Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Ruta Katarzyna. Spis treści Co to jest Unia Europejska? Co to jest Unia Europejska? O UE słów kilka O UE słów kilka Oda do radości - hymn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Ruta Katarzyna. Spis treści Co to jest Unia Europejska? Co to jest Unia Europejska? O UE słów kilka O UE słów kilka Oda do radości - hymn."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Ruta Katarzyna

2 Spis treści Co to jest Unia Europejska? Co to jest Unia Europejska? O UE słów kilka O UE słów kilka Oda do radości - hymn Unii Europejskiej Oda do radości - hymn Unii Europejskiej Dewiza Unii Europejskiej Dewiza Unii Europejskiej Członkowie Unii Europejskiej Członkowie Unii Europejskiej Waluta w Unii Europejskiej Waluta w Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Podsumowanie Podsumowanie Bibliografia Bibliografia

3 Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska, w skrócie UE, to gospodarczo - polityczny związek dwudziestu pięciu (od 1 maja 2004 r.) państw. Unia Europejska, w skrócie UE, to gospodarczo - polityczny związek dwudziestu pięciu (od 1 maja 2004 r.) państw. UE to efekt wieloletniego zbliżania się krajów Europy Zachodniej. UE to efekt wieloletniego zbliżania się krajów Europy Zachodniej.

4 O UE słów kilka Większość terytorium UE leży w Europie. Większość terytorium UE leży w Europie. Największym szczytem jest Mount Blanc w Alpach o wysokości 4 808 metrów. Największym szczytem jest Mount Blanc w Alpach o wysokości 4 808 metrów. Największym jeziorem jest Wener w Szwecji, a najdłuższą rzeką Dunaj. Największym jeziorem jest Wener w Szwecji, a najdłuższą rzeką Dunaj.

5 Flaga Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej.

6 Hymn Unii Europejskiej O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól, święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas, i kto wielką miłość znalazł, ten niech z nami dzieli czas. Z nami ten, kto choćby jedną duszę rozpłomienić mógł. Ale kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg. Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie sypiąc złote skry, jak zwycięzca i bohater - biegnij, bracie, tak i ty. Radość tryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat. Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad. Bracie, miłość niezmierzona mieszka pod namiotem z gwiazd, całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz. Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam. Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk, z niej najlichszy robak czerpie, z niej - najwyższy niebios krąg.

7 Dewiza Unii Europejskiej Motto Unii Europejskiej brzmi: Motto Unii Europejskiej brzmi: W wersji łacińskiej: In varietate concordia. W wersji łacińskiej: In varietate concordia. W wersji polskiej: Jedność w różnorodności lub Zjednoczona w różnorodności. W wersji polskiej: Jedność w różnorodności lub Zjednoczona w różnorodności.

8 Członkowie Unii Europejskiej

9 Waluta Unii Europejskiej Euro - waluta wprowadzona w 12 krajach należących do Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych. Euro - waluta wprowadzona w 12 krajach należących do Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych. To grecka litera epsilon przecięta dwoma równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej. To grecka litera epsilon przecięta dwoma równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej.

10 Instytucje UE Rada Europejska Rada Europejska Parlament Europejski Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Sprawiedliwości Europejski Bank Centralny (EBC) Europejski Bank Centralny (EBC)

11 Instytucje UE Rada Europejska: Rada Europejska: To organ Unii Europejskiej mający za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii.To organ Unii Europejskiej mający za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii. Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel państwa sprawującego w danym momencie przewodnictwo Unii, zmienia się więc co pół roku.Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel państwa sprawującego w danym momencie przewodnictwo Unii, zmienia się więc co pół roku. Rada Europejska zbiera się średnio 3-4 (co najmniej 2) razy w roku, na krótkich, zwykle dwudniowych spotkaniach.Rada Europejska zbiera się średnio 3-4 (co najmniej 2) razy w roku, na krótkich, zwykle dwudniowych spotkaniach.

12 Instytucje UE Parlament Europejski: Parlament Europejski: To jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii EuropejskiejTo jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii Europejskiej Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg.Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg. Stwarza prawo.Stwarza prawo. ZatwierdzaZatwierdza corocznie budżet.

13 Instytucje UE Rada Unii Europejskiej: Rada Unii Europejskiej: PrzewodniczącymPrzewodniczącym Rady jest minister z kraju sprawującego aktualnie prezydencję. Prezydencja RadyPrezydencja Rady przypada co pół roku na kolejne państwo członkowskie. Koordynuje politykę gospodarczą.Koordynuje politykę gospodarczą.

14 Instytucje UE Komisja Europejska: Komisja Europejska: To rodzaj rządu Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającej funduszami Unii.To rodzaj rządu Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającej funduszami Unii. Komisja mieści się w Brukseli.Komisja mieści się w Brukseli.

15 Instytucje UE Trybunał Sprawiedliwości: Trybunał Sprawiedliwości: Pełni funkcje sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego.Pełni funkcje sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego. Dzieli się na:Dzieli się na: Sąd Pierwszej Instancji - do rozpatrywania drobniejszych spraw. Sąd Pierwszej Instancji - do rozpatrywania drobniejszych spraw. Trybunał Obrachunkowy - znany też jako Trybunał Rewidentów Księgowych. Trybunał Obrachunkowy - znany też jako Trybunał Rewidentów Księgowych. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

16 Instytucje UE Europejski Bank Centralny (EBC): Europejski Bank Centralny (EBC): To główny bank UETo główny bank UE Siedzibą jest Frankfurt nad MenemSiedzibą jest Frankfurt nad Menem Nadzoruje wszystkie banki w Unii EuropejskiejNadzoruje wszystkie banki w Unii Europejskiej Zapobiega fałszerstwom banknotówZapobiega fałszerstwom banknotów

17 Podsumowanie Polska należy do Unii Europejskiej. Polska należy do Unii Europejskiej. Mottem Unii jest – Mottem Unii jest – Jedność w różnorodności lub Zjednoczona w różnorodności. Hymnem Unii Europejskiej jest Oda do radości.

18 Bibliografia Wikipedia – Wolna Encyklopedia: Wikipedia – Wolna Encyklopedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oda_do_rado%C5%9Bci http://pl.wikipedia.org/wiki/Oda_do_rado%C5%9Bci http://pl.wikipedia.org/wiki/Oda_do_rado%C5%9Bci http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska#J.C4.99zyki http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska#J.C4.99zyki http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska#J.C4.99zyki http://pl.wikipedia.org/wiki/Dewiza_Unii_Europejskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Dewiza_Unii_Europejskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Dewiza_Unii_Europejskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Euro http://pl.wikipedia.org/wiki/Euro http://pl.wikipedia.org/wiki/Euro http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Unii_Europejskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Unii_Europejskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Unii_Europejskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9B ci http://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9B ci http://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9B ci http://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9B ci http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Bank_Centralny http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Bank_Centralny http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Bank_Centralny

19 Bibliografia Źródła ilustracji: Źródła ilustracji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:European_flag.svg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:European_flag.svg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:European_flag.svg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Eu-mapa-wikipedia2006.png http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Eu-mapa-wikipedia2006.png http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Eu-mapa-wikipedia2006.png http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:CO1EURO_50.JPG http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:CO1EURO_50.JPG http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:CO1EURO_50.JPG http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Euro_symbol.svg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Euro_symbol.svg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Euro_symbol.svg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:EuropeanParliament.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:EuropeanParliament.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:EuropeanParliament.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Justus_Lipsius.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Justus_Lipsius.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Justus_Lipsius.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Berlaymont-night.jpeg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Berlaymont-night.jpeg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Berlaymont-night.jpeg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:ECB_Frankfurt.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:ECB_Frankfurt.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:ECB_Frankfurt.jpg

20 Koniec


Pobierz ppt "Unia Europejska Ruta Katarzyna. Spis treści Co to jest Unia Europejska? Co to jest Unia Europejska? O UE słów kilka O UE słów kilka Oda do radości - hymn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google