Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T44 Przepisy bhp podczas wytwarzania części maszyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T44 Przepisy bhp podczas wytwarzania części maszyn."— Zapis prezentacji:

1 T44 Przepisy bhp podczas wytwarzania części maszyn.

2 Podczas obsługi maszyn i urządzeń każdy pracownik – w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pracy oraz bezpieczeństwa powszechnego – powinien przestrzegać następujących zasad: Dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a także o zdrowie osób, z którymi wykonuje pracę; Używać w pracy środków ochrony osobistej i urządzeń ochronnych przewidzianych na danym stanowisku pracy; Znać instrukcje obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń, na których ma pracować; Sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń przed rozpoczęciem pracy; W razie wystąpienia usterek zgłosić je bezpośredniemu przełożonemu; Sprawdzić stan oświetlenia i wentylacji na stanowisku pracy; Przygotować materiał do obróbki w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo pracy; Zaznajomić się z dokumentacją technologiczną dotyczącą operacji na danym stanowisku; Przygotować narzędzia kontrolno – pomiarowe potrzebne na danym stanowisku i sprawdzić ich stan; Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenia i maszyny o napędzie elektrycznym spod napięcia; Oczywiście stanowisko robocze po zakończeniu pracy; Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stwarza zagrożeń dla innych osób; Wypadki natychmiast zgłaszać przełożonemu.

3 Przedstawione zalecenia są to ogólne zasady bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 W zależności od wybranej techniki wytwarzania pojawiają się dodatkowe zagrożenia dla pracowników, wynikające ze specyfiki danego procesu. W odlewniach najwięcej wypadków zdarza się podczas przenoszenia przewożenia ładunków. Zagrożeniem jest ciekły metal oparzenia z nim związane. Czynnikiem szkodliwym są pyły krzemowe, gazy i pary wydzielane podczas topienia metalu. Podczas obróbki plastycznej główne zagrożenie wypadkowe stanowią młoty, prasy i walcarki. Uciążliwy jest także hałas pracujących maszyn i wysoka temperatura pochodząca od pieców grzewczych. Podczas obróbki skrawaniem najczęstsze wypadki to skaleczenia spowodowane niewłaściwym sposobem oczyszczania wiórów z urządzeń skrawających lub niestosowaniem osłon ochronnych części wirujących maszyn i urządzeń.


Pobierz ppt "T44 Przepisy bhp podczas wytwarzania części maszyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google