Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V Konferencja Ewaluacyjna Warszawa, 23.10.2009 Dariusz Daniluk Wzmocnienie dyscypliny finansów publicznych. Jaka może być rola ewaluacji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V Konferencja Ewaluacyjna Warszawa, 23.10.2009 Dariusz Daniluk Wzmocnienie dyscypliny finansów publicznych. Jaka może być rola ewaluacji?"— Zapis prezentacji:

1 V Konferencja Ewaluacyjna Warszawa, 23.10.2009 Dariusz Daniluk Wzmocnienie dyscypliny finansów publicznych. Jaka może być rola ewaluacji?

2 Wzmocnienie dyscypliny finans ó w publicznych. Jaka może być rola ewaluacji? Wzmocnienie dyscypliny finans ó w publicznych. Jaka może być rola ewaluacji? Dariusz Daniluk MINISTERSTWO FINANSÓW

3 3 Finanse publiczne Obejmują procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne oraz finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą długu publicznego. Podmiotowo finanse publiczne oznaczają instytucjonalne ramy w których dokonują się powyższe procesy. Źródło: Wikipedia

4 4 Dyscyplina Podporządkowanie się przepisom służbowym, rygorom, regulaminowi wewnętrznemu danej organizacji, grupy. Karność, ustalony porządek, posłuszeństwo w służbie, opanowanie. Krótki bat do karania o kilku rzemieniach; uderzenie takim batem.

5 5 Dyscyplina łac. nauczanie, instrukcja. Źródło: W. Kopaliński Słownik wyrazów obcych

6 6 Podejście rozpowszechnione w wielu krajach Europy Zachodniej. Odchodzenie od tradycyjnych modeli administracji publicznej i zastąpienie ich przez model menedżerskiego zarządzania. New Public Management

7 7 Problemy z całościową oficjalną oceną. Ocena subiektywna: a) zgodność z przepisami (compliance) – dobra, b) zgodność z potrzebami – w zależności od prelegenta, z pewnością może być wyższa. Obecny stan dyscypliny

8 8 1. Metodologiczne. 2. Niedostateczne tzw. twarde dane. 3. Zróżnicowane oczekiwania. 4. Nie dość jasno określone cele do osiągnięcia. 5. Zasoby. 6. Ścieżka dojścia do oczekiwanego/pożądanego poziomu. Problemy

9 9 1. System kontroli wewnętrznej. 2. Kontrola resortowa/wewnętrzna. 3. Audyt wewnętrzny. 4. Wyspecjalizowane krajowe instytucje kontrolne (w tym NIK). 5. Regionalne Izby Obrachunkowe. 6. Audyty UE. 7. Ewaluacja. 8. …? Potrzeba zdiagnozowania i zbilansowania zasobów

10 10 1. Planowanie wieloletnie – UFP. 2. Budżet zadaniowy – UFP. 3. Kontrola zarządcza – UFP. UFP – znowelizowana ustawa o finansach publicznych. Dynamika systemu finansów publicznych (1/2)

11 11 1. Nowe podejście do planowania strategicznego w Państwie. 2. Konsolidacja finansów publicznych i program konwergencji. 3. Modyfikacja tworzenia aktów prawnych. 4. Ocena Skutków Regulacji – OSR. Analizy ex ante i ex post. Dynamika systemu finansów publicznych (2/2)

12 12 WNIOSKI 1. Potrzeba holistycznego podejścia do problemu dyscypliny finansów publicznych. 2. Konieczność ustalenia jądra systemu. 3. Określenie długookresowej perspektywy zmian. 4. Realistyczny i elastyczny plan działania. 5. Myślenie procesowe vs. fideizm prawniczy.

13 13 POINTA Ewaluacja jest istotna, ale jej rola w systemie nie powinna być wiodąca. Mając na uwadze obecny stan podejścia efektywnościowego w sektorze publicznym ewaluacja może ustalić wysoki tzw. benchmark postępowania.

14 14 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "V Konferencja Ewaluacyjna Warszawa, 23.10.2009 Dariusz Daniluk Wzmocnienie dyscypliny finansów publicznych. Jaka może być rola ewaluacji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google