Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie tabel w edytorze Word

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie tabel w edytorze Word"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie tabel w edytorze Word
Informatyka Tworzenie tabel w edytorze Word

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się:
– budowy tabeli i sposobów jej tworzenia; – zmieniać wygląd tabeli, dostosowując go do swoich potrzeb. Wiedza: Uczeń potrafi: -wyjaśnić potrzebę projektowania tabel przed wstawieniem; -definiować pojęcia: komórka, kolumna, wiersz; -omawiać sposoby wstawiania tabeli do tekstu; -objaśniać sposoby przemieszczania kursora tekstowego między komórkami tabeli; -omawiać metody zaznaczania fragmentów tabeli; -podawać sposoby zmiany szerokości kolumn i wysokości wierszy; -omawiać sposób wstawiania do tabeli wierszy i kolumn oraz ich usuwania; -omawiać sposoby formatowania tabeli i danych w niej zapisanych. Umiejętności: -ustalić budowę tabeli -wstawić tabelę do dokumentu; -zaznaczyć fragmenty tabeli; -ustalić rozmiar komórek; -wstawić do tabeli nowy wierszy i kolumnę, usunąć wiersz i kolumnę; -sformatować tabelę oraz tekst wpisany do tabeli.

3 Przegląd zagadnień Wstawianie tabeli.
Zaznaczanie tabeli i wybranych komórek. Dostosowywanie rozmiaru wierszy i kolumn. Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn. Formatowanie tabeli. Przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią.

4 Wstawianie tabeli Tabele umożliwiają uporządkowane przechowywanie danych, dzięki czemu informacje są czytelne. Przykłady zastosowania tabel: plan lekcji; rozkład jazdy pociągów; plan pracy; kalendarium wydarzeń szkolnych; krzyżówki. Przed utworzeniem tabeli w edytorze Word, warto przygotować na kartce jej projekt. Tabelę tworzymy za pomocą polecenia Wstaw\Tabela w menu Tabela lub za pomocą przycisku Tabela Wstaw Ogólne na standardowym pasku narzędziowym.

5 Zaznaczenie myszą liczby wierszy i kolumn Przycisk Tabela Wstaw Ogólne
Wstawianie tabeli Zaznaczenie myszą liczby wierszy i kolumn Przycisk Tabela Wstaw Ogólne

6 Wstawianie tabeli Liczba kolumn Liczba wierszy

7 Zaznaczanie tabeli i wybranych komórek
Zaznaczanie jest możliwe za pomocą myszy lub polecenia Wybierz w menu Tabela. Zaznaczanie myszą wiersza – kliknij z lewej strony wiersza, gdy wskaźnik zmieni się w białą strzałkę. Zaznaczanie myszą kolumny – kliknij nad kolumną, gdy wskaźnik zmieni się w czarną strzałkę. Zaznaczanie myszą komórki – kliknij lewy dolny róg komórki, gdy wskaźnik zmieni się w czarną strzałkę. Zaznaczanie myszą całej tabeli – trzymając wciśnięty przycisk myszy zaznacz wszystkie wiersze lub kolumny.

8 Zaznaczanie całej tabeli
Kursor można ustawić w dowolnej komórce tabeli

9 Kursor można ustawić w dowolnej komórce wiersza
Zaznaczanie wiersza Kursor można ustawić w dowolnej komórce wiersza

10 Kursor można ustawić w dowolnej komórce kolumny
Zaznaczanie kolumny Kursor można ustawić w dowolnej komórce kolumny

11 Kursor należy ustawić w wybranej komórce
Zaznaczanie komórki Kursor należy ustawić w wybranej komórce

12 Dostosowywanie rozmiaru wierszy i kolumn
Rozmiary wierszy i kolumn można modyfikować za pomocą myszy oraz za pomocą opcji dostępnych na kartach Właściwości tabeli. Zmiana szerokości kolumny za pomocą myszy – gdy kursor zmieni się w podwójną strzałkę, kliknij na krawędzi wybranej kolumny i trzymając wciśnięty przycisk dostosuj szerokość kolumny. Zmiana szerokości wiersza za pomocą myszy – gdy kursor zmieni się w podwójną strzałkę, kliknij na krawędzi wybranego wiersza i trzymając wciśnięty przycisk dostosuj wysokość wiersza.

13 Dostosowywanie rozmiaru wierszy
Aby zdefiniować wysokość wierszy zaznacz je i w menu Tabela wybierz polecenie Właściwości tabeli. W oknie Właściwości tabeli przejdź na kartę Wiersz. Zaznacz pole Określ wysokość i ustaw wymagany rozmiar. Z listy rozwijanej Wysokość wiersza wybierz Dokładnie.

14 Dostosowywanie rozmiaru kolumn
Aby zdefiniować szerokość kolumn zaznacz je i w menu Tabela wybierz polecenie Właściwości tabeli. W oknie Właściwości tabeli przejdź na kartę Kolumna. Zaznacz pole Preferowana szerokość i ustaw wymagany rozmiar.

15 Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn
Aby dodać kolumnę lub wiersz, należy ustawić kursor w wybranym miejscu w tabeli i wybrać polecenie Wstaw z menu Tabela. Dodanie kolumny z lewej lub prawej strony kursora Dodanie wiersza powyżej lub poniżej kursora

16 Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn
Aby usunąć kolumnę lub wiersz, należy ustawić kursor w wybranym miejscu w tabeli i wybrać polecenie Usuń z menu Tabela. Można zaznaczyć kilka kolumn lub wierszy. Usunięcie kolumn Usunięcie wierszy

17 Formatowanie tabeli Formatowanie tabeli obejmuje
zmianę stylu obramowania; zmianę grubości obramowania; usunięcie obramowania wybranych komórek; dodanie kolorystyki. Aby sformatować wybrane komórki tabeli, należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Obramowanie i cieniowanie z menu Format.

18 Formatowanie tabeli Klikając krawędź można usunąć lub włączyć jej obramowanie Tutaj można dostosować styl, kolor i szerokość obramowania

19 Tutaj można dostosować kolor wypełnienia oraz deseń
Formatowanie tabeli Wskazanie, czy wybrane ustawienia stosują się do zaznaczonych komórek, czy do całej tabeli Tutaj można dostosować kolor wypełnienia oraz deseń

20 Wypełnienia pierwszej kolumny i wiersza Podwójna linia obramowania
Formatowanie tabeli Wypełnienia pierwszej kolumny i wiersza Podwójna linia obramowania

21 Podsumowanie Wstawianie tabeli.
Zaznaczanie tabeli i wybranych komórek. Dostosowywanie rozmiaru wierszy i kolumn. Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn. Formatowanie tabeli. Przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią.


Pobierz ppt "Tworzenie tabel w edytorze Word"

Podobne prezentacje


Reklamy Google