Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przymiotniki - Adjectives i Canyon

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przymiotniki - Adjectives i Canyon"— Zapis prezentacji:

1 Przymiotniki - Adjectives i Canyon

2 oraz takie, których nie można stopniować np.:
Przymiotniki możemy podzielić na takie, które możemy stopniować [gradable adjectives] np.: Adjective comparative superlative big bigger the biggest good better the best oraz takie, których nie można stopniować np.: daily – codzienny dead – nieżywy

3 Stopniowanie przymiotników
Ze względu na sposoby stopniowania, przymiotniki możemy podzielić na: jednosylabowe [tzw. krótkie] np.: long wielosylabowe [tzw. długie] np.: intelligent nieregularne np.: good, bad, far

4 Wiele krótkich przymiotników jest zakończonych na -E np. : nice
Wiele krótkich przymiotników jest zakończonych na -E np.: nice. Do takich przymiotników w stopniu wyższym dodajemy tylko -R, a w stopniu najwyższym -ST. Adjective comparative superlative nice nicer the nicest safe safer the safest strange stranger the strangest PAMIĘTAJ: w stopniu najwyższym zawsze jest THE przed przymiotnikiem

5 Stopniowanie przymiotników jednosylabowych [tzw
Stopniowanie przymiotników jednosylabowych [tzw. krótkich] – stopień wyższy [comparative] tworzymy przez dodanie końcówki -ER do przymiotnika w stopniu równym – stopień najwyższy [superlative] tworzymy przez dodanie końcówki -EST do przymiotnika w stopniu równym PAMIĘTAJ: w stopniu najwyższym zawsze jest THE przed przymiotnikiem Adjective comparative superlative small smaller the smallest cold colder the coldest great greater the greatest

6 Niektóre krótkie przymiotniki są zakończone na spółgłoskę [single consonant], przed którą jest samogłoska [single vowel]. W takim przypadku podwajamy ostatnią literę i dodajemy kolejno końcówki -ER w stopniu wyższym i -EST w stopniu najwyższym. Adjective comparative superlative sad sadder the saddest wet wetter the wettest big bigger the biggest PAMIĘTAJ: w stopniu najwyższym zawsze jest THE przed przymiotnikiem

7 Niektóre przymiotniki są zakończone na -Y, przed którym stoi spółgłoska. W takim przypadku, -Y zamieniamy na -I dodając również zwykłe końcówki -ER i -EST. Adjective comparative superlative busy busier the busiest dry drier the driest easy easier the easiest PAMIĘTAJ: w stopniu najwyższym zawsze jest THE przed przymiotnikiem

8 Stopniowanie przymiotników wielosylabowych [tzw
Stopniowanie przymiotników wielosylabowych [tzw. długich] Przymiotniki wielosylabowe stopniujemy dodając MORE przed przymiotnikiem w stopniu wyższym i THE MOST przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym. Adjective comparative superlative beautiful more beautiful the most beautiful interesting more interesting the most interesting expensive more expensive the most expensive PAMIĘTAJ: w stopniu najwyższym zawsze jest THE przed przymiotnikiem

9 Stopniowanie przymiotników nieregularnych.
Adjective comparative superlative good better the best bad worse the worst far farther the farthest further the furthest old older the oldest elder the eldest PAMIĘTAJ: w stopniu najwyższym zawsze jest THE przed przymiotnikiem


Pobierz ppt "Przymiotniki - Adjectives i Canyon"

Podobne prezentacje


Reklamy Google