Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ TURYSTYKI WIEJSKIEJ PO 2013 R. DR ALEKSANDRA CHLEBICKA IV MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI, KIELCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ TURYSTYKI WIEJSKIEJ PO 2013 R. DR ALEKSANDRA CHLEBICKA IV MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI, KIELCE."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ TURYSTYKI WIEJSKIEJ PO 2013 R. DR ALEKSANDRA CHLEBICKA IV MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI, KIELCE 2012

2 Plan prezentacji Dlaczego turystyka wiejska jest wspierana w ramach WPR? W jaki sposób WPR wspiera turystykę wiejską? Jakie zmiany w kształcie WPR po 2013 r. ? Jakie działania w PROW po 2013 r. dla rozwoju turystyki wiejskiej? Podsumowanie 2

3 Dlaczego turystyka wiejska jest wspierana w ramach WPR? 3 Głównymi beneficjentami WPR pozostają rolnicy, coraz większy nacisk kładzie się na wielofunkcyjny charakter rolnictwa (wzrost znaczenia II filara)

4 Dlaczego turystyka wiejska jest wspierana w ramach WPR? Turystyka wiejska rozumiana jako całokształt gospodarki turystycznej na trenach wiejskich dla wsi oznacza: dodatkowy dochód dla rolników; wykorzystanie wolnych zasobów; tworzenie miejsc pracy; poprawę infrastruktury wiejskiej; aktywizację społeczności wiejskiej; zachowanie dziedzictwa kulturowego; estetyzację wsi. 4

5 Jak WPR wspiera rozwój turystyki wiejskiej? Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w szczególności Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (oś 3) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (oś 3) Leader (oś 4) 5

6 Na czym polega reforma WPR po 2013? Kalendarz reformy 6 rokdziałania KE i polskiego rządu 2008Wyniki health checku 2010Debata ogólnounijna dotycząca oceny WPR i kierunków 2011Propozycje legislacyjne KE 2012Uzyskanie politycznej zgody co do kształtu WPR po 2013 2013Wybór opcji przez kraje 2014-2020Realizacja zreformowanej WPR

7 Na czym polega reforma WPR po 2013? 7 WPR bardziej skuteczna zmiany w filarze I odpowiadająca nowym wyzwaniom zintegrowana wewnętrznie i zewnętrznie ukierunkowana uproszczona zmiany w filarze II budżet 2014- 2020 w mld euro Filar I317,2 Filar II101,2 dodatk owe 17,1

8 Jakie zmiany w WPR po 2013? - ROW priorytety transfer wiedzy w rolnictwie i leśnictwie konkurencyjno ść rolnictwa i żywotność gospodarstw rolnych organizacja łańcucha żywnościowego i zarządzania ryzykiem w rolnictwie ochrona i poprawa stanu ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa efektywne wykorzystywa nie surowców i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną potencjał miejsc pracy cele przekrojowe konkurencyjność rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich 8

9 A. Wsparcie na założenie nowego przedsięwzięcia/przedsiębiorstwa (start up) w ramach działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich zakres: wsparcie na założenie nowego przedsiębiorstwa obejmującego działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich uzależnione od biznes planu, którego wdrożenie musi rozpocząć się w terminie 6 miesięcy od wydania decyzji o udzieleniu pomocy beneficjenci: rolnicy bądź członkowie gospodarstwa rolnego, różnicujący działalność w kierunku działalności nierolniczej, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich poziom wsparcia: maks 70.000 euro na beneficjenta B. Inwestycje w działalność pozarolniczą beneficjenci:… 9 Działania w PROW po 2013 na rzecz turystyki wiejskiej Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej (art. 20)

10 Zwłaszcza: inwestycje organów publicznych w infrastrukturę rekreacyjną, informację turystyczną i oznaczanie miejsc turystycznych; badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i krajobrazu wiejskiego, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych; Beneficjenci jeszcze niedoprecyzowane (podmioty publiczne / władze lokalne, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne) kontynuacja 10 Działania w PROW po 2013 na rzecz turystyki wiejskiej i odnowa wsi (art. 21) Podstawowe usługi i odnowa wsi (art. 21) Leader

11 Działania w PROW po 2013 na rzecz turystyki wiejskiej Wiele działań pośrednio wspierających, które dofinansowują: ochronę przyrody, krajobrazu, kultury na obszarach wiejskich, rozwój infrastruktury, produkcję ekologiczną oraz nowe instrumenty wspierające : innowacyjność, transfer wiedzy do praktyki, współpracę zarówno pomiędzy podmiotami sektora publicznego jak i między sektorem publicznym i prywatnym. 11

12 Podsumowanie 12 WPR utożsamia się coraz bardziej z polityką UE wobec obszarów wiejskich; Reforma podkreśla wielofunkcyjny charakter WPR – żywność, środowisko, energia, obszary wiejskie; Rozwój turystyki na obszarach wiejskich wpisuje się w nowe cele i priorytety ROW w nowej perspektywie finansowej; W nowym PROW przewidziane są działania wspierające w sposób bezpośredni i pośredni turystykę na wsi; Na obecnym etapie procesu reformy (propozycje legislacyjne KE) trudno mówić o szczegółach finansowania ale należy się spodziewać, że będzie nie mniejsze niż w obecnej perspektywie (więcej pośrednio wspierających).

13 Dziękuję za uwagę! 13


Pobierz ppt "WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ TURYSTYKI WIEJSKIEJ PO 2013 R. DR ALEKSANDRA CHLEBICKA IV MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI, KIELCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google