Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego warto zwiedzić WebQuest dla szkół gimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego warto zwiedzić WebQuest dla szkół gimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego warto zwiedzić WebQuest dla szkół gimnazjalnych
Wstęp Zadania Proces - historycy -przewodnicy -fotografowie Dlaczego warto zwiedzić BUDAPESZT? WebQuest dla szkół gimnazjalnych -technicy Źródła Ewaluacja Konkluzja autorzy: S. Anders & A. Koźlicka autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

2 Budapeszt Węgier, na obu brzegach Dunaju.
to jedna z najpiękniejszych stolic europejskich położona w środkowej części Węgier, na obu brzegach Dunaju. Budapeszt ma ponad 1,6 milionów mieszkańców i jest miastem o dwóch obliczach; Budy i Pesztu. Obie części miasta; łączy 6 mostów drogowych i 2 kolejowe. To gospodarcze, handlowe i kulturalne, a także uzdrowiskowe centrum kraju. Znajduje się tu około 120 gorących źródeł mineralnych. Swój urok w dużym stopniu zawdzięcza zachowanym pamiątkom przeszłości, zabytkowym mostom oraz Wyspie Małgorzaty. Atrakcją są tu liczne tereny zielone i wypoczynkowe z zespołem krytych i otwartych basenów, alpinarium, obiektami rozrywkowymi. autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

3 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Podział na grupy 3 -4 os. Zadania: Podzielcie się na grupy 3-4 osobowe Historycy - waszym zadaniem będzie zebranie informacji dotyczących historii miasta Budapesztu i jego rozwoju, a także zaprezentowanie ważnych postaci dla stolicy Węgier. Przewodnicy – waszym zadaniem będzie zaplanowanie wyjazdu do Budapesztu – „ Budapeszt w pigułce”. Fotografowie – do waszych obowiązków będzie należało wyszukanie zdjęć najważniejszych zabytków stolicy Węgier. Technicy - waszym zadaniem będzie opracowanie prezentacji multimedialnej Budapesztu wykorzystując materiały dostarczone przez pozostałe grupy. autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

4 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Grupa historyków Zbierzcie informacje na temat powstania i rozwoju Budapesztu. Wyszukajcie informacje związane ze znanymi postaciami, które przyczyniły się do rozwoju miasta. Wyszukajcie informacje o najważniejszych zabytkach. Możecie skorzystać z popularnych wyszukiwarek internetowych, następujących stron: 5. Wykorzystajcie własne zdjęcia. 6. Możecie wykorzystać informacje zawarte w przewodnikach np.: przewodnik - Pascal autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

5 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Grupa przewodników Zaplanuj podróż Kiedy jechać Jak dotrzeć Wizy i cło Jak się poruszać Rezerwuj kwatery Gdzie spać Gdzie jeść Informacje znajdziecie: autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

6 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Grupa fotografików Wykonajcie album wraz z krótkim opisem najważniejszych zabytków Budapesztu:  Wzgórze Zamkowe  Baszta Rybacka  Kościół Macieja  Pałac Budański Wodne Miasto Wzgórze Gellérta  Wyspa Małgorzaty  Belváros  Nabrzeża Vigadó  Parlament Informacje znajdziecie: autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

7 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Grupa techników Dokładnie zapoznajcie się zadaniami innych grup. Podczas gdy inne grupy będą zbierać materiały zaplanujcie prezentację multimedialną a w szczególności: spójny, nie rażący układ kolorystyczny; elementy nawigacyjne (odnośniki, linki); elementy graficzne; Kontaktujcie się z innymi grupami żeby śledzić na bieżąco efekty ich pracy. Podzielcie prace między siebie sprawiedliwie uwzględniając Wasze zdolności i czasochłonność poszczególnych prac. Pamiętajcie, że stworzony przez Was prezentacja multimedialna ma być czytelna i miła dla oka. Przy publikacji zdjęć pamiętajcie o prawach autorskich. autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

8 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Źródła 1. Strony internetowe: 2. Książki i przewodniki 3. Prospekty i foldery autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

9 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Ewaluacja   Wykonane zadania zostaną ocenione zespołowo, każda grupa oceniana będzie na podstawie opracowanych kryteriów z którymi musicie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy, tak aby zwrócić uwagę na jakość wyszukiwanych  informacji, zawartość merytoryczną, szatę graficzną, przejrzystość, pisownię, wkład pracy poszczególnych członków grupy a przede wszystkim na oryginalność prezentacji multimedialnej. Kryteria oceny przedstawione są w skali punktowej w następujący sposób: autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

10 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Ewaluacja cd. Wymagania Podstawowe 1 pkt. Rozszerzające 2 pkt. Dopełniające 3 pkt. Wykraczające 4 pkt. Punkty Gromadzenie danych, ich uporządkowanie Zebrane wiadomości są niekompletne nie zostały uporządkowane w logiczną całość, źle dobrane informacje, błędy merytoryczne, brak własnych opracowań  Zebrano podstawowe informacje, temat zrealizowano poprawnie, lecz brakuje szczegółów, nieliczne własne opracowania Zebrano wystarczającą ilość materiałów, który został uporządkowany w logiczną całość, temat zrealizowany dobrze, zawiera szczegółowe informacje i własne opracowania Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczają poza założone cele, temat wyczerpująco opracowany, zawiera liczne własne opracowania 1-4 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

11 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Ewaluacja cd. Wymagania Podstawowe 1 pkt. Rozszerzające 2 pkt. Dopełniające 3 pkt. Wykraczające 4 pkt. Punkty Jakość wykonania prezentacji (czytelność, przejrzystość, szata graficzna, jakość elementów graficznych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność) Wykonanie prezentacji nieestetyczne, brak elementów graficznych, prezentacja słabo czytelna, nieznajomość techniki tworzenia prezentacji Wykonanie prezentacji dość przejrzyste i czytelne, nieodpowiedni dobór kolorów, uboga ilość grafiki, poprawna kompozycja prezentacji Prezentacja wykonana poprawnie pod względem graficznym i kompozycyjnym, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane slajdy prezentacji Bardzo dobrze prezentacja zaprojektowana, przejrzysta, czytelna, właściwy dobór kolorów, dużo elementów graficznych, informacje przedstawione w interesujący sposób, wyjątkowa inwencja twórcza uczniów 1-4 Gramatyka, ortografia, interpunkcja Prezentacja zawiera liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne Prezentacja zawiera niewiele błędów gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych Prezentacja zawiera pojedyncze błędy gramatyczne, ortograficzne lub interpunkcyjne Nie ma żadnych błędów gramatycznych, ortograficznych ani interpunkcyjnych w tekście autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

12 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka
Ewaluacja cd. Wymagania Podstawowe 1 pkt. Rozszerzające 2 pkt. Dopełniające 3 pkt. Wykraczające 4 pkt. Punkty Umiejętność współpracy w grupie Całkowity brak współpracy w grupie, duża indywidualność, zadania nie są wykonywane dokładnie i terminowo Mała kolektywność, przeważ praca indywidualna, kolejne kroki zadania wykonywane są częściowo i nieterminowo Dobra współpraca w grupie, większość uczniów uczestniczy wspólnie w realizacji wszystkich zadań, które są wykonywane dokładnie, lecz nieterminowo Doskonała współpraca całej grupy, zadania są realizowane dokładnie i terminowo 1-4 autorzy: S. Anders & A. Koźlicka

13 Konkluzja Gratulacje! KONIEC Wykonaliście trudne zadania projektu.
        Gratulacje! Wykonaliście trudne zadania projektu. Wykonane działania poszerzyły i pogłębiły Wasze wiadomości wzbudziły zainteresowania. Mamy nadzieją, że w przyszłości wybierzecie się w kolejną wirtualną podróż po stolicach europejskich autorzy: S. Anders & A. Koźlicka KONIEC


Pobierz ppt "Dlaczego warto zwiedzić WebQuest dla szkół gimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google