15:00 – przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę - 6 lipca 2012 do godz.12:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły - 11 lipca 2012 do godz.12:00 – potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole - 11 lipca 2012 o godz. 13:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz wolnych miejsc w szkole - 12 lipca 2012 do godz. 15:00 - składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do 11 lipca 2012 nie dokonały pełnego naboru (rekrutacja uzupełniająca) - 13 lipca 2011 o godz. 12:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej Opracowała: Barbara Czahajda

13 Dziękuję za uwagę Opracowała: Barbara Czahajda


Pobierz ppt "Opracowała: Barbara Czahajda ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google