Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Tworzenie tabel w edytorze Word Informatyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Tworzenie tabel w edytorze Word Informatyka."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Tworzenie tabel w edytorze Word Informatyka

2 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: – budowy tabeli i sposobów jej tworzenia; – zmieniać wygląd tabeli, dostosowując go do swoich potrzeb.

3 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Przegląd zagadnień Wstawianie tabeli. Zaznaczanie tabeli i wybranych komórek. Dostosowywanie rozmiaru wierszy i kolumn. Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn. Formatowanie tabeli.

4 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Wstawianie tabeli Tabele umożliwiają uporządkowane przechowywanie danych, dzięki czemu informacje są czytelne. Przykłady zastosowania tabel: –plan lekcji; –rozkład jazdy pociągów; –plan pracy; –kalendarium wydarzeń szkolnych; –krzyżówki. Przed utworzeniem tabeli w edytorze Word, warto przygotować na kartce jej projekt. Tabelę tworzymy za pomocą polecenia Wstaw\Tabela w menu Tabela lub za pomocą przycisku Tabela Wstaw Ogólne na standardowym pasku narzędziowym.

5 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Wstawianie tabeli Przycisk Tabela Wstaw Ogólne Zaznaczenie myszą liczby wierszy i kolumn

6 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Wstawianie tabeli Liczba kolumn Liczba wierszy

7 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Zaznaczanie tabeli i wybranych komórek Zaznaczanie jest możliwe za pomocą myszy lub polecenia Wybierz w menu Tabela. Zaznaczanie myszą wiersza – kliknij z lewej strony wiersza, gdy wskaźnik zmieni się w białą strzałkę. Zaznaczanie myszą kolumny – kliknij nad kolumną, gdy wskaźnik zmieni się w czarną strzałkę. Zaznaczanie myszą komórki – kliknij lewy dolny róg komórki, gdy wskaźnik zmieni się w czarną strzałkę. Zaznaczanie myszą całej tabeli – trzymając wciśnięty przycisk myszy zaznacz wszystkie wiersze lub kolumny.

8 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Zaznaczanie całej tabeli Kursor można ustawić w dowolnej komórce tabeli

9 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Zaznaczanie wiersza Kursor można ustawić w dowolnej komórce wiersza

10 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Zaznaczanie kolumny Kursor można ustawić w dowolnej komórce kolumny

11 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Zaznaczanie komórki Kursor należy ustawić w wybranej komórce

12 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Dostosowywanie rozmiaru wierszy i kolumn Rozmiary wierszy i kolumn można modyfikować za pomocą myszy oraz za pomocą opcji dostępnych na kartach Właściwości tabeli. Zmiana szerokości kolumny za pomocą myszy – gdy kursor zmieni się w podwójną strzałkę, kliknij na krawędzi wybranej kolumny i trzymając wciśnięty przycisk dostosuj szerokość kolumny. Zmiana szerokości wiersza za pomocą myszy – gdy kursor zmieni się w podwójną strzałkę, kliknij na krawędzi wybranego wiersza i trzymając wciśnięty przycisk dostosuj wysokość wiersza.

13 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Dostosowywanie rozmiaru wierszy Aby zdefiniować wysokość wierszy zaznacz je i w menu Tabela wybierz polecenie Właściwości tabeli. W oknie Właściwości tabeli przejdź na kartę Wiersz. Zaznacz pole Określ wysokość i ustaw wymagany rozmiar. Z listy rozwijanej Wysokość wiersza wybierz Dokładnie.

14 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Dostosowywanie rozmiaru kolumn Aby zdefiniować szerokość kolumn zaznacz je i w menu Tabela wybierz polecenie Właściwości tabeli. W oknie Właściwości tabeli przejdź na kartę Kolumna. Zaznacz pole Preferowana szerokość i ustaw wymagany rozmiar.

15 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn Dodanie kolumny z lewej lub prawej strony kursora Aby dodać kolumnę lub wiersz, należy ustawić kursor w wybranym miejscu w tabeli i wybrać polecenie Wstaw z menu Tabela. Dodanie wiersza powyżej lub poniżej kursora

16 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn Usunięcie kolumn Aby usunąć kolumnę lub wiersz, należy ustawić kursor w wybranym miejscu w tabeli i wybrać polecenie Usuń z menu Tabela. Można zaznaczyć kilka kolumn lub wierszy. Usunięcie wierszy

17 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Formatowanie tabeli Formatowanie tabeli obejmuje –zmianę stylu obramowania; –zmianę grubości obramowania; –usunięcie obramowania wybranych komórek; –dodanie kolorystyki. Aby sformatować wybrane komórki tabeli, należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Obramowanie i cieniowanie z menu Format.

18 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Formatowanie tabeli Klikając krawędź można usunąć lub włączyć jej obramowanie Tutaj można dostosować styl, kolor i szerokość obramowania

19 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Formatowanie tabeli Tutaj można dostosować kolor wypełnienia oraz deseń Wskazanie, czy wybrane ustawienia stosują się do zaznaczonych komórek, czy do całej tabeli

20 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Formatowanie tabeli Podwójna linia obramowania Wypełnienia pierwszej kolumny i wiersza

21 Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Podsumowanie Wstawianie tabeli. Zaznaczanie tabeli i wybranych komórek. Dostosowywanie rozmiaru wierszy i kolumn. Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn. Formatowanie tabeli.


Pobierz ppt "Informatyka – szkoła podstawowa – Scholaris - © DC Edukacja Tworzenie tabel w edytorze Word Informatyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google