Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEWODNIK GIMNAZJALISTY CZYLI ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KROK PO KROKU Powiat Buski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEWODNIK GIMNAZJALISTY CZYLI ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KROK PO KROKU Powiat Buski."— Zapis prezentacji:

1

2

3 PRZEWODNIK GIMNAZJALISTY CZYLI ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KROK PO KROKU Powiat Buski

4 Informator dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

5 GIMNAZJALISTO ! TO JEST WAŻNE DLA CIEBIE Od roku szkolnego 2009/2010 uległy zmianie zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski. Zmiana polega na wprowadzeniu zasad ELEKTRONICZNEGO NABORU do tych szkół.

6 Oferty szkół możesz znaleźć: na stronie: www.swietokrzyskie.edu.com.pl (strona będzie aktywna od 4 maja 2011 r. ) www.swietokrzyskie.edu.com.pl na stronie internetowej Powiatu Buskiego: http://powiat.busko.pl http://powiat.busko.pl w Twoim Gimnazjum w każdej szkole ponadgimnazjalnej Powiatu Buskiego

7 Na stronie www.swietokrzyskie.edu.com.pl wypełnij kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej, możesz wpisać w nim maksymalnie 3 szkoły, w których chciałbyś się uczyć, w każdej ze szkół możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów. Złóż podanie w szkole, którą wybrałeś jako najważniejszą dla Ciebie w terminie od 4 maja do 17 czerwca 2011 r. Do 27 czerwca 2011 r. do godz. 15 00 do szkoły, w której złożyłeś podanie musisz dostarczyć kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.www.swietokrzyskie.edu.com.pl

8 29 czerwca 2011 r. o godz. 12 00 możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś przyjęty i gdzie są jeszcze wolne miejsca – możesz to zrobić za pomocą witryny internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl lub na wywieszonych listach w szkole. Do 1 lipca 2011 r. do godz. 15 00 musisz dostarczyć oryginały: świadectwa, zaświadczenia i wymaganych dokumentów, do tej szkoły, która Cię przyjęła – tym samym potwierdzasz wolę nauki w tej szkole. Jeśli nie dostarczysz tych dokumentów, zostaniesz skreślony z listy przyjętych. www.swietokrzyskie.edu.com.pl

9 4 lipca 2011 r. o godz. 12 00 wywieszone zostaną listy przyjętych i informacje o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach. Informacje te zostaną podane także na stronie www.swietokrzyskie.edu.com.pl Jeżeli nie zostałeś przyjęty do żadnej ze szkół do 8 lipca 2011 r. do godz. 15 00 wybierz szkołę, w której są wolne miejsca i tam zanieś oryginalne dokumenty. W dniu 11 lipca 2011 r. o godz. 12 00 nastąpi ostateczne wywieszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych. www.swietokrzyskie.edu.com.pl

10 Przewodnik Gimnazjalisty Systemu Rekrutacji Optivum

11 Zanim zdecydujesz, do których szkół będziesz kandydował, zapoznaj się ofertami tych szkół. Można to zrobić poprzez: analizę ich ofert, wizytę w tych szkołach, zapoznanie się z informacją o szkole w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły, zapoznanie się z obowiązującymi w szkołach regulaminami rekrutacji, zapoznanie się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki), analizę swoich szans.

12 Pamiętaj: Dokonując wyboru masz prawo kandydować maksymalnie do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez Ciebie kolejności

13 Przeglądanie ofert szkół Wejdź na stronę: www.swietokrzyskie.edu.com.pl Aby rozpocząć przeglądanie ofert wybierz Menu > Oferta szkół W tym miejscu możesz zapoznać się z ofertami szkół ponadgimnazjalnychwww.swietokrzyskie.edu.com.pl

14

15 Pełna oferta poszczególnych szkół otworzy się po kliknięciu przycisku OFERTA znajdującego się po prawej stronie każdej ze szkół

16 Zaawansowane Wyszukiwanie Oddziałów Proces ten składa się z 3 kroków Krok 1 W tym miejscu wybierz miejscowość i interesującą Cię szkole

17

18 Krok 2 Zaznacz przedmioty oraz języki, które Cię interesują

19

20 Wyszukiwane są klasy zawierające wszystkie wskazane przez Ciebie przedmioty rozszerzone. Zaznaczenie większej liczby przedmiotów rozszerzonych zmniejsza liczbę wyszukiwanych klas

21 Krok 3 W tym miejscu ukaże się lista szkół przez Ciebie szukanych

22

23 Jeśli już dokonałeś wyboru, śmiało możesz przystąpić do rejestracji w systemie ELEKTRONICZNEGO WSPOMAGANIA REKRUTACJI OPTIVUM.

24 Wersja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których konto w systemie zakłada gimnazjum Aby móc przystąpić do elektronicznej rekrutacji, musi Ci zostać przydzielone konto w systemie, Twoje Gimnazjum przekaże Ci hasła i login. Informacje wprowadzone do systemu przez Twoje Gimnazjum znajdują się w szarych polach oznaczających, że nie możesz modyfikować tych wpisów. Sprawdzasz tylko, czy są poprawne. Jeśli zauważysz jakiś błąd musisz skontaktować się z sekretariatem lub z wychowawcą w Twoim Gimnazjum. Białe pola są aktywne i możesz je uzupełniać lub zmieniać. W pierwszym kroku będzie to telefon kontaktowy i konto e-mail. Podanie e-maila nie jest obowiązkowe, jednak może ułatwić kontakt z Tobą. UWAGA: Po pierwszym załogowaniu zmień hasło. Użyj hasła łatwego do zapamiętania i nikomu go nie udostępniaj Etapy działania

25 Etap 1 Sprawdzenie danych na koncie, wybór szkół i oddziałów Wersja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których konto w systemie zakłada gimnazjum Krok 1/5 Sprawdzenie podstawowych danych osobowych Etapy działania

26

27 Wersja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto Pierwszym etapem jest założenie przez Ciebie osobistego konta na stronie internetowej systemu www.swietokrzyskie.edu.com.pl poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła. Możesz to zrobić w Gimnazjum na lekcjach informatyki, w domu, u kolegi lub w innym miejscu. Strona internetowa będzie dostępna od 4 maja 2011 r.www.swietokrzyskie.edu.com.pl Jeśli nie masz dostępu do Internetu, to w terminie składania podań, w szkołach ponadgimnazjalnych zostaną uruchomione specjalne punkty, w których będziesz mógł założyć swoje konto. UWAGA Użyj hasła łatwego do zapamiętania i nikomu go nie udostępniaj. Podczas zakładania konta, gdy przejdziesz do drugiego kroku, system wygeneruje Twój identyfikator (login), pod którym będziesz rozpoznawany w systemie. Koniecznie należy go zapisać i zachować. Podanie e-maila nie jest obowiązkowe, jednak może ułatwić kontakt z Tobą. Krok 1/5 Wypełnienie podstawowych danych osobowych

28

29 Wersja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których konto w systemie zakłada gimnazjum Krok 2/5 Sprawdzenie szczegółowych danych osobowych i adresowych

30

31

32 Jeśli spełniasz powyższe kryteria i je zaznaczysz, wówczas skorzystasz z prawa pierwszeństwa przyjęcia do danej klasy w przypadku, gdy osiągniesz tyle samo punktów, co inny kandydat. Sprawdź, czy dane szczegółowe są poprawne oraz czy wpisane są numery telefonów kontaktowych do rodziców (opiekunów prawnych). W przypadku, gdy nie ma numerów telefonów lub są nieaktualne, możesz dokonać w tych polach korekty lub wpisu.

33 Wersja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto Krok 2/5 Wypełnienie szczegółowych danych osobowych i adresowych

34

35

36 Jeśli spełniasz powyższe kryteria i je zaznaczysz, wówczas skorzystasz z prawa pierwszeństwa przyjęcia do danej klasy w przypadku, gdy osiągniesz tyle samo punktów, co inny kandydat.

37 Krok 3/5 wspólny dla obu wersji - Wybór języków W celach informacyjnych dla szkoły możesz wskazać, jakich języków obcych chciałbyś się uczyć, gdybyś mógł je wybierać dowolnie.

38

39 Krok 4/5 wspólny dla obu wersji - Wybór szkół Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności

40

41

42 Krok 5/5 wspólny dla obu wersji - Wybór oddziałów W obrębie tych szkół wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Jest to krok ostatni i najważniejszy

43

44 UWAGA: Bardzo ważne jest to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, oznacza ten, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Rozważ dobrze kolejność oddziałów.

45 Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to tzw. SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU. Jej nazwa oraz adres będzie wyeksponowany na stronie głównej Twojego konta. Jeżeli wśród szkół, które wybrałeś jedna z nich kształci w zawodzie (technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa), powinieneś pamiętać o tym, że warunkiem przyjęcia Cię do tej szkoły jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie.

46 Zanim wybierzesz technikum lub zasadniczą szkołę zawodową proponujemy, byś sprawdził swój stan zdrowia pod kątem kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie. Zdarza się bowiem, że po przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej, po badaniach lekarskich uczniów okazuje się, że niektórzy z nich nie mogą uczyć się w danej klasie (w danym zawodzie), gdyż nie pozwala im na to ich stan zdrowia np. elektrykiem nie może zostać osoba posiadająca wadę wzroku – będąca daltonistą. Dlatego bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie Twojego stanu zdrowia.

47 Etap 2 - wspólny dla obu wersji wydrukowanie podania i dostarczenie go do szkoły pierwszego wyboru

48 Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi Rodzice (prawni opiekunowie). Zanieś podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru. Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 17 czerwca 2011 r. o godz. 15 00 Nie czekaj do ostatniej chwili !!!

49 UWAGA: Po dostarczeniu podania do szkoły pierwszego wyboru nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów na swoim koncie w Internecie. Jeżeli informacja w systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.

50 UWAGA: Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Internecie zostanie zablokowana przez System. W przypadku, gdybyś jednak chciał zmienić swoją listę preferencji (zmienić kolejność oddziałów na liście, lub dodać nowe oddziały), już po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu Twojego podania musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru z pisemnym oświadczeniem opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie Twojego podania. Po jego wycofaniu i wprowadzeniu zmian na liście preferencji musisz ponownie wydrukować podanie i zanieść je do nowowybranej szkoły pierwszego wyboru. Będzie to ta sama szkoła, w której już składałeś podanie, jeśli zmiany na Twojej liście dotyczyły pozostałych oddziałów, lub inna szkoła, jeśli na pierwszym miejscu Swojej listy wybrałeś oddział w innej szkole. Możesz to jednak zrobić najpóźniej do 17 czerwca 2011 r.

51 Weryfikacja podania w szkole może trwać do 5 dni. Gdyby po tym czasie informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą, w której składałeś dokumenty. Tak będzie wyglądać informacja o zaakceptowaniu przez szkołę Twojego podania

52

53 Etap 3 sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru

54 Wersja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których konto w systemie zakłada gimnazjum Krok 1/2 sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru

55

56 Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i ewentualnie kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał i ewentualnie kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dane zawarte w tych dokumentach zostaną automatycznie wprowadzone do systemu przez Twoje Gimnazjum. UWAGA: Koniecznie sprawdź poprawność wprowadzonych do systemu danych. W razie wystąpienia niezgodności danych na Twoim koncie z dokumentami zgłoś się do Swojego Gimnazjum.

57

58

59 Po wypełnieniu formularza w systemie, do szkoły pierwszego wyboru, zanieś tyle kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ile szkół wybrałeś w systemie (np. jeśli wybrałeś trzy szkoły – zanieś 3 kopie). UWAGA: Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu.

60

61 Wersja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru Po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wypełnij umieszczony w systemie formularz osiągnięć (dostępny po zalogowaniu się).

62

63 W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach, które zostały wpisane na Twoim świadectwie. Pamiętaj, by wpisywać do systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie.

64

65 Po wypełnieniu formularza w systemie, do szkoły pierwszego wyboru, zanieś tyle kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ile szkół wybrałeś w systemie (np. jeśli wybrałeś trzy szkoły – zanieś 3 kopie). Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów od 4 maja 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. do godz. 15 00

66 Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez Ciebie do formularza w Internecie z informacjami zawartymi na świadectwie i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie Twojego konta. Pozwoli to sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru. UWAGA: Oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu

67

68 Etap 4 - wspólny dla obu wersji sprawdzenie wyników rekrutacji W dniu 29 czerwca 2011 r. o godzinie 12 00 na listach wywieszonych w szkole pierwszego wyboru oraz na stronie Twojego konta, znajdziesz informację, do którego oddziału, w której szkole się dostałeś. Będziesz mógł również skorzystać z usługi przesłania tej informacji SMS-em. Szczegóły dotyczące tej usługi zostaną przesłane na Twoje konto.

69 Etap 5 - wspólny dla obu wersji potwierdzenie woli podjęcia nauki Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba dostarczyć niezwłocznie do szkoły, do której się dostałeś UWAGA Jeżeli nie dostarczysz dokumentów do szkoły w terminie do 1 lipca 2011 r. do godziny 15 00, będzie to oznaczać Twoją rezygnację z kandydowania do tego oddziału i zostaniesz skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia W dniu 4 lipca 2011 r. o godzinie 12 00 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy przyjętych uczniów, którzy złożyli oryginały dokumentów.

70 Etap 6 - wspólny dla obu wersji rekrutacja uzupełniająca Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę Wolne miejsca dostępną w systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą.

71 UWAGA Listy wolnych miejsc zostaną też Wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych W szkołach dysponujących wolnymi miejscami dodatkowe postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne będzie się odbywało do 8 lipca 2011 r. do godz. 15 00

72

73 Do dnia 31 sierpnia 2011 r. trwa dodatkowa rekrutacja dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie lub nie zostali przyjęci do szkoły w terminie uzupełniającym

74 ŻYCZYMY POWODZENIA


Pobierz ppt "PRZEWODNIK GIMNAZJALISTY CZYLI ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KROK PO KROKU Powiat Buski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google