Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych w Warszawie jest to instytucja,która zajmuje się pośrednictwem miedzy kupnem i sprzedażą papierów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych w Warszawie jest to instytucja,która zajmuje się pośrednictwem miedzy kupnem i sprzedażą papierów."— Zapis prezentacji:

1

2 Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych w Warszawie jest to instytucja,która zajmuje się pośrednictwem miedzy kupnem i sprzedażą papierów wartościowych. Jej głównym celem jest stworzenie w Warszawie środkowoeuropejskiego centrum obrotu instrumentami finansowymi.

3 Przedsiębiorca Jest to człowiek, który prowadzi i organizuje działalność gospodarczą.

4 Bank centralny: Bank centralny jest bankiem państwa - świadczy usługi bankowe instytucjom rządowym, w tym między innymi prowadzi rachunek Ministerstwa Finansów

5 Bank komercyjny: Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną działającymi na podstawie ustawy z dnia 29.08.97r Prawo bankowe Zadania banku -gromadzenie środków pieniężnych -udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych -dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

6 Rodzaje papierów wartościowych: Akcje Obligacje Certyfikaty inwestycyjne Prawa Do Akcji Prawa Pierwszeństwa Prawa poboru

7 WIG20 Wykres indeksu WIG20 Od 3 kwietnia 2006 do 5 kwietnia 2007 Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek (tzw. BLUE CHIPY) z podstawowego rynku akcji. Jego pierwsza wartość wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji a nie uwzględnia się dochodów z akcji. Zmian w składzie indeksu dokonuje się na podstawie danych, wielkości obrotu walorami spółek oraz ich udziale w wolnym obrocie, pochodzących z ostatniej sesji stycznia- dla rewizji rocznej, oraz ostatniej sesji kwietnia, lipca i października dla rewizji kwartalnej.

8 Kronenberg Leopold Kronenberg (ur. 1812, zm. 1878), bankier, inwestor, finansista warszawski, jeden z przywódców "białych" przed powstaniem styczniowym.18121878warszawski"białych"powstaniem styczniowym Pochodził z zamożnej rodziny rabinów żydowskich. Jego ojciec, pochodzący z Wyszogrodu, Samuel Eleazar Kronenberg prowadził działalność bankową w Warszawie. W związku z Teklą (Taubą) Levi miał czterech synów. Po ukończeniu gimnazjum i liceum pijarskiego w Warszawie studiował na Akademii Praktyczno-Technicznej w Hamburgu oraz na uniwersytecie w Berlinie. Zakończywszy studia w 1832 r., wrócił do kraju i zajął się biznesem. W 1846 przyjął protestantyzm wyznania kalwińskiego. żydowskich WyszogroduSamuel Eleazar KronenbergHamburguBerlinie 1832 1846protestantyzm kalwińskiego

9 Portret Leopolda Kronenberga

10 Słownik: Akcja-udział w firmie Emitent-emituje akcje Budżet-plan finansowy, plan dochodów i wydatków Obligacja-instrument finansowy (papier wartościowy),... cena emisyjna - jest to cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji...

11 Jak rozpocząć inwestowanie? Aby zawierać transakcję, zarówno wystawcy, jak nabywcy jednostek indeksowych muszą mieć rachunek w biurze maklerskim i numer identyfikacyjny klienta (NIK), który identyfikuje inwestorów działających na rynku instrumentów pochodnych. Zlecenia na MiniWIG20 składa się tak, jak w wypadku innych papierów wartościowych. Można składać wszystkie, dostępne w systemie notowań rodzaje zleceń.

12 Zaprojektowała : Aleksandra Szymańska z klasy 1e


Pobierz ppt "Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych w Warszawie jest to instytucja,która zajmuje się pośrednictwem miedzy kupnem i sprzedażą papierów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google