Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: S. Anders & A. Koźlicka WebQuest Dlaczego warto zwiedzić BUDAPESZT? WebQuest dla szkół gimnazjalnych Wstęp Zadania Proces Ewaluacja Konkluzja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: S. Anders & A. Koźlicka WebQuest Dlaczego warto zwiedzić BUDAPESZT? WebQuest dla szkół gimnazjalnych Wstęp Zadania Proces Ewaluacja Konkluzja."— Zapis prezentacji:

1 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka WebQuest Dlaczego warto zwiedzić BUDAPESZT? WebQuest dla szkół gimnazjalnych Wstęp Zadania Proces Ewaluacja Konkluzja Źródła - historycy - przewodnicy - fotografowie -technicy

2 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Budapeszt to jedna z najpiękniejszych stolic europejskich położona w środkowej części Węgier, na obu brzegach Dunaju. Budapeszt ma ponad 1,6 milionów mieszkańców i jest miastem o dwóch obliczach; Budy i Pesztu. Obie części miasta; łączy 6 mostów drogowych i 2 kolejowe. To gospodarcze, handlowe i kulturalne, a także uzdrowiskowe centrum kraju. Znajduje się tu około 120 gorących źródeł mineralnych. Swój urok w dużym stopniu zawdzięcza zachowanym pamiątkom przeszłości, zabytkowym mostom oraz Wyspie Małgorzaty. Atrakcją są tu liczne tereny zielone i wypoczynkowe z zespołem krytych i otwartych basenów, alpinarium, obiektami rozrywkowymi.

3 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Zadania: 1. Podzielcie się na grupy 3-4 osobowe Historycy - waszym zadaniem będzie zebranie informacji dotyczących historii miasta Budapesztu i jego rozwoju, a także zaprezentowanie ważnych postaci dla stolicy Węgier. Przewodnicy – waszym zadaniem będzie zaplanowanie wyjazdu do Budapesztu – Budapeszt w pigułce. Fotografowie – do waszych obowiązków będzie należało wyszukanie zdjęć najważniejszych zabytków stolicy Węgier. Technicy - waszym zadaniem będzie opracowanie prezentacji multimedialnej Budapesztu wykorzystując materiały dostarczone przez pozostałe grupy. Podział na grupy 3 -4 os.

4 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Grupa historyków 1. Zbierzcie informacje na temat powstania i rozwoju Budapesztu. 2. Wyszukajcie informacje związane ze znanymi postaciami, które przyczyniły się do rozwoju miasta. 3. Wyszukajcie informacje o najważniejszych zabytkach. 4. Możecie skorzystać z popularnych wyszukiwarek internetowych, następujących stron: Wykorzystajcie własne zdjęcia. 6. Możecie wykorzystać informacje zawarte w przewodnikach np.: przewodnik - Pascal

5 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Grupa przewodników Zaplanuj podróż Kiedy jechać Jak dotrzeć Wizy i cło Jak się poruszać Rezerwuj kwatery Gdzie spać Gdzie jeść Informacje znajdziecie:

6 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Grupa fotografików 1. Wykonajcie album wraz z krótkim opisem najważniejszych zabytków Budapesztu: Wzgórze Zamkowe Baszta Rybacka Kościół Macieja Pałac Budański Wodne Miasto Wzgórze Gellérta Wyspa Małgorzaty Belváros Nabrzeża Vigadó Parlament Informacje znajdziecie:

7 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Grupa techników 1.Dokładnie zapoznajcie się zadaniami innych grup. 2.Podczas gdy inne grupy będą zbierać materiały zaplanujcie prezentację multimedialną a w szczególności: spójny, nie rażący układ kolorystyczny; elementy nawigacyjne (odnośniki, linki); elementy graficzne; 3.Kontaktujcie się z innymi grupami żeby śledzić na bieżąco efekty ich pracy. 4.Podzielcie prace między siebie sprawiedliwie uwzględniając Wasze zdolności i czasochłonność poszczególnych prac. 5.Pamiętajcie, że stworzony przez Was prezentacja multimedialna ma być czytelna i miła dla oka. 6.Przy publikacji zdjęć pamiętajcie o prawach autorskich.

8 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Źródła 1. Strony internetowe: Książki i przewodniki 3. Prospekty i foldery

9 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Ewaluacja Wykonane zadania zostaną ocenione zespołowo, każda grupa oceniana będzie na podstawie opracowanych kryteriów z którymi musicie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy, tak aby zwrócić uwagę na jakość wyszukiwanych informacji, zawartość merytoryczną, szatę graficzną, przejrzystość, pisownię, wkład pracy poszczególnych członków grupy a przede wszystkim na oryginalność prezentacji multimedialnej. Kryteria oceny przedstawione są w skali punktowej w następujący sposób:

10 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Wymagania Podstawowe 1 pkt. Rozszerzające 2 pkt. Dopełniające 3 pkt. Wykraczające 4 pkt. Punkty Gromadzenie danych, ich uporządkowa nie Zebrane wiadomości są niekompletne nie zostały uporządkowane w logiczną całość, źle dobrane informacje, błędy merytoryczne, brak własnych opracowań Zebrano podstawowe informacje, temat zrealizowano poprawnie, lecz brakuje szczegółów, nieliczne własne opracowania Zebrano wystarczającą ilość materiałów, który został uporządkowan y w logiczną całość, temat zrealizowany dobrze, zawiera szczegółowe informacje i własne opracowania Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczają poza założone cele, temat wyczerpująco opracowany, zawiera liczne własne opracowania 1-4 Ewaluacja cd.

11 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Ewaluacja cd. Wymagania Podstawo we 1 pkt. Rozszerzające 2 pkt. Dopełniające 3 pkt. Wykraczające 4 pkt. Punkty Jakość wykonania prezentacji (czytelność, przejrzystość, szata graficzna, jakość elementów graficznych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność) Wykonanie prezentacji nieestetyczne, brak elementów graficznych, prezentacja słabo czytelna, nieznajomość techniki tworzenia prezentacji Wykonanie prezentacji dość przejrzyste i czytelne, nieodpowiedni dobór kolorów, uboga ilość grafiki, poprawna kompozycja prezentacji Prezentacja wykonana poprawnie pod względem graficznym i kompozycyjnym, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane slajdy prezentacji Bardzo dobrze prezentacja zaprojektowana, przejrzysta, czytelna, właściwy dobór kolorów, dużo elementów graficznych, informacje przedstawione w interesujący sposób, wyjątkowa inwencja twórcza uczniów 1-4 Gramatyka, ortografia, interpunkcja Prezentacja zawiera liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne Prezentacja zawiera niewiele błędów gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych Prezentacja zawiera pojedyncze błędy gramatyczne, ortograficzne lub interpunkcyjne Nie ma żadnych błędów gramatycznych, ortograficznych ani interpunkcyjnych w tekście 1-4

12 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Ewaluacja cd. Wymagania Podstawowe 1 pkt. Rozszerzające 2 pkt. Dopełniające 3 pkt. Wykraczające 4 pkt. Punkty Umiejętność współpracy w grupie Całkowity brak współpracy w grupie, duża indywidualnoś ć, zadania nie są wykonywane dokładnie i terminowo Mała kolektywność, przeważ praca indywidualna, kolejne kroki zadania wykonywane są częściowo i nieterminowo Dobra współpraca w grupie, większość uczniów uczestniczy wspólnie w realizacji wszystkich zadań, które są wykonywane dokładnie, lecz nieterminowo Doskonała współpraca całej grupy, zadania są realizowane dokładnie i terminowo 1-4

13 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka Konkluzja Gratulacje! Wykonaliście trudne zadania projektu. Wykonane działania poszerzyły i pogłębiły Wasze wiadomości wzbudziły zainteresowania. Mamy nadzieją, że w przyszłości wybierzecie się w kolejną wirtualną podróż po stolicach europejskich KONIEC


Pobierz ppt "Autorzy: S. Anders & A. Koźlicka WebQuest Dlaczego warto zwiedzić BUDAPESZT? WebQuest dla szkół gimnazjalnych Wstęp Zadania Proces Ewaluacja Konkluzja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google