Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu"— Zapis prezentacji:

1 Kształtowanie kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu

2 Ogród jest obszarem wydzielonym w krajobrazie, uporządkowanym pod względem funkcjonalnym, plastycznym i przestrzennym za pomocą elementów roślinnych i architektonicznych. Elementy te powinny być integralną częścią całej kompozycji oraz jej poszczególnych fragmentów w postaci wnętrz ogrodowych.

3 Ogólne zasady tworzenia kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu
Kompozycję przestrzenną tworzą elementy podstawowe, takie jak: pionowe, poziome i ukośne linie oraz płaszczyzny; także bryły uporządkowane w przestrzeni poprzez zastosowanie czynników kompozycyjnych, którymi są punkt, akcent, dominanta, rytm, motyw, proporcje, koncentracja, symetria, asymetria.

4 Wszystkie elementy budujące ogród powinny być odpowiednio dobrane pod względem plastycznym, funkcjonalnym, przestrzennym, tak aby tworzyły wspólną całość, czyli były ujęte jedną myślą kompozycyjną stanowiącą o określonym stylu.

5 Trzy podstawowe grupy stylów kompozycyjnych:
Geometryczne Swobodne mieszane

6 Style geometryczne Regularne, formalne
Zaczęły powstawać najwcześniej w historii sztuki ogrodowej Należą tu ogrody starożytne – egipskie, greckie, rzymskie, perskie Należą tu ogrody średniowieczne, renesansowe i barokowe Regularność planu i kompozycji przestrzennej

7 Style geometryczne Występują często podziały na kwatery oparte na prostych figurach geometrycznych Drogi przeważnie proste, przecinające się pod kątem prostym lub ostrym Rośliny sadzone w regularnych odstępach Rośliny często strzyżone, formowane jako zielone ściany Symetria w obrębie poszczególnych fragmentów ogrodu

8 Style geometryczne Symetria w całym planie założenia
Układy kompozycyjne wyraźne i czytelnie uporządkowane, statyczne i często monumentalne Kompozycja ogrodu często podporządkowana dominancie (budowla – np. pałac, willa)

9 Style swobodne Nieregularne
Pojawiły się w Europie w XVIII w, a do ich powstania przyczyniły się m.in. Odkrycia geograficzne na Dalekim Wschodzie Ogrody w Japonii i Chinach – inspiracja dla założeń wzorowanych na rodzimym krajobrazie Plan ogrodu nieregularny, brak symetrii

10 Style swobodne Drogi prowadzone w sposób kręty, meandryczny, w późniejszym czasie – owalny i eliptyczny Kształtowanie rzeźby terenu czy elementów wodnych – naśladujące naturalne formy W ogrodach sytuowano ruiny wzorowane na budowlach starożytnych Roślinność nie strzyżona, rośnie swobodnie Roślinność przejęła rolę dominujących wcześniej budowli architektonicznych

11 Style swobodne Rośliny i ich walory dekoracyjne stały się głównym elementem ogrodu Kompozycja nieregularna, dynamiczna Ogrody angielskie, romantyczne czy sentymentalne (XVIII i XIX wiek)

12 Style mieszane =Kombinowane
Łączą cechy stylu regularnego z nieregularnym Tego typu ogrody zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku Do dziś cieszą się powodzeniem Typowy przykład – ogrody modernistyczne (regularność planu i użytych elementów architektonicznych + swoboda kształtowania elementów roślinnych)

13 kompozycja Kompozycja przestrzenna jest trójwymiarowa
Można w niej wyróżnić: Podstawę kompozycji Tło Wnętrze W nim znajdują się: Linie Płaszczyzny bryły

14 Podstawę kompozycji stanowią:
W krajobrazie otwartym o kompozycji decyduje układ zastosowanych wnętrz krajobrazowych Podstawę kompozycji stanowią: Płaszczyzny wyznaczone przez nawierzchnie dróg, placów, parkingów; płaszczyzny trawników, łąk, roślinności zadarniającej; tafla wody zbiorników wodnych

15 Tło: Ściany budynków Stoki skarp, wzgórz, gór
Pionowe płaszczyzny uzyskane przez zastosowanie grup drzew lub pnączy (wspartych na konstrukcjach)

16 Kompozycja wnętrza ogrodowego nie jest do końca zamknięta
Ograniczeniem kompozycji mogą być: Zrastające się korony drzew Zielone lub barwne płaszczyzny uzyskane z roślinności pnącej Niebo i słońce Niebo stanowi także płaszczyznę rozgrywania się kompozycji, gdyż charakteryzuje je bardzo duża zmienność

17 Części składowe wnętrza krajobrazowego:
Niebo ma ogromny wpływ na wygląd całej kompozycji, ponieważ jest źródłem jej oświetlenia Części składowe wnętrza krajobrazowego: Przede wszystkim rośliny Rysunek linii rozdzielających różnego rodzaju nawierzchnie Elementy małej architektury Dekoracje rzeźbiarskie Wszystkie elementy wyposażenia

18 Linie Wyznaczone są: Można wyróżnić linie:
brzegami prowadzonych w ogrodzie dróg Zastosowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie różnych materiałów (pod względem plastycznym) Strzyżeniem ścian szpalerów Można wyróżnić linie: Poziome (np. schody ogrodowe) Pionowe (np. konstrukcje dla pnączy) Ukośne (krawędzie ścieżek i schodów prowadzonych po skarpach)

19 Linie Ze względu na czytelność linii możemy wyróżnić:
Linie ostre (granica nasadzeń kwietnika i trawnika – kontrast barw – wzmożone odczucie ostrej krawędzi) Linie wyraźne (np. krawędzie oraz linie stopnic i spoczników schodów ogrodowych) Linie słabo wyczuwalne (np. odzwierciedlają rzeźbę terenu) Czytelność zmienia się także w zależności od panujących warunków świetlnych

20 Płaszczyzny Określane są w krajobrazie przez nawierzchnie placów i dróg, powierzchnie różnego rodzaju muraw (trawniki, roślinność zadarniająca), powierzchnie nasadzeń kwietnikowych oraz powierzchnie wyznaczane przez ściany strzyżonych szpalerów czy żywopłotów

21 Płaszczyzny Wyróżniamy płaszczyzny:
Pionowe Poziome Ukośne Płaszczyzny mogą być wyraźniej lub mniej odczuwalne Płaszczyzny pionowe odpowiadają kompozycyjnie za wydzielanie wnętrz w karajobrazie

22 Bryły W kompozycjach przestrzennych są tworzone przez różnorodne elementy architektoniczne (murki, altany, grupy nasadzeń roślinnych, dekoracje rzeźbiarskie, urządzenia wyposażenia)

23 Złudzenia optyczne Odgrywają rolę w kształtowaniu kompozycji przestrzennych Warto je stosować w sposób świadomy w celu tworzenia określonych rezultatów

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Czynniki kompozycji we wnętrzu krajobrazowym
Czynniki kształtujące kompozycje przestrzenne: Punkt Akcent Dominanta Symetria Asymetria Proporcje Rytm Motyw koncentracja

35 Czynniki kompozycji we wnętrzu krajobrazowym
PUNKT W kompozycji jest najsłabszym wyróżnieniem jakiegoś elementu Zwykle jest kilka równoważnych punktów w jednej kompozycji Przykłady: Węzłowe punkty komunikacyjne Punkt węzłowy może stać się akcentem, jeśli zostanie w jakiś sposób wyróżniony

36 Czynniki kompozycji we wnętrzu krajobrazowym
Punkt zaakcentowany do tego stopnia, że całość kompozycji jest jemu podporządkowana, staje się DOMINANTĄ SYMETRIA – lustrzane odbicie Wykorzystywana w celu uzyskania efektu statyki i uporządkowania ASYMETRIA – nadaje kompozycji dynamikę i swobodę

37 Czynniki kompozycji we wnętrzu krajobrazowym
PROPORCJE Wszystkie elementy występujące w krajobrazie powinny mieć swoje określone długości, szerokości i wysokości oraz być stosowane w sposób zamierzony i celowy KONCENTRACJA Liczba elemetnów

38 Czynniki kompozycji we wnętrzu krajobrazowym
RYTM Użycie elementu (lub grupy) w wielu powtórzeniach w jednakowej odległości od siebie Nadaje kompozycji dynamikę

39

40 Zmienność krajobrazu Wnętrza krajobrazowe charakteryzują się ogromną zmiennością w czasie i przestrzeni Można wyróżnić: Zmienność chwilową Zmienność dobową Zmienność sezonową Zmienność wieloletnią

41 Zmienność krajobrazu ZMIENNOŚĆ CHWILOWA
Wynika ze zmieniających się warunków pogodowych Istotną rolę odgrywa wygląd nieba Przekłada się to na zmianę barw i światłocienia elementów kompozycji ogrodowej Także pojawianie się zwierząt i ich odgłosy

42 Zmienność krajobrazu ZMIENNOŚĆ DOBOWA ZMIENNOŚĆ SEZONOWA
Związana ze zmianą oświetlenia w ciągu doby ZMIENNOŚĆ SEZONOWA Związana z porami roku i towarzyszącymi im zmianami warunków pogodowych Związane także z przeobrażeniami roślin (wygląd zmienny w ciągu roku)

43 Zmienność krajobrazu Zmienność wieloletnia
Związana ze zmianą rozmiarów roślin w miarę upływu lat

44 Rodzaje wnętrz krajobrazowych
Możemy wyróżnić: Wnętrza konkretne (do 30% otwarcia ścian) Wnętrza obiektywne (30-60% otwarcia ścian) Wnętrza subiektywne (powyżej 60% otwarcia ścian)

45

46

47

48 Rodzaje wnętrz krajobrazowych
Ze względu na kształt wnętrza możemy wyróżnić: Wnętrza centralne Wnętrza wydłużone Wnętrza złożone Odczucia obserwatora względem kształtu i kompozycji wnętrza są bardzo subiektywne i zależą od wielu czynników

49 Czynniki wpływające na odbiór wnętrza:
Miejsce, w którym znajduje się obserwator Nastrój Aktualna pogoda Stopień nasłonecznienia Kąt padania promieni słonecznych Indywidualna wrażliwość obserwatora Zainteresowania Wiedza z zakresu „czytania” krajobrazu Rozpoznawanie charakterystycznych stylów, elementów stosowanych w założneniach ogrodowych

50

51


Pobierz ppt "Kształtowanie kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google