Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim Idalia Wyszyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim Idalia Wyszyńska."— Zapis prezentacji:

1 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim Idalia Wyszyńska Białystok, 19 września 2013 r.

2 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Realizacja zadań ustawowych – gminy (118) 118 – gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 118 – gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 79 – poradnictwo i interwencja w zakresie ppwr 79 – poradnictwo i interwencja w zakresie ppwr 118 – zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia 118 – zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia 118 – zespoły interdyscyplinarne (1 740 GR) 118 – zespoły interdyscyplinarne (1 740 GR) 4 przypadki odebrania dziecka z rodziny (m. Białystok) 4 przypadki odebrania dziecka z rodziny (m. Białystok)

3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Realizacja zadań ustawowych – powiaty (17) własne 17 – powiatowe programy przeciwdziałania przemocy 17 – powiatowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 10 – programy profilaktyczne 10 – programy profilaktyczne 17 – zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia 17 – zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia 17 – zapewnienie miejsc w OIK 17 – zapewnienie miejsc w OIK z zakresu administracji rządowej 2 – SOW 2 – SOW 13 – działania korekcyjno-edukacyjne 13 – działania korekcyjno-edukacyjne

4 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Realizacja ustawowych zadań – samorząd województwa Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w woj. podlaskim Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w woj. podlaskim na lata 2012 – 2015 na lata 2012 – 2015 Dramat i tragedię pozostaw teatrowi; Problem przemocy werbalnej wobec dzieci;,,Problemy, bezpieczeństwo i profilaktyka przemocy wobec osób starszych na terenie woj. podlaskiego; IX PODLASKIE DNI RODZINY Opracowano Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz Ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, zawarty w publikacji ABC LZI Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe - cykl szkoleń Cykl dla LZI w 2012 r. – seminaria, warsztaty, kursy specjalistyczne

5 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Infrastruktura instytucji GMINY 46 punktów konsultacyjnych w 44 gminach 779 osób skorzystało

6 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Infrastruktura instytucji POWIATY 7 Ośrodków Interwencji Kryzysowej /6 z miejscami całodobowymi – 57 miejsc/ 961 osób (102) 2 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia – 24 miejsca 131 osób (23)

7 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 24 miejsca całodobowe standardy realizowane prawidłowo Powiat kolneński – 353 754,91 zł /358.000 zł/ Powiat suwalski – 363 882,70 zł /360.000 zł/

8 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pomoc osobom doznającym przemocy Interwencja kryzysowa Interwencja kryzysowa GMINYPOWIATY 693 osoby (447 rodzin) {157 dzieci} 1 806 osób (1 417 rodzin) {199 dzieci}

9 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pomoc osobom doznającym przemocy Pomoc całodobowa Pomoc całodobowa POWIATY 135 osób (62 rodziny) {73 dzieci}

10 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pomoc osobom doznającym przemocy Inne formy pomocy Inne formy pomocy FORMYGMINYPOWIATY OGÓŁEM685 (509 rodzin) 544 (494 rodziny) mieszkania socjalne-31 osób (31 rodzin) działania terapeutyczne209 (143 rodziny) 469 (441 rodzin) program ochrony ofiary przemocy 6 (3 rodziny) 195 (170 rodzin) program terapeutyczny22 (21 rodzin) 187 (178 rodzin)

11 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieskie Karty Wypełniono: 328 NK w 61 gminach (156 przekazanych) 178 NK w 5 powiatach (178 przekazanych) Ogółem 2012 r.: 2 534 NK 1 814 NK-C 1 278 NK-D 1 120 zakończonych

12 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Niebieskie Karty I-VI 2013 1 198 – NK z 2012 1 442 – NK-A w 2013 1 187 Policja 200 JOPS 29 Oświata 20 KRPA 6 Ochrona zdrowia 332 – posiedzenia ZI/ 3 656 – posiedzenia GR 1 008 NK-C (896 k + 112 m) 805 NK-D (71 k + 734 m) 810 zakończonych procedur (67% ustanie; 33% brak zasadności) 53 os. – schronienie w ośrodkach wsparcia (18k, 2m, 33 dz) 1 przypadek odebrania dziecka z rodziny

13 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Działania kierowane do sprawców przemocy Działania interwencyjne ogółem Działania interwencyjne ogółem GMINYPOWIATY 175 osób476 osób

14 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Działania kierowane do sprawców przemocy Programy korekcyjno-edukacyjne 13 powiatów (!)

15 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Programy korekcyjno-edukacyjne Łącznie 323 323 osoby Pełny cykl ukończyło 208 osób (64,3%) w ramach środków finansowych z budżetu państwa 360 231,05 zł

16 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Programy korekcyjno-edukacyjne 2006 - 2012

17 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Programy korekcyjno-edukacyjne I-VI 2013 r. 9 powiatów realizowało programy 9 powiatów realizowało programy 11 powiatów (w tym 6 ponownie) planuje realizację w II półroczu 2013 11 powiatów (w tym 6 ponownie) planuje realizację w II półroczu 2013 170 osób poddanych oddziaływaniom (13 kobiet) 170 osób poddanych oddziaływaniom (13 kobiet) 99 ukończyło pełny cykl (58,23%) 99 ukończyło pełny cykl (58,23%)

18 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Programy korekcyjno-edukacyjne POWIAT/ ROK 2006200720082009201020112012I-VI 2013 Białystok powiat miejski Łomża powiat miejski Suwałki powiat miejski augustowski białostocki bielski grajewski hajnowski kolneński łomżyński moniecki sejneński siemiatycki sokólski suwalski wysokomazowiecki zambrowski

19 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Działalność kontrolna Wojewody 2012 r. – skontrolowano 20 jst: 16 gmin, 4 powiaty 2013 r. – plan kontroli – 32 jst: 30 gmin, 2 powiaty do 19.09 – skontrolowano 22 gminy, 2 powiaty

20 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Działalność kontrolna Wojewody Zadania własne gminy 16 kontroli Ocena prawidłowości realizacji przez gminy zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w art. 6 ust. 2 ustawy Od 01 sierpnia 2010 r. do dnia kontroli Ocena: 2 – pozytywna 3 – pozytywna z uchybieniami 10 – pozytywna z nieprawidłowościami 1 – negatywna

21 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Działalność kontrolna Wojewody Zadania własne gminy Uchybienia i nieprawidłowości nieuregulowanie podstaw prawnych realizacji przez jednostkę kontrolowaną zadań określonych w ustawie o ppwr niepodjęcie uchwały i niezrealizowanie przez gminę programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie nierealizowanie procedury Niebieska Karta (NK) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie procedury NK oraz wzorów formularzy NK brak w składzie ZI przedstawicieli podmiotów wymienionych art. 9a ust. 3 ustawy o ppwr niesystematyczne i nierzetelne prowadzenie dokumentacji indywidualnej osób objętych procedurą NK

22 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Działalność kontrolna Wojewody Zadania powiatu 4 kontrole Ocena prawidłowości realizacji przez powiaty zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy Od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli Ocena: 4 – pozytywna z nieprawidłowościami

23 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Działalność kontrolna Wojewody Zadania własne powiaty nieprawidłowości i uchybienia nie realizowano programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (1 powiat) nie dokonano wpisu w statucie, regulaminie, bądź w zakresie czynności pracowników dotyczącego realizacji przez pcpr zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie realizowano programów profilaktycznych

24 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Działalność kontrolna Wojewody 2013 r. Do dziś: 24 kontrole; 22 w gminach/ 2 w powiatach Ocena prawidłowości realizacji przez gminy i powiaty zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Od 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli Ocena: najczęściej – pozytywna z nieprawidłowościami

25 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Działalność kontrolna Wojewody Uchybienia i nieprawidłowości Zadania gminy brak ngo w składzie ZI nierealizowanie procedury Niebieska Karta zgodnie z rozporządzeniem w sprawie procedury NK oraz wzorów formularzy NK błędy w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (min. brak diagnozy zjawiska; sprawozdawczości i monitorowania) brak podpisanych porozumień pomiędzy wójtem/burmistrzem, a podmiotami wchodzącymi w skład ZI niesystematyczne i nierzetelne prowadzenie dokumentacji indywidualnej osób objętych procedurą NK Zadania powiatu brak diagnozy zjawiska przemocy na terenie powiatu brak programów profilaktycznych brak wpisu w statucie, regulaminie, bądź w zakresie czynności pracowników dotyczącego realizacji przez pcpr zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

26 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

27

28 Poradnictwo specjalistyczne 60 jednostek (11 niepublicznych) 17 powiatów Jednostki poradnictwa specjalistycznego Jednostki świadczące poradnictwo specjalistyczne

29 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

30 Zapewnienie miejsc noclegowych 23 placówki (11 niepublicznych) 11 powiatów miejsca noclegowe/ schronienie całodobowe (15) 590 miejsc

31 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Dziękuję za uwagę Idalia Wyszyńska Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie iwyszynska@bialystok.uw.gov.pl tel. 85/ 74 39 526


Pobierz ppt "PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim Idalia Wyszyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google