Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZACZYNY I ZAPRAWY BUDOWLANE Opracował: Anna Pietruszka Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych w Jeleniej Górze Technikum Architektury Krajobrazu Rok szkolny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZACZYNY I ZAPRAWY BUDOWLANE Opracował: Anna Pietruszka Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych w Jeleniej Górze Technikum Architektury Krajobrazu Rok szkolny."— Zapis prezentacji:

1 ZACZYNY I ZAPRAWY BUDOWLANE Opracował: Anna Pietruszka Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych w Jeleniej Górze Technikum Architektury Krajobrazu Rok szkolny 2011/2012

2 ZACZYNY I ZAPRAWY BUDOWLANE ZACZYNY BUDOWLANE –SPOIWA POWIETRZNE –SPOIWA HYRAULICZNE ZAPRAWY BUDOWLANE WYROBY Z ZACZYNÓW I ZAPRAW WYKORZYSTYWANE W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI

3 ZACZYNY BUDOWLANE Zaczyn budowlany to mieszanina spoiwa mineralnego z wodą lub innym roztworem. Wyróżniamy: –Zaczyny gipsowe –Zaczyny wapienne –Gipsowo-wapienne –Cementowe –Cementowo-wapienne

4 ZACZYNY BUDOWLANE SPOIWA MINERALNE: –To produkty otrzymywane przez wypalenie i sproszkowanie surowców skalnych –W połączeniu z wodą nabywają zdolności wiązania i twardnienia –Wyróżniamy: Spoiwa powietrzne Spoiwa hydrauliczne

5 ZACZYNY BUDOWLANE SPOIWA POWIETRZNE –Procesy wiązania i twardnienia zachodzą tylko na powietrzu –Należą do nich: Wapno zwykłe Wapno suchogaszone (hydratyzowane) gips

6 ZACZYNY BUDOWLANE SPOIWA HYDRAULICZNE –Po zarobieniu wodą ulegają wiązaniu i twardnieniu zarówno na powietrzu, jak i wodzie –Należą do nich: Wapno hydrauliczne cementy

7 ZACZYNY BUDOWLANE Po połączeniu spoiwa mineralnego z wodą zachodzą procesy chemiczne. Następuje wiązanie spoiwa, które polega na zmianie stanu skupienia z ciekłego na stały oraz twardnienie, czyli nabieranie wytrzymałości mechanicznej. Procesy te zachodzą w określonym dla każdego spoiwa czasie.

8 SPOIWA POWIETRZNE GIPS WAPNO NIEGASZONE WAPNO GASZONE WAPNO SUCHOGASZONE (HYDRATYZOWANE)

9 SPOIWA POWIETRZNE GIPS –Powstaje przez wypalenie i sproszkowanie skał gipsowych –Stosowany do: Zaczynów gipsowych Robót tynkarskich Wyrobu pustaków gipsowych

10 SPOIWA POWIETRZNE WAPNO NIEGASZONE –Uzyskiwane poprzez wypalenie w temperaturze ̊ C surowców zawierających węglan wapnia –Jest półproduktem do dalszej obróbki

11 SPOIWA POWIETRZNE WAPNO GASZONE: –Otrzymywane przez zalanie duża ilością wody wapna niegaszonego, które ma konsystencję ciasta (ciasto wapienne) –Proces ten trwa od 2 tygodni do 6 miesięcy

12 SPOIWA POWIETRZNE WAPNO SUCHOGASZONE (HYDRATYZOWANE) –Uzyskiwane przez zalanie wapna niegaszonego małą ilością wody –Spoiwo to jest produkowane przemysłowo W formie białego proszku

13 SPOIWA HYDRAULICZNE WAPNO HYDRAULICZNE CEMENT

14 SPOIWA HYDRAULICZNE WAPNO HYDRAULICZNE –Uzyskiwane przez wypalanie w temperaturze 900 ̊ C wapieni marglistych z domieszką 20% gliny i zalanie otrzymanego produktu małą ilością wody –Po zmieleniu otrzymuje się wapno hydrauliczne –W formie proszku o brązowym odcieniu

15

16 SPOIWA HYDRAULICZNE CEMENT –Otrzymywany przez wypalenie w temperaturze 1450 ̊ C mieszaniny wapieni i glin Po zmieleniu dodaje się gips lub inne surowce Po 28 dniach twardnienia (normowanie zaprawy) otrzymuje się odpowiednią klasę wytrzymałościową cementu –15 MPa 32,5 MPa 42,5 MPa 52,5 MPa

17

18

19 SPOIWA HYDRAULICZNE CEMENT –R – oznacza cement szybko twardniejący –N – cement normalnie twardniejący

20 SPOIWA HYDRAULICZNE Cementy powszechnego użytku dzieli się na rodzaje: –CEM I – cement portlandzki –CEM II – cement mieszany –CEM III – cement hutniczy –CEM IV – cement pucolanowy

21 SPOIWA HYDRAULICZNE Dalsza klasyfikacja cementów – ze względu na ilość dodatków –Oznaczane literami A i B –Ilość różna w zależności od rodzaju cementu CEM II/A – 20% CEM II/B – 35% CEM III/A – 65% CEM III/B – 80% CEM IV/A – 35% CEM IV/B – 55%

22 SPOIWA HYDRAULICZNE Zastosowanie cementów powszechnego użytku –CEM I: Konstrukcje monolityczne, prefabrykowane i sprężone –CEM II: Drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane –CEM III: Konstrukcje masywne

23 SPOIWA HYDRAULICZNE CEM II, III, IV: –Elementy, które nie podlegają obliczeniom statycznym, betony wypełniające, warstwy podkładowe, warstwy wyrównawcze Cement murarski: –Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne

24 ZAPRAWY BUDOWLANE Zaprawa budowlana to mieszanina zaczynu budowlanego z kruszywem drobnym (o ziarnach do 4 mm) –Zaprawy budowlane dzielimy na (ze względu na rodzaj użytego spoiwa): Gipsowe Wapienne Gipsowo-wapienne Cementowe Cementowo-wapienne

25

26 ZAPRAWY BUDOWLANE Zaprawy budowlane dzielimy na (ze względu na zastosowanie) –Murarskie –Tynkarskie –Kwasoodporne –Ciepłochronne –Szlachetne –Wodoszczelne –ogniotrwałe

27 ZAPRAWY BUDOWLANE Zaprawy budowlane stosuje się do: –Łączenia materiałów tworzących ściany i mury –Wykańczania powierzchni ścian i murów –Wypełniania spoin, uszczelniania –Produkcji wyrobów i elementów budowlanych

28 ZAPRAWY BUDOWLANE Wyróżniamy marki zapraw: –M0,3 –M0,6 –M1 –M2 –M4 –M7 –M12 –M15 –M20

29 ZAPRAWY BUDOWLANE Liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość normowanej próbki zaprawy cementowej po 28 dniach

30 ZAPRAWY BUDOWLANE ZAPRAWA WAPIENNA –Składa się ze spoiwa wapiennego, piasku i wody –Marki zapraw wapiennych: M0,3; M0,6; M1 –Zastosowanie: Murowanie lekkich ścian i murków nie narażonych na bezpośrednie działanie wody (cegły, kamienie) Do tynków zwykłych i narzutu

31 ZAPRAWY BUDOWLANE ZAPRAWA GIPSOWA: –Składa się ze spoiwa gipsowego, drobnego kruszywa, wody, opóźniaczy wiązania gipsu –Zastosowanie: Obrzutka tynków wewnętrznych i wierzchnia warstwa tych tynków –Marki zapraw gipsowych: M1, M2, M3, M4

32 ZAPRAWY BUDOWLANE ZAPRAWA CEMENTOWA –Mieszanina cementu, piasku i wody –Dodatki uplastyczniające, opóźniające wiązanie cementu oraz barwiące –Do zapraw używa się cementu klasy 32,5 i 15 –Marki zapraw cementowych: M2, M4, M7, M12, M15, M20

33 ZAPRAWY BUDOWLANE Zastosowanie zapraw cementowych –Murowanie ścian, fundamentów, budynków –Mocowanie kotew i elementów złączy –Podłoża pod posadzki –Obrzutki tynkarskie –Warstwa narzutu tynkarskiego –Warstwa wierzchnia tynku –Do wykonywania posadzek

34 ZAPRAWY BUDOWLANE ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA –Skład: Cement klasy 32,5 i 15 Ciasto wapienne lub wapno hydratyzowane Drobne kruszywo –Marki zapraw: M1, M2, M4, M7 –Zastosowanie: Murowanie ścian Obrzutki tynkarskie Wierzchnie warstwy tynku Układanie posadzek kamiennych

35 ZAPRAWY BUDOWLANE Do zapraw budowlanych zaliczamy także produkowane przemysłowo ZAPRAWY MODYFIKOWANE –Przeznaczenie – instrukcja –Odpowiednio dobrane składniki –Dodaje się zalecaną ilość wody

36 ZAPRAWY BUDOWLANE Przykłady zapraw modyfikowanych –Suche mieszanki tynkarskie –Suche zaprawy tynkarskie do tynków pocienionych –Zaprawy szamotowe –Zaprawy krzemionkowe –Zaprawy mrozoodporne –Zaprawy montażowe –Zaprawy szybko schnące

37 ZAPRAWY BUDOWLANE Czas, w którym zaprawa powinna być zużyta zależy od spoiwa: –Zaprawa wapienna – do 8 godzin –Zaprawa gipsowa – do 15 minut (1 godz./dod) –Zaprawa cementowa – do 2 godzin –Zaprawa cementowo-wapienna – do 5 godzin

38 WYROBY Z ZACZYNÓW I ZAPRAW WYKORZYSTYWANE W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI WYROBY SILIKATOWE WYROBY CEMENTOWE

39 WYROBY Z ZACZYNÓW I ZAPRAW WYKORZYSTYWANE W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI WYROBY SILIKATOWE (WAPIENNO- PIASKOWE) –Otrzymywane z mieszaniny piasku (90-98%), wapna gaszonego (5-8%) oraz wody –Ukształtowane wyroby poddaje się działaniu nasyconej pary wodnej pod ciśnieniem 10 MPa –Proces utwardzania przebiega w szczelnie zamkniętych komorach (autoklawach)

40 WYROBY Z ZACZYNÓW I ZAPRAW WYKORZYSTYWANE W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI WYROBY SILIKATOWE –W wyniku tego procesu tworzą się nierozpuszczalne krzemiany wapnia –Stosowane w architekturze krajobrazu: Cegły pełne i drążone Do konstrukcji murów i ścianek ogrodowych stosuje się kształtki pełne (65x120x250 mm i 104x120x230 mm) Wyroby wapienno-piaskowe mogą być białe lub barwione Płytki elewacyjne z zapraw wapiennych (wygląd – lico cegły), stosowane do okładania ścian

41

42 WYROBY Z ZACZYNÓW I ZAPRAW WYKORZYSTYWANE W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI WYROBY CEMENTOWE –Dachówki i gonty cementowe Dachówki barwione w masie lub powierzchniowo Typy dachówek: –Rzymska –Podwójna –Zakładkowa płaska –Zakładkowa zwykła z wrębem –Zakładkowa zwykła bez wrębu –Zakładkowa mijankowa –Karpiówka podwójna –Karpiówka wąska –Trzy typy gąsiorów

43


Pobierz ppt "ZACZYNY I ZAPRAWY BUDOWLANE Opracował: Anna Pietruszka Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych w Jeleniej Górze Technikum Architektury Krajobrazu Rok szkolny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google