Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Danuta Stanek 1 Reprezentacja informacji tekstowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Danuta Stanek 1 Reprezentacja informacji tekstowej."— Zapis prezentacji:

1 1 Danuta Stanek 1 Reprezentacja informacji tekstowej

2 2 Danuta Stanek 2 BIT Jedną cyfrę 0 lub 1 w systemie binarnym nazywamy bitem. Nazwa ta powstała ze złożenia dwóch słów angielskich bi nary digit (cyfra binarna). Bit to podstawowa jednostka informacji w świecie komputerów. Na bicie kończy się świat komputerów, a może w nim właśnie się zaczyna?

3 3 Danuta Stanek 3 REPREZENTACJA LICZB W KOMPUTERZE W komputerach zazwyczaj liczby są reprezentowane binarnie w strukturach o ściśle określonej ilości bitów. I tak struktura 8 bitowa zwana jest bajtem, 16 bitowa słowem, 32 bitowa podwójnym słowem itd. BAJT 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajt, mając 8 bitów, może pomieścić liczbę z zakresu 0-255, słowo 0-65535 itd.

4 4 Danuta Stanek 4 Wykonując operacje na komputerze, w istocie wykonujemy je na bajtach lub słowach. Podstawowe operacje, takie jak dodawanie, mnożenie, dzielenie itp., procesor wykonuje na tych strukturach automatycznie, dlatego możemy to wykorzystać. Bity znajdujące się od strony lewej mają znaczący wpływ na wartość bajtu lub słowa, dlatego nazywamy je bardziej znaczącymi bitami. Te z prawej strony nazywamy mniej znaczącymi bitami. Słowo, jak łatwo zauważyć, składa się z dwóch bajtów. O tym z lewej mówimy, że jest to bardziej znaczący bajt słowa, o tym z prawej, odpowiednio, mniej znaczący bajt słowa. SLOWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 Danuta Stanek 5 Pojęcie bajtu 76543210 00110010 Przykład komórk i pamięci komputerowej zawierając ej liczbę 50 (10). (00110010) (2) = (50) (10) Gdy zestawimy razem 8 bitów to mamy już kawałek informacji. Taką miarę informacji nazywamy więc bajtem (ang. byte - kawałek ).

6 6 Danuta Stanek 6 Informacja tekstowa jest zapisywana w postaci plików tekstowych. W przypadku tzw. pliku tekstowego ASCII jest to po prostu plik na dysku. Plik rozumiany jako zbiór znaków pisarskich i znaków specjalnych stanowi zbiór bajtów, których wartości są wyrażone w kodach zgodnych z tablicą ASCII. Ciąg znaków z a kończonych znakami LF i CR nazywamy wierszem. Struktura pliku testowego ASCII

7 7 Danuta Stanek 7 Wiersz 11013Wiersz 21013 Wiersz n1013 26 Każdy wiersz składa się z ciągu znaków widzialnych z zakresu kodów ASCII od 32 (10) do 126 (10) (znaki od spacji do tyldy ~) dwoma znakami sterującymi ruchem kursora na ekranie: LF (ang. Line Feed ) przesuń o 1 linię w dół. CR (ang. Carriage Return ) przesuń na początek linii.

8 8 Danuta Stanek 8 Kod ASCII (dziesię- tny) Kod ASCII (szesnast- kowy) Wykonywane działanieSymbol znaku sterują- cego 10 0ANowy wierszLF 130DPowrót na początek wiersza CR 261AKoniec plikuSUB Lista przykładowych znaków sterujących i ich kodów ASCII:

9 9 Danuta Stanek 9 Plik to zbiór logicznie powiązanych ze sobą informacji przechowywanych w pamięci dyskowej. Plik ASCII to plik zawierający tylko znaki o kodach ASCII (patrz tablica kodów ASCII ). Definicja pliku

10 10 Danuta Stanek 10 Proces przetwarzania wymaga uprzedniego wprowadzenia informacji i zapamiętania ich. Informacje są wprowadzane do komputera najczęściej w postaci ciągów znaków którymi są na ogół liczby lub teksty. Zbiór akceptowanych przez komputer znaków można traktować jak alfabet. Wprowadzenie do komputera znaków w postaci graficznej byłoby wygodne dla człowieka, ale wyma g ało by stosowania bardzo skomplikowanych urządzeń odczytujących, przetwarzających i zapisujących. Dlatego każdy znak jest w komputerze kodowany, czyli otrzymuje jednoznaczną reprezentację liczbową.


Pobierz ppt "1 Danuta Stanek 1 Reprezentacja informacji tekstowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google