Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologia Karolina Iwanowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologia Karolina Iwanowska"— Zapis prezentacji:

1 Biologia Karolina Iwanowska
KREW BUDOWA I FUNKCJE Biologia Karolina Iwanowska

2 Krew jest tkanką łączną płynną.
TKANKI ZWIERZĘCE: Tkanka nabłonkowa. Tkanka łączna. Tkanka łączna właściwa. Tkanka łączna oporowa. Tkanka łączna płynna . Osocze. KREW. Tkanka mięśniowa. Tkanka nerwowa i glejowa.

3 U dorosłego człowieka znajduje się od 5 do 6 litrów krwi, co stanowi ok. 7% masy ciała.
Krew występuje w organizmach kręgowców. U jamochłonów odpowiednikiem jest hydrolimfa. U wstężnic, pierścienic, stawonogów i mięczaków występuje hemolimfa.

4 - kliknij aby rozwinąć

5 OSOCZE Osocze stanowi 55% krwi. Jest płynną substancją pozakomórkową.
powrót do diagramu funkcje krwi OSOCZE Osocze stanowi 55% krwi. Jest płynną substancją pozakomórkową. Składa się z: Wody – 90% Związków organicznych (m.in. białek: albumin, globulin, fibrynogenu) – 9% jonów – 1% Osocze krwi pozbawione fibrynogenu nazywa się surowicą krwi.

6 ERYTROCYTY Czerwone krwinki.
powrót do diagramu funkcje krwi ERYTROCYTY Czerwone krwinki. Odpowiadają za transport tlenu i dwutlenku węgla dzięki zawartej w cytoplazmie hemoglobinie. Krwinki ssaka żyją ok. 100 dni. Erytrocyty ssaków nie posiadają jądra komórkowego. Kobiety: 4,5 mln/mm3 Mężczyźni: 5,4 mln/mm3 Noworodek: 7 mln/mm3

7 LEUKOCYTY Białe krwinki. Posiadają jądro komórkowe.
powrót do diagramu funkcje krwi LEUKOCYTY Białe krwinki. Posiadają jądro komórkowe. Wytwarzane są w szpiku kostnym. Zwiększona ponad normę ich liczba wskazuje na stan chorobowy. Za mało leukocytów oznacza obniżoną odporność. W organizmie człowieka znajduje się ok. 6 tyś / mm3 leukocytów.

8 GRANULOCYTY OBOJĘTNOCHŁONNE (neutrofile) KWASOCHŁONNE (eozynofile)
powrót do diagramu funkcje krwi GRANULOCYTY OBOJĘTNOCHŁONNE (neutrofile) Mają zdolność do fagocytowania czynników chorobotwórczych. Pełnią funkcję obronną. KWASOCHŁONNE (eozynofile) Mają zdolność fagocytozy. Niszczą pasożyty jelitowe. Regulują procesy alergiczne. ZASADOCHŁONNE (bazofile) Wydzielają heparynę – substancję przeciwkrzepliwą.

9 AGRANULOCYTY MONOCYTY LIMFOCYTY
powrót do diagramu funkcje krwi AGRANULOCYTY MONOCYTY Aktywnie niszczą część czynników chorobotwórczych. Razem z limfocytami uczestniczą w procesach odpornościowych. produkują interferon, który ogranicza namnażanie wirusów. LIMFOCYTY Limfocyty T – niszczą obce komórki. limfocyty B – produkują przeciwciała określonych antygenów.

10 TROMBOCYTY Płytki krwi.
powrót do diagramu funkcje krwi TROMBOCYTY Płytki krwi. U ssaków są fragmentami komórek nazywanych megakariocytami. Rozpoczynają proces krzepnięcia krwi. Wydzielają serotoninę, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych. Od 200 do 400 tys/mm3

11 FUNKCJE KRWI TRANSPORTOWA, OBRONNA (immunologiczna), TERMOREGULACYJNA,
transport krwinek, jonów, zw. organicznych, O2, CO2. OBRONNA (immunologiczna), dzięki obecności leukocytów i wytwarzanych przez nie przeciwciał. TERMOREGULACYJNA, utrzymywanie stałej temperatury. HOMEOSTAZA, utrzymanie stanu wewnętrznej równowagi.

12 Podsumowanie: Sprawne funkcjonowanie układu krążenia jest podstawą właściwego działania całego organizmu.


Pobierz ppt "Biologia Karolina Iwanowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google