Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia odrodzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia odrodzenia."— Zapis prezentacji:

1 Filozofia odrodzenia

2 Trzy okresy filozofii nowożytnej
Filozofia odrodzenia (XV-XVI w.); Wiek systemów nowożytnych (XVII w.); Wiek oświecenia i krytyki (koniec wieku XVII i wiek XVIII);

3 Filozofia odrodzenia (XV i XVI w.)
Zerwanie z przeszłością, potępienie scholastyki; Podstawowe hasło – wolność; człowiek jako jednostka ma możność i prawo rozstrzygania o prawdzie; Brak dogmatów i prawd objawionych, kryzys szkół filozoficznych; Prostota myśli, naturalność rozumowania, uznanie zdrowego rozsądku; Dążenie do wiedzy praktycznej;

4 Myśliciele epoki Mikołaj z Kuzy (1401–1464)
czynna rola umysłu należy dążyć do ścisłości poznania zastosowanie matematyki Leonardo da Vinci (1452–1529) malarz, architekt, rzeźbiarz, filozof, konstruktor maszyn trzeźwy, empiryczny, naukowy stosunek do przyrody

5 Dorobek filozoficzny odrodzenia
Odrzucenie dogmatycznych kryteriów prawdy Przyroda i człowiek jako główne przedmioty zainteresowania filozofów Nowa koncepcja przyrody według Giordano Bruno Nowa metodologia przyrodoznawstwa – Franciszek Bacon

6 Giordano Bruno (1548 lub 1550 – 1600) Czerpał z Kopernika, wywnioskował nieskończoność świata – wszechświat jest jednorodny i zbudowany z jednej materii; Odwoływał się do poglądów panteistycznych – duch jest rozproszony we wszechświecie; Uważał, że wszystko, co żyje, jest wolne od przymusów (także religijnych); Niejasny stosunek do Boga, mało ścisła filozofia

7 Franciszek Bacon (1561–1626) Rozwinął metodologię empiryzmu;
Dokonał klasyfikacji nauk (historia jako dziedzina pamięci, poezja – dziedzina wyobrażeń, filozofia i nauka – dziedzina rozumu); Uważał, że filozofia ma wpływać na nasze życie, rozwiązywać nie tylko problemy myślowe; Twierdził, że należy być podejrzliwym w stosunku do języka (może nas wprowadzać w błąd); Odwoływał się do filozofii przyrody = poznawanie i stosowanie praw przyrody; filozofia człowieka = antropologia i socjologia;

8 Polska filozofia odrodzenia
Mikołaj Kopernik (1473–1543) – przyrodnik i filozof; krytyk dotychczasowych teorii astronomicznych – wyznawca heliocentryzmu; Jakub Górski (ok. 1525–1583) – liczne dzieła z zakresu gramatyki, retoryki, teologii; przedstawiciel „nowego stoicyzmu”; Adam Burski (ok. 1560–1611) – przedstawiciel stoicyzmu; profesor filozofii moralnej w Zamościu; głosił stoicki sensualizm oraz empiryzm

9 Dziękuję za uwagę ;)


Pobierz ppt "Filozofia odrodzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google