Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Halina Buk WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Chorzów, 26- września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Halina Buk WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Chorzów, 26- września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Halina Buk WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Chorzów, 26- września 2008 r.

2 Miejsce działalności inwestycyjnej w zadaniach JST,
STRUKTURA REFERATU Miejsce działalności inwestycyjnej w zadaniach JST, Specyfika inwestycji samorządu terytorialnego, Możliwości i skłonność JST do inwestowania, Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji samorządu terytorialnego

3 Sfery działalności gospodarczej gminy
1. Działalność o charakterze użyteczności publicznej 2. Działalność zarobkowa, komercyjna

4 Działalność o charakterze użyteczności publicznej
działalność podstawowa, związana z realizacją głównej funkcji gminy, jej celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

5 Działalność zarobkowa, komercyjna
oznacza możliwość zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, ponoszenia wydatków na ten cel, jest prowadzona w powiązaniu z majątkiem komunalnym na zasadach rynkowych, jest nastawiona na osiąganie zysku, a co za tym idzie na zwiększenie dochodów budżetów lokalnych, wpływa na zwiększenie samodzielności gminy.

6 Role pełnione przez gminę

7 Zadania własne gminy, których realizacja wymaga przeprowadzenia inwestycji
gospodarka terenami, ochrona środowiska, odpady komunalne, gminne drogi, ulice, mosty, wodociągi i kanalizacja, ścieki komunalne, lokalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gminne budownictwo mieszkaniowe, oświata, kultura, kultura fizyczna, targowiska i hale targowe, cmentarze gminne.

8 CECHY INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH JST
Kapitałochłonność, długi okres zwrotu nakładów, Długi okres realizacji oraz długi okres życia, Wysoki stopień niepodzielności nakładów, Nieodwracalność i specyficzność nakładów, Wysokie ryzyko inwestycyjne oraz podatność na zmiany regulacyjne, Uzależnienie od decyzji politycznych, Trudności w ocenie efektywności inwestycji.

9 KORZYŚCI SPOŁECZNE I UŻYTKOWE REALIZACJI INWESTYCJI JST
Zwiększona użyteczność obszarów objętych rozwojem, Wzrost podaży usług o charakterze użyteczności publicznej, wpływ na skalę działalności społecznej i gospodarczej, Poprawa warunków społeczno-bytowych ludności, Większy stopień zasiedlenia na danym terenie, Pojawienie się powiązań przestrzennych, które prowadzą do przekształceń społecznych oraz gospodarczych w szerszej skali, Ograniczenie bezrobocia.

10 DYSCYPLINA FINANSOWA (ustawa o finansach publicznych)
limit wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Organ stanowiący (np. rada gminy) może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające mają szczególne znaczenie dla zachowania ciągłości finansowania zadań z zakresu inwestycji.

11

12

13

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Halina Buk WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Chorzów, 26- września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google