Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkusz Kalkulacyjny opracowa ł a: Alicja Rusek. Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny to zaawansowany kalkulator, który s ł u ż y mi ę dzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkusz Kalkulacyjny opracowa ł a: Alicja Rusek. Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny to zaawansowany kalkulator, który s ł u ż y mi ę dzy."— Zapis prezentacji:

1 Arkusz Kalkulacyjny opracowa ł a: Alicja Rusek

2 Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny to zaawansowany kalkulator, który s ł u ż y mi ę dzy innymi do oblicze ń matematycznych. Arkusz kalkulacyjny to zaawansowany kalkulator, który s ł u ż y mi ę dzy innymi do oblicze ń matematycznych. Mo ż e by ć u ż ywany te ż do magazynowania danych. Mo ż e by ć u ż ywany te ż do magazynowania danych. Mo ż esz, przyk ł adowo, u ż ywa ć arkusza kalkulacyjnego w celu obliczenia ś redniej ocen na ś wiadectwie Mo ż esz, przyk ł adowo, u ż ywa ć arkusza kalkulacyjnego w celu obliczenia ś redniej ocen na ś wiadectwie Arkusz kalkulacyjny mo ż e obejmowa ć jeden lub wi ę cej "arkuszy (zeszytów). Arkusz kalkulacyjny mo ż e obejmowa ć jeden lub wi ę cej "arkuszy (zeszytów). Ró ż ne arkusze mog ą by ć u ż ywane do u ł atwienia Ci organizowania swych danych. Przyk ł adowo, jeden arkusz kalkulacyjny mo ż e zawiera ć ś redni ą ocen z jednego roku szkolnego. Ró ż ne arkusze mog ą by ć u ż ywane do u ł atwienia Ci organizowania swych danych. Przyk ł adowo, jeden arkusz kalkulacyjny mo ż e zawiera ć ś redni ą ocen z jednego roku szkolnego.

3 Podsumowuj ą c Arkusz kalkulacyjny s ł u ż y do: planowania swoich dochodów i wydatków, planowania swoich dochodów i wydatków, tworzenia planów lekcji, tworzenia planów lekcji, wykonywania oblicze ń matematycznych, wykonywania oblicze ń matematycznych, ś ledzenia wykorzystania czasu, ś ledzenia wykorzystania czasu, tworzenia ró ż nych list i baz danych. tworzenia ró ż nych list i baz danych.

4 Rodzaje arkuszy kalkulacyjnych: W ś rodowisku Windows najbardziej znanym arkuszem kalkulacyjnym jest Microsoft Excel z pakietu Microsoft Office. WindowsMicrosoft ExcelWindowsMicrosoft Excel Do najbardziej zaawansowanych produktów tej kategorii mo ż na tak ż e zaliczy ć arkusze w pakietach biurowych: WordPerfect Office (Quattro Pro), WordPerfect Office (Quattro Pro),Quattro ProQuattro Pro OpenOffice.org (OpenOffice.org Calc), OpenOffice.org (OpenOffice.org Calc),OpenOffice.org CalcOpenOffice.org Calc Gnumeric – (GNOME), Gnumeric – (GNOME), GnumericGNOME GnumericGNOME KSpread – (KDE), KSpread – (KDE), KSpreadKDE KSpreadKDE pakiet biurowy. pakiet biurowy. pakiet biurowy pakiet biurowy

5 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Office Excel to dokument sk ł adaj ą cy si ę z kolumn i rz ę dów, w którym Excel przechowuje i prezentuje informacje.

6

7 Opracowano na podstawie: 1. czasopisma PC OK, oraz 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkusz_kalkulacyjny, http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkusz_kalkulacyjny 3. http://www.integriert-studieren.jku.at/idol/pl/spreadsheets.html#h1. http://www.integriert-studieren.jku.at/idol/pl/spreadsheets.html#h1

8 Tyle teorii, a teraz przejd ź my do praktyki Tyle teorii, a teraz przejd ź my do praktyki


Pobierz ppt "Arkusz Kalkulacyjny opracowa ł a: Alicja Rusek. Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny to zaawansowany kalkulator, który s ł u ż y mi ę dzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google