Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fukcje w SQL1 [1 1] ADD AGAINST ALL ALTER ANALYZE AND AS ASC BETWEEN BINARY BINLOG BOTH BY CASCADE CASE CHANGE CHARACTER COLUMN CONSTRAINT CREATE CROSS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fukcje w SQL1 [1 1] ADD AGAINST ALL ALTER ANALYZE AND AS ASC BETWEEN BINARY BINLOG BOTH BY CASCADE CASE CHANGE CHARACTER COLUMN CONSTRAINT CREATE CROSS."— Zapis prezentacji:

1 Fukcje w SQL1 [1 1] ADD AGAINST ALL ALTER ANALYZE AND AS ASC BETWEEN BINARY BINLOG BOTH BY CASCADE CASE CHANGE CHARACTER COLUMN CONSTRAINT CREATE CROSS DATABASE DATABASES.... Syntax.txt: Należy podać lokalizację pliku i wtedy wybrane wyrazy pisze w kolorze niebieskim

2 Fukcje w SQL2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Struktura zapytania (kwerendy) èSELECT lista atrybutów wyświetlanych w odpowiedzi *, ALL wskazuje że wszystkie atrybuty mają być wyświetlone FROM tabela lub tabele do których jest zapytanie WHERE warunki wyboru ;

9 Fukcje w SQL9 Tabela Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) SELECT surname, email FROM Persons WHERE surname='Smith' AND forename='John' ; ze zmianą nazw atrybutów SELECT surname AS name, email AS contact FROM Persons WHERE surname='Smith' AND forename='John' ;

10 Fukcje w SQL10

11 Fukcje w SQL11

12 Fukcje w SQL12 Eliminacja duplikatów SQL nie eliminuje duplikatów, chyba że użyjemy instrukcji DISTINCT Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) SELECT DISTINCT forename FROM Persons WHERE surname='Smith' ;

13 Fukcje w SQL13

14 Fukcje w SQL14 Porównywanie ciągów znakowych SELECT surname, forename, email FROM Persons WHERE email LIKE '%@inf.ethz.ch' ; SELECT surname, forename, email FROM Persons WHERE surname < 'N' ;

15 Fukcje w SQL15

16 Fukcje w SQL16 System aliasów System aliasów można wykorzystać, jeśli chcemy porównywać zmienne z tej samej tabeli. jest wygodny, gdy chcemy uniknąć dwuznaczności używając powtarzających się nazw atrybutów. SELECT p1.surname, p2.surname FROM Persons p1, Persons p2 WHERE p1.phone = p2.phone

17 Fukcje w SQL17 Połączenie typu każdy z każdym

18 Fukcje w SQL18 Grouping Specify list of grouping attributes in GROUP BY clause Aggregate operations in SELECT clause applied within groups Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) SELECT forename, COUNT(ahv) FROM Persons GROUP BY forename ;

19 Fukcje w SQL19 Funkcje agregujące COUNT - zwraca liczbę rekordów spełniających warunek SUM - zwraca sumę wartości w kolumnie AVG- znajduje wartość średnią w kolumnie MAX - zwraca wartość maksymalną MIN - zwraca wartość minimalną VARIANCE - zwraca kwadrat odchylenia standardowego STDDEV - podaje odchylenie standardowe

20 Fukcje w SQL20 Funkcje arytmetyczne ABS - wartość bezwzględna CEIL - zaokrągla w górę FLOOR - zaokrągla w dół COS, COSH, SIN, SINH, TAN, TANH - funkcje trygonometryczne EXP, LN, LOG - funkcje logarytmiczne MOD - reszta z dzielenia SQRT - pierwiastek kwadratowy POWER - podnoszenie liczby do potęgi

21 Fukcje w SQL21 Funkcje znakowe CHR - zwraca znak odpowiadający podanej liczbie w kodzie ASCII CONCAT - łączy dwa łańcuchy znakowe UPPER - wyświetla WIELKIMI LITERAMI LOWER - wyświetla małymi literami LPAD - dodaje tekst z lewej strony RPAD - dodaje tekst z prawej strony LTRIM - usuwa wybrany znak z tekstu z lewej strony RTRIM - usuwa wybrany znak z tekstu z prawej strony SUBSTR - wyjmuje ciąg znaków ze łańcucha

22 Fukcje w SQL22 Frazy w SQL WHERE - wybiera rekordy z tabeli STARTING WITH - działa podobnie jak LIKE(wyrażenie) ORDER BY - określa kolumnę sortującą wyniki Group BY - pozwala wyświetlać i obliczać informacje dotyczące kilku rekordów HAVING - wybiera dane zwracane przez GROUP BY

23 Fukcje w SQL23

24 Fukcje w SQL24

25 Fukcje w SQL25

26 Fukcje w SQL26 Więcej niż jedna funkcja agregująca... Ile pieniędzy dostali odbiorcy i ile czeków wystawiono

27 Fukcje w SQL27 Ile pieniędzy dostali odbiorcy na takie same okazje

28 Fukcje w SQL28 Ile czeków wystawiono na tego samego odbiorcę:

29 Fukcje w SQL29 Fraza WHERE wybiera REKORDY spełniające określone kryterium Fraza HAVING umożliwia wybieranie ROZWIĄZAŃ spełniających określone kryterium Frza WHERE nie dziala z funkcjami agregującymi !!!

30 Fukcje w SQL30 Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) SELECT forename, COUNT(ahv) FROM Persons GROUP BY forename HAVING surname < 'N' ; ) ;

31 Fukcje w SQL31 Pytania, niejasności, powtórki

32 Fukcje w SQL32 Joins Persons ( ahv, surname, forename, phone, fax, email, www) Organisations ( orgname, phone, fax, email, www) Worksfor ( ahv, orgname) SELECT orgname, surname, forename FROM Persons, Worksfor, Organisations WHERE Persons.ahv=Worksfor.ahv AND Worksfor.orgname=Organisations.orgname

33 Fukcje w SQL33 JOIN operations SQL standard also supports various JOIN operators r1 CROSS JOIN r2 cross product r1 JOIN r2 ON p theta-join with condition p r1 NATURAL JOIN r2 natural join

34 Fukcje w SQL34 JOIN operations... Various forms of OUTERJOIN operations also supported r1 NATURAL FULL OUTER JOIN r2 r1 NATURAL LEFT OUTER JOIN r2 r1 NATURAL RIGHT OUTER JOIN r2 r1 FULL OUTER JOIN r2 ON p r1 LEFT OUTER JOIN r2 ON p r1 RIGHT OUTER JOIN r2 ON p

35 Fukcje w SQL35


Pobierz ppt "Fukcje w SQL1 [1 1] ADD AGAINST ALL ALTER ANALYZE AND AS ASC BETWEEN BINARY BINLOG BOTH BY CASCADE CASE CHANGE CHARACTER COLUMN CONSTRAINT CREATE CROSS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google