Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia Wód Dominik Cieśliński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia Wód Dominik Cieśliński."— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia Wód Dominik Cieśliński

2 Co to nazywamy zanieczyszczeniem wody?
Zanieczyszczenie wód to to wszystkie substancje i mikroorganizmy, który znajdują się w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc nimi w nadmiernych ilościach.

3 Podział zanieczyszczeń ze względu na pochodzenie
Zanieczyszczenia wód Sztuczne Naturalne

4 Zanieczyszczenia naturalne
Składające się z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych np. zasolenie , zanieczyszczenie związkami żelaza Najmniej zanieczyszczeniami naturalnymi zanieczyszczona jest woda w opadach atmosferycznych, a najbardziej woda morska i podziemna.

5 Zanieczyszczenia Sztuczne
Rolnicze Komunalne Przemysłowe

6 Zanieczyszczenia Komunalne
Są to ścieki miejskie mieszanina odpadów z gospodarstw domowych, pralni i zakładów przemysłowych. Dużą ich część stanowią występujące w postaci zawiesiny lub rozpuszczone związki organiczne, głównie białka, tłuszcze i węglowodany. Zawierają one także detergenty, chorobotwórcze drobnoustroje, które są źródłem niektórych chorób. Ważnym składnikiem ścieków są metale ciężkie(ołów, rtęć).

7 Zanieczyszczenia przemysłowe
Powstają między innymi przy wydobywaniu surowców, w trakcie chłodzenia urządzeń, destylacji i podczas czynności wykonywanych w różnych rodzajach produkcji. Ich skład jest bardzo zróżnicowany i zależny od rodzaju produkcji, np. ścieki z garbarni zawierają związki wapnia, chromu, siarczki, chlorki, związki azotu, a także tłuszcze i inne związki organiczne. Są one szkodliwe dla organizmów żywych.

8 Zanieczyszczenia rolnicze
Składają się na nie środki ochrony roślin, które mają na celu niszczenie szkodliwych organizmów, niszcząc również organizmy pożyteczne. Duże znaczenie mają także nawozy sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane przez rośliny. Ich nadmiar spływa z wodami deszczowymi i gruntowymi do zbiorników wodnych, powodując gromadzenie się środków odżywczych tylko dla pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej. 

9 Ocena zanieczyszczeń wód
Stopień zanieczyszczenia wód określa się za pomocą tzw. wskaźników zanieczyszczenia, który mówi o stężeniu danej substancji w miligramach na 1 dm³ wody. Dobrym wskaźnikiem zanieczyszczeń wód jest ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie, który, można maksymalnie rozpuścić 8,9mg na decymetr sześcienny. Mniejsza ilość tlenu świadczy o zanieczyszczeniu związkami organicznymi.

10 W zależność od składu organizmów wodnych, wody dzieli się na:
oligosaprobowe – czyste, zanieczyszczone II klasa – woda do hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych, do hodowli zwierząt gospodarskich, urządzania isk, rekreacji i sportów wodnych; III klasa – woda służąca do nawadniania terenów rolniczych, ogrodniczych i upraw pod szkłem, zaopatrzenia zakładów przemysłowych z wyjątkiem tych, które wymagają wody o jakości wody pitnej.

11 Źródła Wikipedia.org Ekoproblemy.2ap.com


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia Wód Dominik Cieśliński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google