Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski ze strategii rozwoju kompetencji OECD Skills Strategy Jerzy Wiśniewski Departament Strategii MEN Jak system edukacji powinien przygotowywać absolwentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski ze strategii rozwoju kompetencji OECD Skills Strategy Jerzy Wiśniewski Departament Strategii MEN Jak system edukacji powinien przygotowywać absolwentów."— Zapis prezentacji:

1 Wnioski ze strategii rozwoju kompetencji OECD Skills Strategy Jerzy Wiśniewski Departament Strategii MEN Jak system edukacji powinien przygotowywać absolwentów do rynku pracy?

2 Skills Strategy Decyzję o przygotowaniu Skills Strategy została podjęta w maju 2011 roku przez Radę Ministrów (najwyższe ciało decyzyjne) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Prace koordynowała Dyrekcja Edukacji

3 Po co? Priorytety do inwestowania ograniczonych (kryzys) zasobów Podkreślić znaczenie ucznia się przez całe życie i ukierunkować wsparcie tak, by osiągnąć jak najlepsze efekty Nacisk na skoordynowane podejście całorządowe Edukacja, badania i rozwój, zatrudnienie, gospodarka, rodzina, sprawy społeczne, migracja, finanse

4 Współpraca i konsultacje Komitet Polityki Edukacyjnej, Rada Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych (CERI) Rada programu badawczego PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competences), Komitet Zatrudnienia, Pracy i Spraw Socjalnych, program LEED (Local Economic and Employement Development) Komitet ds. Fiskalnych. Dodatkowo, zgodnie z zasadami funkcjonowania Organizacji, przeprowadzono konsultacje z Komitetem doradczym związków zawodowych (TUAC) oraz Komitetem doradczym pracodawców (BIAC).

5 Podejście Połączenie krótko- i długoterminowej perspektywy Zaangażowanie wszystkich szczebli administracji Włączenie wszystkich interesariuszy (zainteresowanych partnerów) Pracodawcy, organizacje i stowarzyszenia, izby gospodarcze, rady branżowe, związki zawodowe, instytucje sektora edukacji, instytucje i firmy szkoleniowe, indywidualne osoby. Podejście globalne (światowe)

6 Skills Strategy W maju bieżącego roku (2012) Rada Ministrów OECD przyjęła Skills Strategy oraz zdecydowała o uruchomieniu dedykowanej Strategii strony internetowej www.skills.oecd

7

8

9

10 Struktura – 3 dźwignie rozwoju Rozwijanie odpowiednich kwalifikacji Zwiększania podaży kwalifikacji Efektywne wykorzystanie kwalifikacji

11 Rozwijanie odpowiednich kwalifikacji Jak kraje mogą poprawiać jakość i zwiększać zasób potrzebnych kwalifikacji? Mogą: zachęcać i umożliwiać uczenie się przez całe życie umożliwiać napływ wykwalifikowanych osób wprowadzać w życie transgraniczną politykę rozwoju kompetencji

12 Zwiększanie podaży kwalifikacji Jak kraje mogą zachęcać ludzi aby rozwijali i oferowali swoje kwalifikacje na rynku pracy? Mogą: zachęcać osoby nieaktywne do udziału w rynku pracy zatrzymywać wykwalifikowane osoby (przeciwdziałać ucieczce kwalifikacji, w tym brain drain)

13 Efektywne wykorzystywanie kwalifikacji Jak państwa mogą najlepiej wykorzystać zasoby talentów? Mogą: pomagać poszczególnym osobom, by najlepiej wykorzystywały swoje kwalifikacje Stymulować zwiększanie popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników

14 Rozwijanie odpowiednich kwalifikacji Jak kraje mogą poprawiać jakość i zwiększać zasób potrzebnych kwalifikacji? Kraje mogą zachęcać i umożliwiać uczenie się przez całe życie Kraje mogą umożliwiać napływ wykwalifikowanych osób Kraje mogą wprowadzać w życie transgraniczną politykę rozwoju kompetencji

15 Zachęcać i umożliwiać uczenie się przez całe życie Zbierać i analizować informacje na temat zmieniającego się zapotrzebowania na kwalifikacje Włączyć partnerów społecznych w tworzenie i doskonalenie programów nauczania (szkolnych i szkoleniowych) Zapewnić wysoką jakość programów szkoleniowych Równość przez zapewnienie dostępu i sukcesu w programach kształcenia i szkolenia Rozłożyć koszty (współfinansowanie), system podatkowy, który zachęca do inwestowania w kwalifikacje Podtrzymać perspektywiczne, długoterminowe podejście do inwestowania w kwalifikacje nawet w czasie kryzysu

16 Zachęcać i umożliwiać uczenie się przez całe życie – rola pracodawców Zbierać i analizować informacje na temat zmieniającego się zapotrzebowania na kwalifikacje Włączyć partnerów społecznych w tworzenie i doskonalenie programów nauczania (szkolnych i szkoleniowych) Zapewnić wysoką jakość programów szkoleniowych Równość przez zapewnienie dostępu i sukcesu w programach kształcenia i szkolenia Rozłożyć koszty (współfinansowanie), system podatkowy, który zachęca do inwestowania w kwalifikacje Podtrzymać perspektywiczne, długoterminowe podejście do inwestowania w kwalifikacje nawet w czasie kryzysu

17 Zachęcać osoby nieaktywne do udziału w rynku pracy Zidentyfikowanie osób nieaktywnych i powodów ich wyłączenia z rynku pracy Zachęty finansowe, które uczynią pracę opłacalną Usuwanie niefinansowych barier dostępu do rynku pracy

18 Poprawiać powiązania pomiędzy indywidualnymi kwalifikacjami a wymaganiami związanymi z pracą Pomagać pracodawcom w wykorzystaniu kwalifikacji ich pracowników Przeciwdziałać bezrobociu przez ułatwianie młodym ludziom wejście na rynek pracy (to gain a foothold) Zapewnić lepszą informację o zapotrzebowaniu na kwalifikacje i ich dostępnych zasobach Ułatwiać mobilność na lokalnych rynkach pracy.

19 Edukacja – najważniejsza jest perspektywa uczenia się przez całe życie Przeprojektowanie programów nauczania tak, by odpowiadały potrzebom XXI wieku Wiedza Umiejętności, kwalifikacje Postawy Meta poziom

20 Wiedza Wiedza techniczna, inżynierska – czy obowiązkowa dla wszystkich Trygonometria vs statystyka – kryterium przydatności Dzielenia pisemne – czy powinno się uczyć, ćwiczyć Historia – co wybrać, pod jakim kątem Finanse osobiste – powszechnie, do jakiego wieku Przedsiębiorczość – czy obowiązkowa Sztuka - kreatywność międzyprzedmiotowa

21 Kompetencje, umiejętności 4 C – Creativity - kreatywność critical thinking – myślenie krytyczne, analiza Communication – komunikowanie się Collaboration - współpraca Powinno się zdobywać te kompetencje poprzez zaangażowanie w realizację projektów......na co nie ma czasu, bo program jest przeładowany, a nauczyciele zbyt obciążeni

22 Charakter, meta poziom Charakter (zachowania, postawy, wartości) Dostosowanie, wytrwałości, odporność (resiliance), Uczciwość, sprawiedliwość, etyka, empatia Meta poziom Transferowanie wiedzy Budowanie doświadczenia Rozwój kreatywności poprze dostrzeganie analogi Nawyk uczenia się przez całe życie.

23 Kluczowe wnioski rekomendacje subiektywnie Informacja, zbieranie danych, analizy, monitorowanie Komunikacja: co z tych danych wynika, trendy, perspektywy Rzeczywiste zaangażowanie partnerów nie tylko w bieżące działania ale również na etapie planowania, przygotowania i wdrażania zmian Zachęty a nie ograniczenia, regulacje Kształcenie ogólne, kluczowe kompetencje XXI wieku Integrowanie kształcenie ogólnego i zawodowego, łatwe przechodzenie, splatanie różnych modułów, cząstkowe egzaminy, późna specjalizacja

24 Kluczowe wnioski rekomendacje subiektywnie Współpraca systemowa prowadząca do wypracowania i funkcjonowania elastycznych, łatwych do adaptacji rozwiązań Reforma w szkołach ponadgimnazjalnych

25


Pobierz ppt "Wnioski ze strategii rozwoju kompetencji OECD Skills Strategy Jerzy Wiśniewski Departament Strategii MEN Jak system edukacji powinien przygotowywać absolwentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google