Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie wskaźniki jakości życia Dorota Jarosińska Europejska Agencja Środowiska Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy 18-19 listopad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie wskaźniki jakości życia Dorota Jarosińska Europejska Agencja Środowiska Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy 18-19 listopad."— Zapis prezentacji:

1 Europejskie wskaźniki jakości życia Dorota Jarosińska Europejska Agencja Środowiska Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy listopad 2010, Katowice From the perspective of EEA

2 Europejska Agencja Środowiska
Celem Agencji jest wspieranie znaczącej i widocznej poprawy stanu środowiska naturalnego w Europie poprzez regularne dostarczanie tematycznych, rzeczowych i wiarygodnych informacji organom decyzyjnym i społeczeństwu. EEA is the EU body dedicated to providing sound, independent information on the environment The EEA regulation includes the obligation to establish and coordinate the European Environment Information and Observation Network with the member countries To provide the Community and member countries with information needed to: identify, frame, prepare and implement sound and effective environmental policy measures monitor, evaluate and disseminate actual and expected results of such measures to clients and the public 2 2

3 Jakość życia Zgodne jest: dążenie do osiągnięcia wyższej jakości życia
Różne są: Definicje Perspektywy Percepcja Kontekst 3

4 Jakość życia Ludzie mogą żyć w zdrowiu, poczuciu bezpieczeństwa i zadowolenia ’Mogą być kim chcą i robić to co chcą’ Sen, 2003; EEA, 2009 4

5 Domeny jakości życia Sytuacja ekonomiczna
Warunki mieszkaniowe i bezpośrednie otoczenie Zatrudnienie i edukacja Struktura gospodarstwa domowego i życie rodzinne Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym Zdrowie i służba zdrowia Subiektywny dobrostan Postrzegana jakość środowiska Domeny jakości życia Eurofund, 2009 5

6 Eurofund: Drugie europejskie badanie jakości życia
wywiadów przeprowadzonych w 31 krajach Europy Dla czterech z pięciu Europejczyków zdrowie jest kluczowe dla jakości życia Eurofund, 2009 6

7 Satysfakcja z życia i indeks szczęśliwości
Eurofund: Drugie europejskie badanie jakości życia Jak opisałbyś obecne poczucie satysfakcji z życia w skali ? Jak opisałbyś swe obecne poczucie szczęścia w skali 1 – 10? 1 oznacza ’bardzo nieusatysfakcjonowany’/’nieszczęśliwy’ Eurofund, 2009 7

8 Satysfakcja z życia wg wielkości dochodu
Eurofund: Drugie europejskie badanie jakości życia Eurofund, 2009 8

9 Problemy zgłaszane w lokalnym środowisku
Eurofund: Drugie europejskie badanie jakości życia Kraj Hałas Powietrze Brak terenów zieleni Woda Śmieci Wandalizm przestępstwa PL 57 63 53 61 72 Min 27 (DK, NO) 20 (NO) 6 (FI) 2 (NL) 21 (DK) 16 (CY) Max 67 (IT) 73 (IT) 70 (BG) 75 (MK) EU27 44 34 35 48 47 EU12 50 55 51 Eurofund, 2009 9

10 Jakość życia w miastach Europy
Jakość powietrza atmosferycznego, hałas, transport Tereny zieleni, ekspansja miast Wyspy ciepła Zmiany klimatu Nierówności …. Potrzeba zintegrowanego podejścia Systemowy charakter współzależności między jakością środowiska miejskiego i zdrowiem oraz jakością życia An example system… 10 10

11 Wybrane aspekty jakości życia
Lepsze warunki mieszkaniowe Większa konsumpcja Wyższe zużycie energii Większa mobilność ekspansja miast zużycie zasobów naturalnych, energii, odpady zasoby, jakość powietrza, zmiany klimatu jakość powietrza, hałas, zasoby 11

12 Istnieje konflikt między jakością życia w krótkiej perspektywie czasowej, w odniesieniu do jednostki a potrzebami zrównoważonego rozwoju, który jest podstawą zapewnienia jakości życia w dłuższej perspektywie czasowej 12

13 ęąńóśćżźł Jakość życia (potrzeby indywidualne) Aktywność gospodarcza
i zachowania Zasoby naturalne (dobra wspólne) Koncepcja zrownowazonego rozwoju wskazuje na potrxzebe zachowania zasobow naturlanych i srodowiska naturalnego jako warunkow niezbednych dla dzialalnosci ekonomicznej, sluzacej dobrostanowi czlowieka i jakosci zycia ęąńóśćżźł EEA, 2009 wg ICLEI, 2008 13

14 Just an example of integrated approach towards two health relevant environmental stressors; not much is known about the nature of health impacts of those combined exposures. 14 14

15 Just an example of integrated approach towards two health relevant environmental stressors; not much is known about the nature of health impacts of those combined exposures. 15 15

16 Wskaźniki Źródło informacji o problemach w środowisku umożliwiające ocenę znaczenia problemu przez decydentów Wspieranie tworzenia polityk i definiowania priorytetów Monitorowanie skuteczności wdrażanych polityk 16

17 Wskaźniki Uproszczony obraz złożonej rzeczywistości, obejmujący wybrane aspekty, dla których dysponujemy danymi Przydatne dla ustrukturyzowania informacji wykorzystywanej dla zrozumienia zjawisk, podejmowania decyzji, czy planowania działań Kluczowy instrument w procesie komunikowania informacji, ale tylko kiedy są osadzone w kontekście Mają znaczenie jako element składowy analizy 17

18 Wskaźniki nie zastepują
Badań naukowych Statystycznej analizy danych Nie mają służyć formułowaniu czy testowaniu hipotez badawczych 18

19 Jakość wskaźnika zależy od procesu jego tworzenia
uzgodnienie ‘historii’ sformułowanie pytań istotnych dla polityk wybór wskaźników określenie i zgromadzenie niezbędbnych danych interpretacja wskaźników okresowa modyfikacja i dostosowanie wskaźników Being components of analytical framework indicators can’t replace 19

20 Podstawowy zestaw wskaźników EEA – kryteria wyboru
istotne w odniesieniu do polityk zdefiniowany obszar tematyczny mierzą postęp w odniesieniu do wyznaczonego celu dostępne i rutynowo gromadzone dane odpowiednia reprezentacja przestrzenna i czasowa dane w skali krajowej łatwość zrozumienia solidnie ugruntowana metodologia aktualność dobra dokumentacja Policy relevance is checked by policy questions linked to policy documents and by results of countries consultation. 2. Progress toward the targets is checked by information in policy documents. If targets are not available than thresholds could be used. 3. Available and routinely collected data are checked through reporting obligations of the countries. It provides information on linkage of the indicator to data which should be available. This criteria support streamlining of the data flows. If data are not part of reporting obligation in agreement with countries could be decided to include indicator anyway and/or to plan data collection . It ensure also that indicator is updated regularly. 4. and 5. Space and temporal coverage shows actual coverage of reported data and in relation to demands from reporting obligations. On the bases of this quality of indicator can be assessed. If coverage is not sufficient indicator can’t be part of core set. Even if indicator is once included and non-reporting from countries provides bad quality of indicator, it can be excluded. It should motivate countries on reporting. 6. National scale and representativnes of data that support indicator will enable countries benchmarking (very highly aggregated indicators, global indicators or indicators where national data don’t provide appropriate information for the country-either due to geographical coverage or bad quality of data, can’t be used for countries benchmarking). For this reason countries should also agree on data sources used for calculation of indicators. 7. Understandability of indicators is provided by clear definition of indicator (with unites) and appropriate presentation of the indicator. Contradictory messages shouldn’t occur (crosschecking across Core set is needed) but when it happens they should be explained. 8. If the indicator is methodologically well founded can be shown by description of methodology used, formula used, stated scientific references for this and if indicator is used in other indicator initiatives also. 9. Topics covered and priorities will be depended on the EEA management plan and will frame the core set as whole and support annual update of it. 10. Timeliness of indicator should enable for core set indicators to be available 6 months after collection of the data. It is quality criteria, which will be checked later after approval of Core set through Indicator management system. 11. Well documented and qualitative indicators are defined by documentation available for indicators (obligatory fields will be defined), regularly update and management. It will be supported also by developed indicator management system, which will provide transparency and bases for better management of the process for indicator production and publishing.

21 Struktura analityczna
usprawnia organizację, strukturę i analizę informacji środowiskowej zwiększa możliwości wykorzystania informacji pomaga uniknąć luk w analizie, bądź też identyfikować takie luki 21

22 Skuteczność odpowiedzi
DPSIR Odpowiedź Ocena ryzyka Koszty i zyski działań lub ich zaniechania Skuteczność odpowiedzi Czynniki sprawcze Wpływ Ubóóstwo Styl życia Emisje Zależność dawka-odpowiedź Markery biologiczne Stan Presje Drogi rozprzestrzeniania zanieczyszczeń Szlaki narażenia 22

23 Determinanty pośrednie Determinanty bezpośrednie Stan zdrowia
Presje Stan Odpowiedź Uwarunko-wania Stres Temat Determinanty pośrednie Determinanty bezpośrednie Stan zdrowia Czynniki sprawcze Narażenie Efekty Akcje Dawka zewnętrzna Dawka wewn. Zagrożenie Eyles i Furgal, 2000

24 Przykład – zanieczyszczenie powietrza
Pytanie: jaki jest postęp w redukcji stężeń zanieczyszczeń powietrza w obszarach miejskich do poziomów poniżej wartości dopuszczalnych lub docelowych określonych w przepisach dotyczących jakości powietrza atmosferycznego? DPSIR Being components of analytical framework indicators can’t replace % populacji miejskiej zamieszkującej obszary, w których stężenia zanieczyszczeń przekraczają wartości dopuszczalne lub docelowe; kraje członkowskie EEA, 24

25 Odsetek populacji miejskiej w poszczególnych przedziałach stężeń PM10
(Still not enough to ensure no significant threats to human health and the environment) WHO, 2009 25 25

26 Długość ścieżek rowerowych w wybranych miastach Europy
Being components of analytical framework indicators can’t replace EEA, 2009 26

27 Dojazdy do pracy rowerem - do 36 % (Kopenhaga)
Czy tylko długość ścieżek rowerowych? bezpieczeństwo struktura miasta infrastruktura transportu geografia kultura, zwyczaje ... An example system… 27 27

28 Being components of analytical framework indicators can’t replace
28

29 Being components of analytical framework indicators can’t replace
29

30 Tereny zieleni w miastach Europy
Being components of analytical framework indicators can’t replace EEA, 2009 30

31 Dostępność publicznych przestrzeni otwartych i usług
% ludności zamieszkałej w promieniu 300 m od otwartych terenów publicznych lub innych podstawowych usług Publiczne tereny otwarte: parki publiczne, ogrody i otwarte tereny do wyłącznego użytku pieszych i rowerzystów; obiekty sportowe na swieżym powietrzu dostępne bezpłatnie; otwarte tereny prywatne dostępne bez opłat Being components of analytical framework indicators can’t replace ECI, 2003 31

32 % populacji zamieszkałej w promieniu 300 m od publicznie dostępnej przestrzeni otwartej
Being components of analytical framework indicators can’t replace ECI, 2003 32

33 Tereny zieleni w miastach
Percepcja – zadowolenie Dane Being components of analytical framework indicators can’t replace nie tak EEA, 2009 33

34 Mamy coraz więcej dowodów na to, że wielkość/ilość terenów zieleni wiąże się (pozytywnie) ze wskaźnikami samooceny zdrowia fizycznego i psychicznego Samoocena stanu zdrowia Ilość objawów i ryzyko zaburzeń psychiatrycznych Długość życia Mniejszy stres Mniej problemów z otyłością i nadwagą COST action:

35 Tereny zielone a zdrowie fizyczne, psychiczne i dobrostan społeczny – przegląd dostępnej wiedzy
Istnieje wyraźna pozytywna zależność między terenami zielonymi i zdrowiem fizycznym, choć mechanizmy tej zależności nie zawsze są jasne Istnieją przekonywające dowody na korzystne działanie terenów zielonych dla zdrowia psychicznego W aspekcie społecznym, powszechnie dostępne tereny zielone mają istotne znaczenie dla poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania, z bezpośrednim sąsiedztwem Greenspace, Scotland

36 Tereny zielone mają niezaprzeczalną wartość jako miejsca aktywności fizycznej
36

37 Tereny zieleni a otyłość
OR Tereny zieleni Ellaway i Macintyre, 2005 37

38 Kontakty z naturą pomagają redukować nierówności w zdrowiu
W Anglii, nierówności w zdrowiu związane z niskimi dochodami były najmniejsze w tych społecznościach, które mieszkały w najbardziej ‘zielonych’ okolicach w Anglii (dane o zgonach ponad osób) 38 Mitchell and Popham, Lancet 2008

39 Tereny zieleni i długość życia
Starsi mieszkańcy (74+) Tokio i ‘spacerowe’ tereny zieleni Drzewa uliczne Tereny zieleni Takano i wsp., 2002

40 Możliwe szlaki oddziaływania środowiska naturalnego na zdrowie
Dostępność terenów zieleni Aktywność fizyczna Relacje społeczne Stres Jakość powietrza atm. (PM) Zdrowie + + _ _ + + + + While beforehand air quality and physical activity seemed likely mechanisms, due to their relatively strong relationship with health, at the moment stress and social cohesion are more likely to mediate the relationship between green space and health. De Vries, 2009

41 41

42 Jest jednak niedostatecznie wykorzystywane dla promocji zdrowia
Środowisko naturalne oddziaływuje korzystnie na zdrowie fizyczne, psychiczne i dobrostan społeczny czlowieka Jest jednak niedostatecznie wykorzystywane dla promocji zdrowia Często tereny zieleni traktuje się jako luksus, a nie jako warunek zdrowia 42

43

44

45

46

47 Atlas miejski Europy – narzędzie mądrego rozwoju miast
Atlas obejmuje 185 miast z 27 państw UE Złożony z tysięcy satelitarnych zdjęć (inicjatywa GMES) Paneuropejska klasyfikacja obszarów miejskich Porównywalne informacje: zagęszczenie obszarów mieszkalnych, zagęszczenie terenów przemysłowych i handlowych, rozległość terenów zieleni, narażenie na ryzyko powodzi monitorowanie ekspansji obszarów miejskich …

48

49

50

51 Dziękuję za uwagę 51


Pobierz ppt "Europejskie wskaźniki jakości życia Dorota Jarosińska Europejska Agencja Środowiska Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy 18-19 listopad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google