Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 25

2 Streszczenie Prowadząc działalność gospodarczą, czasem musimy podjąć decyzję o zawieszeniu swojej działalności gospodarczej. Obecnie platforma CEIDG sprawia, że ta procedura nie jest już tak bardzo uciążliwa. Niemniej jednak należy poznać kilka zasad odnośnie zawieszania działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie działalności, nie może w tym czasie mieć nawiązanego stosunku pracy z żadnym pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. WAŻNE! Osoby zawieszające działalność nie przestają być przedsiębiorcami. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Zgłoszenie zawieszenia lub wznowienia Zgłoszenie zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej odbywa się poprzez ten sam formularz wniosku, który wykorzystuje się w celu wpisu działalności do CEIDG. Wniosek o zawieszenie działalności Wniosek o wznowienie działalności - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Jak złożyć wniosek? Wniosek o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej można złożyć na dwa sposoby: on-line – przy założeniu, że twój wpis został już przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia, w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym, (wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Błędnie wypełniony wniosek… co dalej? Jeśli z jakichkolwiek przyczyn, wniosek nie będzie poprawny to w przypadku, gdy : wniosek został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku, wniosek został złożony w urzędzie gminy – urząd gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Na jak długo mogę zawiesić działalność? Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Co może przedsiębiorca w okresie zawieszenia? Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może prowadzić działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów. Natomiast ma prawo: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Co może przedsiębiorca w okresie zawieszenia? – c.d. uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych dotyczących prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej; wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; może podlegać kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 … ciąg dalszy nastąpi ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google