Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Halina Buk WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Chorzów, 26- września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Halina Buk WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Chorzów, 26- września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Halina Buk WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Chorzów, 26- września 2008 r.

2 STRUKTURA REFERATU Miejsce działalności inwestycyjnej w zadaniach JST, Miejsce działalności inwestycyjnej w zadaniach JST, Specyfika inwestycji samorządu terytorialnego, Specyfika inwestycji samorządu terytorialnego, Możliwości i skłonność JST do inwestowania, Możliwości i skłonność JST do inwestowania, Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji samorządu terytorialnego Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji samorządu terytorialnego

3 Sfery działalności gospodarczej gminy 1. Działalność o charakterze użyteczności publicznej 2. Działalność zarobkowa, komercyjna

4 Działalność o charakterze użyteczności publicznej działalność podstawowa, związana z realizacją głównej funkcji gminy, jej celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

5 Działalność zarobkowa, komercyjna oznacza możliwość zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, ponoszenia wydatków na ten cel, jest prowadzona w powiązaniu z majątkiem komunalnym na zasadach rynkowych, jest nastawiona na osiąganie zysku, a co za tym idzie na zwiększenie dochodów budżetów lokalnych, wpływa na zwiększenie samodzielności gminy.

6 Role pełnione przez gminę

7 Zadania własne gminy, których realizacja wymaga przeprowadzenia inwestycji gospodarka terenami, gospodarka terenami, ochrona środowiska, odpady komunalne, ochrona środowiska, odpady komunalne, gminne drogi, ulice, mosty, gminne drogi, ulice, mosty, wodociągi i kanalizacja, ścieki komunalne, wodociągi i kanalizacja, ścieki komunalne, lokalny transport zbiorowy, lokalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gminne budownictwo mieszkaniowe, gminne budownictwo mieszkaniowe, oświata, kultura, kultura fizyczna, oświata, kultura, kultura fizyczna, targowiska i hale targowe, targowiska i hale targowe, cmentarze gminne. cmentarze gminne.

8 CECHY INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH JST Kapitałochłonność, długi okres zwrotu nakładów, Kapitałochłonność, długi okres zwrotu nakładów, Długi okres realizacji oraz długi okres życia, Długi okres realizacji oraz długi okres życia, Wysoki stopień niepodzielności nakładów, Wysoki stopień niepodzielności nakładów, Nieodwracalność i specyficzność nakładów, Nieodwracalność i specyficzność nakładów, Wysokie ryzyko inwestycyjne oraz podatność na zmiany regulacyjne, Wysokie ryzyko inwestycyjne oraz podatność na zmiany regulacyjne, Uzależnienie od decyzji politycznych, Uzależnienie od decyzji politycznych, Trudności w ocenie efektywności inwestycji. Trudności w ocenie efektywności inwestycji.

9 KORZYŚCI SPOŁECZNE I UŻYTKOWE REALIZACJI INWESTYCJI JST Zwiększona użyteczność obszarów objętych rozwojem, Zwiększona użyteczność obszarów objętych rozwojem, Wzrost podaży usług o charakterze użyteczności publicznej, wpływ na skalę działalności społecznej i gospodarczej, Wzrost podaży usług o charakterze użyteczności publicznej, wpływ na skalę działalności społecznej i gospodarczej, Poprawa warunków społeczno-bytowych ludności, Poprawa warunków społeczno-bytowych ludności, Większy stopień zasiedlenia na danym terenie, Większy stopień zasiedlenia na danym terenie, Pojawienie się powiązań przestrzennych, które prowadzą do przekształceń społecznych oraz gospodarczych w szerszej skali, Pojawienie się powiązań przestrzennych, które prowadzą do przekształceń społecznych oraz gospodarczych w szerszej skali, Ograniczenie bezrobocia. Ograniczenie bezrobocia.

10 DYSCYPLINA FINANSOWA (ustawa o finansach publicznych) limit wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Organ stanowiący (np. rada gminy) może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające mają szczególne znaczenie dla zachowania ciągłości finansowania zadań z zakresu inwestycji. Organ stanowiący (np. rada gminy) może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające mają szczególne znaczenie dla zachowania ciągłości finansowania zadań z zakresu inwestycji.

11

12

13

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Halina Buk WSPARCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Chorzów, 26- września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google