Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiek systemów nowożytnych. Charakterystyka Nowy sposób podejmowania zagadnień teologicznych, nowe wyniki w filozofii ; Filozofia teoretyczna – postulat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiek systemów nowożytnych. Charakterystyka Nowy sposób podejmowania zagadnień teologicznych, nowe wyniki w filozofii ; Filozofia teoretyczna – postulat."— Zapis prezentacji:

1 Wiek systemów nowożytnych

2 Charakterystyka Nowy sposób podejmowania zagadnień teologicznych, nowe wyniki w filozofii ; Filozofia teoretyczna – postulat skonstruowania systemu (teorii, która odpowiadałaby na wszystkie pytania); Wzorowanie się na matematycznym przyrodoznawstwie;

3 Galileo Galilei (Galileusz) 1564–1642 Studiował medycynę, matematykę, filozofię; Stworzył nową koncepcję metodologiczną przyrodoznawstwa; położył nacisk na doświadczenie; Głosił, że wyniki nauk muszą być mierzalne = nauka musi być ścisła; mierzyć można to, co da się objąć arytmetycznie (ruch) lub geometrycznie (kształt); Opowiadał się za subiektywnością jakości dostępnych zmysłami; Był zwolennikiem teorii heliocentryzmu;

4 René Descartes (Kartezjusz) 1596–1650 Postanowił przeprowadzić reformę nauki – poszukiwanie metody, ułatwiającej dochodzenie do wiedzy i gwarantującej pewność wiedzy; Najważniejsze są według niego jasność i wyrazistość – gwarancja pewności wiedzy; Uważał, że należy wątpić – zmysły są złudne, zaś między snem a jawą brakuje granicy; przypuszczał, że, istnieje jakaś potężna istota, która wprowadza nas w błąd; Cogito, ergo sum – ograniczenie wątpienia; nie ma wątpienia bez wątpiącego; twierdził, że skoro jesteśmy pewni swojego wątpienia (myślenia), możemy być także pewni swojego istnienia; Jego zdaniem człowiek jest zbudowany z dwu substancji – myślącej (dusza, świadomość, funkcje psychiczne) i rozciągłej (własności cielesne);

5 Blaise Pascal 1623–1662 Filozofia podejmująca wątki egzystencjalne, połączenie zdolności naukowych z filozofią i religią; Należy znaleźć podstawę wiedzy – jesteśmy ograniczeni, szukamy fundamentów, na których można by oprzeć wiedzę; Myślenie wynosi nas ponad inne stworzenia; człowiek jako trzcina myśląca (kruchość żywota); Człowiek jest pełen sprzeczności; wojna między rozumem a namiętnościami (Serce ma swoje racje, których rozum nie zna);

6 Zakład Pascala Bóg jest albo Go nie ma – należy wybrać, czy przyjmuje się istnienie Boga, czy Jego nieistnienie; Założenie, że Bóg istnieje – stawką jest własne życie; jeśli okaże się, że Bóg rzeczywiście jest (wygrana), można zyskać szczęście i życie wieczne; jeśli Boga nie ma (przegrana) – niczego się nie traci; Założenie, że Bóg nie istnieje – jeśli Go nie ma (wygrana), człowiek niczego nie straci; jeśli zaś Bóg jest (przegrana), wówczas stracimy szansę na nowe, szczęśliwe życie po śmierci; Bardziej korzystne dla człowieka jest więc życie w taki sposób, jakby Bóg istniał;

7 Filozofia w Polsce w XVII w. Akademia Wileńska – ośrodek jezuicki; scholastyka w ujemnym znaczeniu tego słowa; Michał Śmiglecki, Jan Szydłowski; Arianie polscy – radykalizm, potępianie zła i przymusu, negatywny stosunek do państwa; Jan Amos Komenský, Jan Jonston; Znaczny rozwój nauk ścisłych: - Jan Brożek (matematyka) - Stanisław Pudłowski (eksperymentator), - Wawrzyniec Susliga (astronom), - Stanisław Solski (dziedzina mechaniki), - Krzysztof Mieroszewski (geometra, architekt), - Jan Heweliusz (astronom), - Adam Kochański (matematyk, fizyk), - Wojciech Tyłkowski (kursy arytmetyki, geometrii, fizyki, meteorologii).

8 Dziękuję za uwagę ;)


Pobierz ppt "Wiek systemów nowożytnych. Charakterystyka Nowy sposób podejmowania zagadnień teologicznych, nowe wyniki w filozofii ; Filozofia teoretyczna – postulat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google