Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza o społeczeństwie Rodzina jako podstawowa grupa społeczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza o społeczeństwie Rodzina jako podstawowa grupa społeczna."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza o społeczeństwie Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

2 Podstawowe funkcje rodziny FUNKCJE RODZINY PROKREACYJNA REKREACYJNA KULTUROWA STRACYFIKACYJNA SOCJALIZACYJNA OPIEKUŃCZO - ZABEZPIECZAJĄCA EKONOMICZNA SEKSUALNA

3 Problemy współczesnej rodziny Zła sytuacja ekonomiczna Zjawiska patologiczne, czyli zachowania jednostek lub grup niezgodne z obowiązującymi normami i wartościami danej kultury, społeczeństwa Alkoholizm Konflikty pokoleniowe

4 Przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego Nieukończenie 18 lat Całkowite ubezwłasnowolnienie ze względu na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy Pozostawanie w ważnym związku małżeńskim Pokrewieństwo w linii prostej

5 Pokrewieństwo i powinowactwo Pokrewieństwo jest to pochodzenie od wspólnego przodka, mamy tutaj do czynienia z pokrewieństwem w linii prostej, ze wstępnymi i zstępnymi, oraz ze stopniami pokrewieństwa Powinowactwo jest to związek rodzinny, który istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka

6 Adopcja i władza rodzicielska ADOPCJA WŁADZA RODZICIELSKA Przyjęcie do rodziny na mocy orzeczenia sądu osoby małoletniej obcej, krewnej i powinowatej; adopcja to inaczej przysposobienie, wyróżniamy przysposobienie całkowite oraz pełne Ogół praw i obowiązków przysługujących rodzicom, z władzą rodzicielką łączy się jej ograniczenie, zawieszenie oraz pozbawienie

7 Opieka i kuratela OPIEKA nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych i nad jej majątkiem KURATELA sądowe ustanowienie opieki z powodu np. osierocenia czy ubezwłasnowolnienia; opiekunem może być wyłącznie osoba mającą zdolność do czynności prawnych


Pobierz ppt "Wiedza o społeczeństwie Rodzina jako podstawowa grupa społeczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google