Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja Europejska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja Europejska"— Zapis prezentacji:

1 Integracja Europejska

2

3 Co to jest integracja europejska?
Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym. Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego. Obecnie procesy integracyjne w Europie najpełniej realizowane są w ramach Unii Europejskiej, powstałej w 1993 roku na bazie Wspólnot Europejskich.

4 Rodzaje integracji integracja ekonomiczna (gospodarcza), polegająca na usuwaniu ograniczeń w handlu między państwami i zapewnieniu swobody przepływu towarów, usług, osób oraz kapitału. integracja polityczna polegająca na tworzeniu instytucjonalnych mechanizmów i procedur podejmowania decyzji.

5 Czynniki integracji wola polityczna państw, komplementarność gospodarek, odpowiedni poziom rozwoju gospodarczego (tylko kraje wysoko rozwinięte ???) równomierność poziomu gospodarczego sprzyjające położenie geograficzne, jednolity ustrój polityczny i gospodarczy, prowadzenie liberalnej polityki handlowej.

6 Pięć etapów integracji gospodarczej
Unia celna; - zniesienie wszelkich ograniczeń wewnątrz i wprowadzenie ujednoliconych ceł zewnętrznych Strefa wolnego handlu – polega na zniesieniu ceł i ograniczeń w handlu między krajami. Bariery mogą być zniesione na wszystkie bądź wybrane grupy towarów. W stosunku do państw zewnętrznych utrzymane są autonomiczne taryfy celne. Wspólny rynek- wprowadzenie swobodnego przepływu towarów, siły roboczej i usług i kapitału między członkami integracji. Unia gospodarczo walutowa- wspólne ustalanie celów polityki gospodarczej, koordynowanie budżetów, unifikacja polityki pieniężnej i wspólna waluta. Pełna integracja lub unia polityczna- wprowadzenie pełnej unifikacji systemów gospodarczych państw w zakresie polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej włącznie z polityką zagraniczną , systemem bezpieczeństwa i obroną (stworzenie jednego państwa )

7 Kraje, które stały się członkami Unii Europejskiej 1 maja 2004

8 Podpisanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

9 Siedziby instytucji Unii Europejskiej

10 Siedziby instytucji Unii Europejskiej
Nazwa instytucji Siedziba 1. Biuro Ombudsmana Strasburg 2. Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Luksemburg 3. Centralne Biuro Pomiarów Jądrowych Euroatomu Geel (Belgia) 4. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 5. European University Institute Florencja 6. Europejska Agencja Ochrony Środowiska Naturalnego Kopenhaga 7. Europejski Bank Centralny Frankfurt nad Menem 8. Europejski Bank Inwestycyjny 9. Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) 10.Europol Haga 11.Insytuty naukowo badawcze Euroatomu Ispra(Włochy): Karlsruhe(Niemcy): Pellen(Holandia) 12. Komisja Europejska Bruksela (siedziba główna) 13. Komitet Ekonomiczno-Społeczny Bruksela 14. Komitet Regionów 15. Parlament Europejski Bruksela (komisje); Luksemburg (Sekretariat); Strasburg (obrady plenarne) 16. Rada Europejska miasta w państwach sprawujących prezydencję UE 17. Rada Unii Europejskiej 18. Trybunał Rewidentów Księgowych Siedziby instytucji Unii Europejskiej

11 Haga - siedziba Europolu

12 Państwa zrzeszone w Europolu

13 Budynki Unii Europejskiej

14 Siedziba Parlamentu UE w Strasburgu

15 Rada Europy

16 Koniec Autorem pracy jest: Damian Żebrowski


Pobierz ppt "Integracja Europejska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google