Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Ochrony Przyrody PAN Jednostka interdyscyplinarna podlegająca II Wydziałowi Nauk Biologicznych PAN. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Ochrony Przyrody PAN Jednostka interdyscyplinarna podlegająca II Wydziałowi Nauk Biologicznych PAN. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Ochrony Przyrody PAN Jednostka interdyscyplinarna podlegająca II Wydziałowi Nauk Biologicznych PAN. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych, zatrudnia 40 pracowników naukowych Utworzony jako Zakład Ochrony Przyrody PAN na przełomie lat 1952/1953. Założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Władysław Szafer Zakład uzyskał status Instytutu w roku 1993, od 2000 r. w nowej siedzibie przy Al. Mickiewicza 33

2 struktura organizacyjna: 6 zakładów (w tym Zakład Bioróżnorodności), laboratoria chemiczne i genetyczne, specjalistyczna biblioteka oraz 3 stacje terenowe - Tatrzańska w Zakopanem, Dolnośląska we Wrocławiu i Bieszczadzka w Suchych Rzekach trzy wydawnictwa: Ochrona Przyrody (obecnie Nature Conservation, Studia Naturae, Chrońmy Przyrodę Ojczystą Instytut Ochrony Przyrody PAN

3 Główne kierunki działalności to badania z zakresu ekologii i biologii konserwatorskiej (conservation biology) oraz geologii i geomorfologii Tworzenie naukowych podstaw ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego (prace dotyczą głównie perspektyw ochrony dziedzictwa przyrodniczego w rozwoju zrównoważonym oraz zagadnień ochrony różnorodności biologicznej realizowanej na poziomie populacyjnym, gatunkowym i ekosystemowym) Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, poczynając od naukowej ewidencji taksonów, diagnoz i klasyfikacji (m.in. bazy danych gatunków zagrożonych, czerwone listy i czerwone księgi), a kończąc na eksperymentalnym wdrażaniu nowych koncepcji i metod ochrony gatunkowej (m.in. restytucja endemicznej warzuchy polskiej Cochlearia polonica i zagrożonego niepylaka apollo Parnassius apollo) Badania ekosystemów i fizjocenoz wrażliwych (doliny rzeczne, murawy kserotermiczne, formacje górskie), geosystemów i opracowania strategii ich ochrony Instytut Ochrony Przyrody PAN

4 Krajowa Sieć Obszarów Chronionych Dane udostępnione w ramach GBIF 1380 gatunków 11 627 rekordów Instytut Ochrony Przyrody PAN

5 Płazy i Gady Polski Instytut Ochrony Przyrody PAN Dane aktualnie wprowadzane do bazy danych 18 gatunków płazów 9 gatunków gadów Ok. 30 000 rekordów

6 Trzmiele i Motyle Karpat Wersja cyfrowa w SQL Serwer 45 gatunków trzmieli 142 gatunki motyli 35 000 rekordów Instytut Ochrony Przyrody PAN

7 Czerwona Księga Bezkręgowców Polski Wersja analogowa (w druku) 236 gatunków Ok. 20 000 rekordów Instytut Ochrony Przyrody PAN


Pobierz ppt "Instytut Ochrony Przyrody PAN Jednostka interdyscyplinarna podlegająca II Wydziałowi Nauk Biologicznych PAN. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google