Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ."— Zapis prezentacji:

1 Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 czerwca 1999 r.

2 1) znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych, 2) znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli, umieszczonych na nawierzchni drogi, 3) sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory, 4) sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione, 5) sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze. Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:

3 uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo; zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach. Znaki ostrzegawcze:

4 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo" "niebezpieczny zakręt w prawo" "niebezpieczny zakręt w lewo" "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo"

5 "skrzyżowanie dróg" "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach" "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie" "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"

6 "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony" "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" "ustąp pierwszeństwa" Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znaki A-6d i A-6e ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

7 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" "przejazd kolejowy z zaporami" "przejazd kolejowy bez zapór" Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe. tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

8 "nierówna droga""próg zwalniający" Znak A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów. "zwężenie jezdni - dwustronne" "zwężenie jezdni - prawostronne" "zwężenie jezdni - lewostronne"

9 "ruchomy most" "roboty na drodze" "śliska jezdnia" "przejście dla pieszych"" dzieci"

10 "zwierzęta gospodarskie" "zwierzęta dzikie" "boczny wiatr" "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" "tramwaj" "niebezpieczny zjazd"

11 "stromy podjazd""rowerzyści""spadające odłamki skalne" "lotnisko" "nabrzeże lub brzeg rzeki""sypki żwir"

12 "oszronienie jezdni""zator drogowy""wypadek drogowy" sygnały świetlne"inne niebezpieczeństwo""niebezpieczne pobocze"

13

14 Za chwilę zaczną się pojawiać kolejne znaki ostrzegawcze. Waszym zadaniem jest skojarzenie znaku z opisem, który został podany w prezentacji. Jeżeli już tego dokonacie to możecie sprawdzić czy dobrze odpowiedzieliście – wystarczy kliknąć myszką i pojawi się opis znaku.

15 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

16 niebezpieczne pobocze nierówna droga

17 "sypki żwir" "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym"

18 "oszronienie jezdni" "roboty na drodze"

19 "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie" "stromy podjazd"

20 "zwężenie jezdni - lewostronne" "śliska jezdnia"

21 Przed Tobą kilka pytań dotyczących znaków ostrzegawczych. Kliknij na wybranej odpowiedzi, a dowiesz się czy odpowiedziałeś prawidłowo czy też nie. ŻYCZYMY POWODZENIA

22 Jaki to znak? a) zwężenie jezdni - dwustronnezwężenie jezdni - dwustronne b) skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieskrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie c) skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachskrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

23 Przejdź dalej

24 Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

25 a) b) c) Znak, który ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni, którą mogą być zarówno garby, jak i dziury utrudniające jazdę to:

26 Przejdź dalej

27 Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

28 a) niebezpieczne poboczeniebezpieczne pobocze b) sypki żwirsypki żwir c) spadające odłamki skalnespadające odłamki skalne Co to za znak?

29 Przejdź dalej

30 Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

31 a) b) c) Znak, który ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej to:

32 Przejdź dalej

33 Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

34 Który znak oznacza, że na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym (czyli takim, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej, ani nie kieruje ruchem uprawniona osoba np. policjant) pierwszeństwo będzie miał pojazd nadjeżdżający z prawej strony (za wyjątkiem pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo bez względu na to, z której strony nadjeżdża):

35 Przejdź dalej

36 Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

37 Który znak nakazuje ustąpienie pierwszeństwa:

38 Przejdź dalej

39 Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

40 Który znak jest znakiem ostrzegawczym:

41 Przejdź dalej

42 Wróć i spróbuj odpowiedzieć jeszcze raz

43


Pobierz ppt "Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google