Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki sygnały drogowe i

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki sygnały drogowe i"— Zapis prezentacji:

1 Znaki sygnały drogowe i
Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 czerwca 1999 r.

2 Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
1) znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych, 2) znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli, umieszczonych na nawierzchni drogi, 3) sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory, 4) sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione, 5) sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

3 Znaki ostrzegawcze: uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo; zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach.

4 "niebezpieczny zakręt w prawo"
"niebezpieczny zakręt w lewo" "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo"

5 podporządkowaną występującą po obu stronach"
"skrzyżowanie dróg" "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach" "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie" "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"

6 "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony"
Znaki A-6d i A-6e ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku. "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony" "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" "ustąp pierwszeństwa" Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem.

7 "przejazd kolejowy bez zapór" "skrzyżowanie o ruchu okrężnym"
"przejazd kolejowy z zaporami" Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe. tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

8 Znak A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów. "nierówna droga" "próg zwalniający" "zwężenie jezdni - dwustronne" "zwężenie jezdni - lewostronne" "zwężenie jezdni - prawostronne"

9 "roboty na drodze" "ruchomy most" "śliska jezdnia" "przejście dla pieszych" " dzieci"

10 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym"
"zwierzęta gospodarskie" "zwierzęta dzikie" "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" "boczny wiatr" "niebezpieczny zjazd" "tramwaj"

11 "stromy podjazd" "rowerzyści" "spadające odłamki skalne" "nabrzeże lub brzeg rzeki" "sypki żwir" "lotnisko"

12 „sygnały świetlne” "inne niebezpieczeństwo" "niebezpieczne pobocze" "oszronienie jezdni" "zator drogowy" "wypadek drogowy"

13 A teraz sprawdź swoją wiedzę o znakach

14 Za chwilę zaczną się pojawiać kolejne znaki ostrzegawcze
Za chwilę zaczną się pojawiać kolejne znaki ostrzegawcze. Waszym zadaniem jest skojarzenie znaku z opisem, który został podany w prezentacji. Jeżeli już tego dokonacie to możecie sprawdzić czy dobrze odpowiedzieliście – wystarczy kliknąć myszką i pojawi się opis znaku. ZACZYNAMY !!!

15 „niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo”
„wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony”

16 „niebezpieczne pobocze”
„nierówna droga”

17 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym"
"sypki żwir" "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym"

18 "oszronienie jezdni" "roboty na drodze"

19 "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"
"stromy podjazd"

20 "zwężenie jezdni - lewostronne"
"śliska jezdnia"

21 Sprawdź swoje wiadomości raz jeszcze
Przed Tobą kilka pytań dotyczących znaków ostrzegawczych. Kliknij na wybranej odpowiedzi, a dowiesz się czy odpowiedziałeś prawidłowo czy też nie. ŻYCZYMY POWODZENIA

22 Jaki to znak? a) zwężenie jezdni - dwustronne
b) skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie c) skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

23 Prawidłowa odpowiedź Przejdź dalej

24 Błędna odpowiedź Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

25 Znak, który ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni, którą mogą być zarówno garby, jak i dziury utrudniające jazdę to: a) b) c)

26 Prawidłowa odpowiedź Przejdź dalej

27 Błędna odpowiedź Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

28 Co to za znak? a) niebezpieczne pobocze b) sypki żwir
c) spadające odłamki skalne

29 Prawidłowa odpowiedź Przejdź dalej

30 Błędna odpowiedź Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

31 Znak, który ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej to: a) b) c)

32 Prawidłowa odpowiedź Przejdź dalej

33 Błędna odpowiedź Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

34 Który znak oznacza, że na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym (czyli takim, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej, ani nie kieruje ruchem uprawniona osoba np. policjant) pierwszeństwo będzie miał pojazd nadjeżdżający z prawej strony (za wyjątkiem pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo bez względu na to, z której strony nadjeżdża):

35 Prawidłowa odpowiedź Przejdź dalej

36 Błędna odpowiedź Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

37 Który znak nakazuje ustąpienie pierwszeństwa:

38 Prawidłowa odpowiedź Przejdź dalej

39 Błędna odpowiedź Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

40 Który znak jest znakiem ostrzegawczym:

41 Prawidłowa odpowiedź Przejdź dalej

42 Błędna odpowiedź Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

43 KONIEC Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Znaki sygnały drogowe i"

Podobne prezentacje


Reklamy Google